syyskuu 8, 2022 |

Eduskunnan kuntoutusverkosto pitää kuntoutusta esillä Arkadianmäellä

Eduskunnan kuntoutusverkosto pitää kuntoutusta esillä Arkadianmäellä

Vihreiden kansaedustaja Noora Koponen Uudeltamaalta tuntee kuntoutuksen haasteet ja merkityksen monesta eri roolista käsin: hän on fysioterapeutti, erityislapsen äiti, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n puheenjohtaja, sekä eduskunnan kuntoutusverkoston (Ekkuve) puheenjohtaja.

– Hoksasin vasta äskettäin, että eduskunnan kuntoutusverkostosta olisi hyvä kertoa myös omille”, Koponen innostuu.

”Omilla” hän viittaa terapeutteihin ja Kuntoutusyrittäjien jäseniin. Kysytäänpä sitten eduskunnan kuntoutusverkostosta: Mistä on kyse?

 

Eduskunnan kuntoutusverkostossa on edustajat lähes kaikista puolueista. Se kokoontuu yhdessä Kuntoutusverkoston (KUVE) kanssa. Tapaamisissa on esillä kuntoutuksen eri kysymyksiä. Kuntoutusyrittäjät kuuluu KUVEen. Eduskunnan kuntoutusverkoston sihteeri on Päivi Opari SOSTE:sta, ja varapuheenjohtaja Matti Semi Vasemmistoliitosta. Muita jäseniä ovat SDP:stä Merja Mäkisalo-Ropponen, Heidi Viljanen ja Ilmari Nurminen, Kokoomuksesta Sari Sarkomaa ja Mari-Leena Talvitie, Kristillisdemokraateista Sari Tanus, RKP:n Veronica Rehn-Kivi sekä Vasemmistoliiton Susanna Kaartinen.

 

Moniammatillinen kuntoutus kuntoutusverkostojen tarkastelussa kesäkuussa

 

Esimerkki kuntoutusverkoston toiminnasta on alkukesän webinaari moniammatillisesta kuntoutuksesta. Sujuva hoito, hoitoon pääsy ja hoitoon ohjautuminen alueilla puhutti alustajia, osallistujia ja terapeutteja. FT Salla Sipari kertoi yhteistoiminnasta lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Puheenvuorojen materiaalit löytyvät täältä: https://www.soste.fi/tapahtuma/moniammatillisen-kuntoutuksen-mahdollisuudet/

Koponen on aluevaltuutettu Länsi-Uudellamaalla. Onnistuuko Länsi-Uusimaa järjestämään sujuvan hoitoonpääsyn kuntoutuksessa?

– Olen toiveikas, että jo saaduilla kokemuksilla pystytään turvaamaan hoidon jatkuvuus oikeaan aikaan oikealta ammattilaiselta. Siihen tarvitaan tietoon perustuva päätöksen teko, ja palvelusuunnittelu, hän sanoo.

 

Hoitotakuu parhaillaan eduskunnan käsittelyssä

 

Eduskunta saa käsiteltäväkseen pian hoitotakuuesityksen. Hoitotakuuesitys ei nyt juurikaan edistä kuntoutukseen pääsyä, eikä ns. terapiatakuuta. Mitä yhä pahenevalle mielenterveyskriisille pitäisi tehdä?

– Maailmantilanne on ajautunut viime vuosina kriisistä toiseen. Se altistaa ihmisen helposti mielenterveyspulmille. Ratkaisun pitäisi aina olla ennaltaehkäisy. Tarvitaan siis nopeammin matalan kynnyksen mt-apua. Hoitotakuu-ajatukseen pitäisi sisältyä se, että ottamalla yhteyden perusterveydenhoitoon pääsee 7 vuorokaudessa tapaamaan mielenterveyskoulutuksen saaneet ammattihenkilön, Koponen jatkaa

 

Kuntoutusyrittäjät onkin esittänyt uuden hoitomallin luomista perusterveydenhuoltoon, joka perustuisi lyhytinterventioon ja psykososiaaliseen hoitoon.

Vakuutusyhtiöiden epäneutraali palveluohjaus

Juttutuokion edetessä keskustelimme vielä vakuutusyhtiöasiakkaiden kapeasta valintaoikeudesta oman terapeuttinsa suhteen. Koponen ymmärtää vakuutusyhtiöiden tarvetta ottaa kumppaneita.

 

– Olisi hyvä, että voi valita itse, Koponen sanoo, ja mainitsee vakuutusyhtiöiden ohjaamisen olevan ikuisuuskeskustelu.

– Suurin osa vammautuneista asioi ensi kertaa kuntouttajalla, eikä heillä ole olemassa olevaa terapeuttisuhdetta.

Kela on paras kuntoutuksen järjestäjä vielä pitkään

 

Koponen ja Kuntoutusyrittäjät keskustelivat myös monikanavarahoituksen purun yhteydessä esiin nousseesta ideasta siirtää Kelan kuntoutusta pilotteina hyvinvointialueille. Kuntoutusyrittäjät ajavat Kelan kuntoutuksen pitämistä Kelassa. Jos kuntoutus siirretään hyvinvointialueille, ei ole mitään takeita, että rahalla järjestetään juuri kuntoutusta. Ne voivat mennä vaikkapa johdon palkkoihin tai it-järjestelmiin.

– Pilottikokeilulla voidaan arvioida onko muutos ylipäätään toimiva, sanoo Koponen.

Haluatko kuntoutuksesta kiinnostuneen kansanedustajan vierailulle yritykseesi?

 

Ekkuvelaiset kansanedustajat ilahtuvat kutsuista, ja tulevat mielellään!

Kutsu kansanedustaja kylään! Ota yhteys Kuntoutusyrittäjien Satu Grekiniin, niin tänä sopii asiasta Ekkuven sihteeri Päivi Oparin sekä Noora Koposen kanssa. Yritysvierailu on erinomainen tapa tuoda päättäjien tietoon kuntoutuksen tuottamisen arkea, sekä yrittäjän elämää.