huhtikuu 6, 2022 |

Hoidon Kela-korvauksen poistaminen hävittäisi arvokkaan työkalun

Hoidon Kela-korvauksen poistaminen hävittäisi arvokkaan työkalun

Fysioterapian sairausvakutuuslain mukaisen tutkimuksen ja hoidon korvauksen poistamisesta keskustellaan. Samalla poistuisi keskeinen työkalu suomalaisten terveyspalveluiden järjestämisen kentältä. Muutoksesta aiheutuvia seuraamuksia ei voi varmuudella ennustaa kukaan, mutta kalliiksi se ainakin tulee.

Ensimmäisenä tulee kysyä, mitä tulisi tilalle? Hoidon tarve ei ole kansalaisten ikääntyessä häviämässä, vaan pikemminkin kasvussa. Sv-korvauksen avulla hoidetaan tällä hetkellä noin miljoona fysioterapiakäyntiä. Jos nämä kaikki ft-asiakkaat siirtyvät terveyskeskuksen asiakkaaksi, tulisi terveyskeskusten fysioterapiakäynnit peräti tuplata. Mikä tahansa pienempikin muutos terveyskeskusten kävijämäärissä on massiivinen virta uusia asiakkaita, joiden hoitoon on alati heikkenevät resurssit.

Mitä tutkimuksen ja hoidon korvaus on, ja mitä se ei ole, ja miksi sen poistaminen ei ole viisasta?

Sairausvakuutuslain mukainen tutkimuksen ja hoidon korvaus koskee mm. fysioterapiaa. Kelan luoma järjestelmä on: 

 • sopimuksista riippumaton etuus, joka voidaan joko suorakorvata jo vastaanotolla tai asiakas voi vaihtoehtoisesti hakea korvauksen Kelalta myös itse 
 • integroitu täysin valmiiksi olemassa oleviin potilastietojärjestelmiin 
 • vakiintunut osaksi suomalaisen yhteiskunnan terveydenhuoltoa: sv-korvattavia fysioterapiakäyntejä oli Suomessa vuonna 2021 yhteensä 1 149 497 käyntiä (vertailun vuoksi fysioterapiakäyntejä oli vuonna 2020 kaikissa terveyskeskuksissa yhteensä 986 633 käyntiä, s. 98/308 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja) 
 • kustannustehokas tapa valtiolle osallistua potilaan omaehtoiseen kuntoutukseen, valtiolle kuuluu vain noin 10 % osuus fysioterapian kuluista, toisin kuin esimerkiksi terveyskeskuskäynneissä, joissa asiakasmaksun osuus rahoituksesta on pieni
 • riippumaton lähetteen tekijästä, koska sv-korvattavan fysioterapialähetteen voi antaa niin yksityinen kuin julkinenkin lääkäri 
 • valtakunnallisesti yhteismitallisesti tilastoitu ja kulut mitattu korvatun euron tarkkuudella Kelan toimesta 

 

Sairausvakuutuslain mukaisesti korvattava tutkimus ja hoito ei ole: 

 • keskeneräinen, vaan täysin valmis ja koeteltu korvausmekanismi, eikä se edellytä uutta lainsäädäntöä tai perustuslaillista punnintaa
 • riippuvainen hyvinvointialueiden vaihtelevasta rahoituspohjasta 
 • kallis, kuntoutuja maksaa itse jo 90 % kaikista kuluista
 • rikkaiden lystiä: korvattavaa fysioterapiaa hakee pieni- tai keskituloinen kipupotilas, joka odottaa pääsyä esim. olkapää- tai selkäleikkaukseen. Fysioterapian avulla kipua voidaan poistaa, ja henkilön työ- ja toimintakyky pysyä kohtuullisena.
 • vielä käytössä kaikissa hoitomuodoissa, joista siitä olisi varmasti hyötyä, erityisesti perusterveydenhuollon jonojen purkamisessa