Työnohjaajapankki

Työnohjaajapankista löydät yrityksellesi pätevän työnohjaajan!

Kuntoutusyrittäjien työnohjaajapankin työnohjaajilla on ammattitaito tukea kuntoutusalan yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Tutustu heihin tällä sivulla ja ota yhteyttä!

Mallisopimuksen tarjottavasta työnohjauksesta yrityksesi ja työnohjaajan yrityksen välille voit ladata vain Kuntoutusyrittäjien jäsenille tarkoitetusta jäsenintrasta kohdasta “Työnohjaus”. Oheiset mallit on tarkoitettu sopijapuolten avuksi sopimusta tehtäessä. Omiin sopimuksiin voi ja on syytä tehdä muutoksia ja täsmennyksiä. Myös palautetta sopimusmalleista otetaan mielellään vastaan.

Vuoden 2023 työnohjaajapankkiin haetaan nyt työnohjaajia. Lisätietoa hausta löydät täältä. 

Image

Tapani Alanen

Näen, että toimivan ja menestyksekkään työyhteisön takana on hyvinvoivat työntekijät, esihenkilöt ja johtajat koko organisaatiossa. Mielestäni työnohjaus on sitä, että voi tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtään sekä miettiä minkälainen on oma suhteeni työhön. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja kokemusten yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksissa voimme pohtia myös erilaisia suhtautumistapoja työntekijän mieltä painaviin ongelmiin.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu ja lähikunnat. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, työyhteisösovittelija, psykoterapeuttikoulutettava, laillistettu sosionomi, erityistason seksuaaliterapeutti

Lisätietoa: www.sinunaika.fi, p. 040 583 1177, tapani.alanen(a)sinunaika.fi

 

Image

Hanni Angelaho

Työnohjaajana toimin voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin. Tavoitteena on löytää ohjattavan tai ryhmän kanssa yhdessä erilaisia näkökulmia ja voimavaroja työhön olkoonpa kyseessä ajatuksia herättävä case tai yleisemmin työn organisoitiin ja jaksamiseen liittyvä pohdinta.

 

Sijainti: Pääkaupunkiseutu, Tampere ja eteläinen Pirkanmaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja STOry, musiikkiterapeutti, puheterapeutti

Lisätietoa: www.varpu.net, p. 040 577 0455, hanni(a)varpu.net

 

Image

Tuija Bäck

Päätoiminen työnohjaaja jo lähes 20v. Asiantuntemusta: itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, tavoitteena ajatusten, tunteiden ja kehon tasapaino sekä suuntautuminen toimintaan ja tulevaisuuteen. Menetelmiä: voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen keskustelu sekä visuaalisen jäsentely, kehotyöskentely ja erilaiset harjoitukset. Voin tehdä työnohjausta myös englannin kielellä.

Sijainti: Jyväskylä, Keski-Suomi, Kuopio, Tampere, pääkaupunkiseutu. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, lääkintävoimistelija/fysioterapeutti

Lisätietoa: www.arinna.fi, p. 040 090 4700, tuija.back(a)arinna.fi

 

Image

Susanna Holmi

Intohimoni on mahdollistaa merkityksellisiä näköalapaikkoja, joissa on läsnä niin arvot kuin arkipäivän ajanhallinta. Työskentelyäni kuvaa mm. dialogi, arvostus, sopiva haastaminen sekä laadukas etäyhteys. Olen työskennellyt 10 v toimintaterapeuttina ja viime vuodet ratkaisukeskeisenä työnohjaajana.

Sijainti: Teen työnohjauksia vain etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, toimintaterapeutti

Lisätietoa: www.ratkaisevadialogi.fi, p. 045 783 17371, susanna(a)ratkaisevadialogi.fi

Image

Reetta Jokinen

Olen omimmillani yhteisöissä, joissa eletään muutoksen vaiheissa tai toimitaan vaativassa ihmissuhdetyössä. Olen toiminut työnohjaajana mm. ensihoidon, saattohoidon, mielenterveystyön ja terveyskeskuslääkärityön parissa. Läsnäolo ja rakentava dialogi ovat se ydin, jota työnohjaajana haluan vahvistaa. Työtapani lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeista ja kunnioituksesta sitä kohtaan, miten hän itse haluaa työskennellä. Minulla on 30 vuoden kokemus meditaation ja kehotyöskentelyn harjoittamisesta. Tämän ymmärryksen tuon myös mukanani työnohjaustilanteisiin. Kehollisuus auttaa jäsentämään ilmiöitä, säätelemään oloa ja vahvistaa läsnäoloa haastavissakin tilanteissa.

Sijainti: Jyväskylä, Keski-Suomi. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: Filosofian maisteri, Työnohjaaja (STOry), traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela), tanssiterapeutti, keho-orientoituneen työnohjaajakoulutuksen kouluttaja, EDMR-terapeutti

Lisätietoa: www.tuntumaa.fi, p. 050 356 8526, reetta(a)tuntumaa.fi

Image

Taina Karman-Mäkiniemi

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2005. Olen työnohjannut sekä yksilöitä että ryhmiä, niin esimiehiä kuin työntekijöitä niin järjestöistä, opetus- kuin kuntoutusaloilta. Toimin myös työnohjaajana psykoterapeuteille ja terapeuteille. Minulla on pitkä kokemus työnohjauksesta ja myös kriisityönohjauksesta lyhyellä aikavälillä. Käytän työskentelyssä paljon luovia menetelmiä ja tietoisuustaitoharjoituksia keskustelevasti ja osallistavasti. Pitkä työkokemus järjestöalan eri töistä ja psykoterapiatyöstä on antanut laajaa näkökulmaa työn haasteisiin. Psykoterapiatyön myötä minulla on käsitys mielenterveyden haasteista ja niiden vaikutuksesta työelämään.

Sijainti: Tampere. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: psykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaaliterapeutti

Lisätietoa: www.karman.fi, p. 050 523 7311, taina(a)karman.fi

Image

Minna Koivula

Olen pitkän linjan sote-ammattilainen ja yrittäjä. Nykyisin työskentelen päätoimisesti työhyvinvointi- ja hyvinvointipalveluita tarjoten.  Aiemmassa ammatissani toimintaterapeuttina olen toiminut 17 vuotta terapeuttina, kuntoutusalan yrittäjänä, työnantajana ja esimiehenä.

Työnohjaajana ja valmentajana olen dialoginen, ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut. Rohkaisen asiakkaitani osallistumaan, etsimään näkökulmia ja laajentamaan käsitystä ilmiöistä, joita tarkastelemme. Koen tärkeäksi asiakkaitteni toimijuuden tukemisen, toivon vahvistamisen sekä perustehtävien kirkastumisen. Käytössäni on monia toiminnallisia menetelmiä esim. psykofyysiset menetelmät, Voimakehä-työskentely sekä taidelähtöisiä menetelmiä ekspressiivisen taideterapian keinoin. Tavoitteet ja menetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeitten mukaan.

Teen yksilö-, ryhmä- ja esimiestyönohjausta. Lisäksi ohjaan teemoitettuja työpajoja ja valmennuksia kohdennetusti erilaisille ryhmille.

Sijainti: Oulu. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: Voimavarakeskeinen työnohjaaja STOry, toimintaterapeutti, lähihoitaja (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö)

Lisätietoa: www.ilosta.fi, p. 050 511 9061, minna.koivula(a)ilosta.fi

Image

Ritva Kontkanen

Olen kokenut terveydenhuollon ammattilainen. Työkokemukseni on monipuolinen, olen toiminut sairaan- ja terveydenhoitajan perustyössä, erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä esihenkilötehtävissä.  Omassa työssäni viime vuosina on korostunut erityisesti muutoksen johtaminen. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksessa olen apuna pohtimassa ja auttamassa erilaisten kokemusta jäsentämistä ja työssä kehittymistä. Tavoitteena on työssä jaksaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Käytän työnohjauksessa työnohjattavan toiveiden mukaan toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi symbolityöskentelyä.

Sijainti: Joensuu, Pohjois-Karjala. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: Terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja, YAMK johtaminen ja kehittäminen, työnohjaaja (HY+ , STOry:n hyväksymä)

Lisätietoa: www.toimivaduuni.fi, p. 045 333 0133, ritva.kontkanen(a)toimivaduuni.fi

Image

Tuuli Lamponen

Työnohjauksessani rakennetaan yhdessä dialogista tapaa ajatella ja toimia, tarkastellaan omaa perustyötä ja siihen liittyviä kysymyksiä ja tunteita voimavaralähtöisesti. Keskustelun tukena käytän erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Kävelytyönohjauksessa tuetaan ajatusprosessia liikkumisen avulla ja se on myös tapa irtautua työpaikkaympäristöstä.  Keho-mieli-yhteyttä tukemalla vahvistetaan niin mielen kuin kehonkin tasapainoa. Prosessikonsultaatiossa hahmotamme ratkaisuvaihtoehtoja erilaisiin työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeisiin.

Sijainti: Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Erikseen neuvoteltuna teen työnohjauksia myös muualla Suomessa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: Työnohjaaja/ Prosessikonsultti, Yliopiston lehtori ja Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT)

Lisätietoa: www.flowtt.fi, p. 040 760 9744, ajatustyo(a)gmail.com

Image

Marja Liisa Liimatta

Ystävieni ja yhteistyökumppaneitteni mukaan olen huumorintajuinen, lämmin, myötäelävä, aktiivinen ja samalla myös rauhallinen ihminen. Työurani ammattiauttajana on liittynyt monipuolisesti ihmissuhdetyöhön. Työnohjauksessa yhteisenä tavoitteenamme on vahvistaa kyvykkyyden ja pätevyyden tunnettasi sekä kokemusta työsi hallitsemisesta. Käsiteltäviä asioita tarkastelemme monimuotoisesti ja lähinnä ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä otteella.

Sijainti: Joensuu, Pohjois-Karjala, työnohjaus muualle Suomeen sopimuksen mukaan lähitapaamisina. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: psykoterapeutti, työnohjaaja, teologian maisteri, sairaanhoitaja-diakonissa

Lisätietoa: www.hyvaaluonnollisesti.fi, p. 040 575 3643, marjaliisa(a)hyvaaluonnollisesti.fi

Image

Tuija Martikainen

Olen toiminut yrittäjänä 13 vuotta hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalalla. Esimiestyössäni viimeisen kymmenen vuoden ajan olen toiminut coachaajana, fasilitaattorina ja mentorina. Viimeisen kolme vuotta olen opiskellut ratkaisukeskeistä viitekehystä ja siirtänyt sen merkittäväksi punaiseksi langaksi.  Minulla on kokemusta niin julkisen kuin yksityisen sektorin työnohjauksesta, sekä esimiestyönohjauksesta.  Toimin Kuopion kaupungin luottamustehtävässä ja vapaaehtoisena sovittelijana rikos- ja riita- asioissa.

Sijainti: Pohjois-Savo. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työyhteisösovittelija, fysioterapeutti

Lisätietoa: www.morethanwork.fi, www.elementstudio.fi, p. 044 331 8668, tuija.martikainen(a)elementstudio.fi

Image

Outi Olkkola

Olen asiantuntijoiden, esihenkilöiden ja johdon työnohjaaja STOry. Minulla on kokemusta mm. sote-alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden sekä yrittäjien työnohjauksesta. Työskentelen asiakaslähtöisesti integroiden systeemistä, kognitiivista ja psykodynaamista työskentelyotetta. Asiakkaani ja yhteistyökumppanini kuvaavat minua aktiivisesti läsnäolevaksi, olennaisen löytäjäksi ja rohkeaksi mutta lämpimäksi haastajaksi sekä rinnalla kulkijaksi. Työnohjauksessa teemme aktiivista yhteistyötä ammatillisen kehittymisesi ja hyvinvointisi vahvistamiseksi. Minulla on pian 20 vuoden monipuolinen työkokemus muutos-, kehittämis- ja johtamistyöstä, HR-työstä, esihenkilötyöstä sekä ohjaustyöstä. Olen yrittäjä; työnohjaaja, coach ja organisaatiokonsultti. Syvennän osaamistani parhaillaan kouluttautumalla kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja sosionomiksi. 

 

Sijainti: Espoo, pääkaupunkiseutu, Uusimaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

 

Koulutus: työnohjaaja, systeeminen coach, KTM (johtaminen ja organisaatiot)

 

Lisätietoa: www.idustamo.fi p. 050 516 6809, outi.olkkola(a)idustamo.fi

Image

Tanja Pihlaja

Viitekehykseni työnohjaajana on systeeminen ja dialoginen. Lähestymistapani on kokonaisvaltainen – keho, tunteet ja ajatukset ovat läsnä työskennellessäni. Pitkä sosiaali- ja terapia-alan työkokemus on tuonut kokemuksia monista työyhteisöistä, kriiseistä, kehittämisestä ja muutoksista.  Johtamiseen ja alaistaitoihin liittyvien ilmiöiden käsittely on ydinosaamistani. Osaan kannatella toivoa, löytää voimavaroja, kohdata kriisejä ja rohkeasti ihmetellä asioita havaintojen ja polariteettien kautta. Lähestyn hyvinvoinnin osa-alueita tarvepohjaisesti luovia ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Koulutan keho-orientoituneessa työnohjaajakoulutuksessa.

Sijainti: Jyväskylä, Keski-Suomi, Ähtäri, Länsi-Pohja. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri, työnohjaaja (STOry), perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti (KELA, Valvira), tanssi-liiketerapeutti, EMDR-terapeutti

Lisätietoa: www.tuntumaa.fi, p. 050 529 4025, tanja(a)tuntumaa.fi

Image

Anne Porthén

Olen monipuolisesti osaava työnohjaaja STOry, työhyvinvointiasiantuntija sekä organisaatiokonsultti. Työnohjaajana teen parhaani, että laaja osaamiseni ja kokemukseni on sinun käytössäsi. Työotteeni on käytännönläheinen, keskusteleva ja kuunteleva. Käytän työskentelyn apuna erilaisia jäsentäviä menetelmiä ja tekniikoita yhdessä kanssasi niistä sopien. Olen työskennellyt työurani pääosin asiantuntijan ja esihenkilön tehtävissä ja ammatilliset juureni ovat terveydenhuollossa. Työnohjaajana minua on luonnehdittu empaattiseksi ja asioita hyvin eteenpäin vieväksi.

Sijainti: Uusimaa, Mikkeli, Etelä-Savo. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: Eri asiantuntijoiden, työyhteisöjen ja johdon työnohjaaja, terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja YAMK, johtaminen ja kehittäminen

Lisätietoa: www.suuntimet.fi, p. 040 768 3621, anne.porthen(a)suuntimet.fi

Image

Antti-Jussi Pyykkönen

Olen koulutukseltani erikoispsykologi PsT, lasten ja aikuisten yksilöpsykoterapeutti ja työnohjaaja STOry. Työskentelen asiakaslähtöisesti mentalisaatioperustaisella ja työyhteisödynaamisella työotteella. Työnohjauksen asiakaskuntaani on laajasti SOTE-alalla, psykiatriassa, lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa. Työnohjauksessa työskentelen mielelläni case-pohjaisesti, mutta myös työyhteisöilmiöiden kanssa.

Sijainti: Hyvinkää, Järvenpää, Uusimaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, psykologian tohtori, erikoispsykologi, psykoterapeutti

Lisätietoa: www.mentalisaatio.fi, p. 050 547 0176, antti-jussi.pyykkonen(a)elisanet.fi

Image

Nina Pyykkönen

Olen koulutukseltani erikoispsykologi PsL, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti sekä työnohjaaja STOry. Lisäksi olen kouluttautunut joogaopettajaksi ja kehomindfulness -ohjaajaksi, ja minulla on GreenCare-laatusertifikaatti luontoperustaisille kehomieliharjoituksille. Lähestymistapani työnohjauksessa on mentalisaatioperustainen ja ryhmä- ja yhteisödynaaminen, ja ohjaan mielelläni sekä case-työskentelyä että työyhteisöjen prosesseja. Mentalisaatioperustaiseen työnohjaukseen voit tutustua linkin artikkelista.

Sijainti: Hyvinkää, Järvenpää, Uusimaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, psykologian lisensiaatti, erikoispsykologi, psykoterapeutti

Lisätietoa: www.mentalisaatio.fi, p. 050 300 0055, nina.pyykkonen(a)elisanet.fi

Image

Hanna Räike

Työnohjaajana sovellan luovasti voimavarakeskeisestä dialogisesta työnohjaajakoulutuksesta saamiani oppeja, sekä laajaa kokemustani toimintaterapeuttina lasten ja perheiden kanssa. Työnohjaajana minulla on kokemusta terveydenhuollon henkilöstön yksilö- ja ryhmätyönohjauksesta. Ihmisenä ja työnohjaajana olen utelias, myötätuntoisesti kuunteleva ja läsnäoleva. Jag handleder också på mitt modersmål svenska.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu, Porvoo. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, erikoistoimintaterapeutti

Lisätietoa: www.htt.fi, p. 041 440 7793, hanna.raike(a)htt.fi

Image

Kari Saarinen

Työnohjausotteeni on ratkaisukeskeinen ja integratiivinen. Ohjauskokemusta olen hankkinut eniten musiikkiterapiasta, mutta myös muilta taideterapia-aloilta, psykoterapiasta, yrittäjyydestä, kuntoutustyöstä, johtajuudesta, hoitotyöstä, erityisopetuksesta, lastensuojelusta ja asiantuntijatyöstä. Itse painotan asiakas- ja tilannekohtaista ohjauksen tai valmennuksen tilauksen räätälöintiä. Tarvittaessa voidaan ohjaukseen ottaa lisäpontta myös musiikista ja muusta taiteesta. Tällöin luova kokemus palvelee ohjaustapaamisen alku- ja loppukeskustelua voimavarasuuntautuneesti. Koulutan musiikkimielikuva ja työ -teemaan liittyen lähialojen opiskelijoita ja ammattilaisia.

Sijainti: Sovitusti koko Suomi. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: filosofian maisteri, musiikkiterapeutti, työnohjaaja STOry, johdon ja työryhmän valmentaja, mielenterveyshoitaja, lastensuojelun ja vammaistyön ammatillinen tukihenkilö, erityislastenkodin ohjaaja, muusikko

Lisätietoa: www.musakari.wordpress.com, p. 0400 414 924, musakari(a)hotmail.com

Image

Anu Söderström

Työnohjauksessa pysähdytään puhumaan työstä. Työnohjaajana pidän tärkeänä, että työnohjattava tunnistaa omat vahvuutensa ja ymmärtää hyödyntää niitä työssään. Haluan ohjattavan löytävän itselleen mielekkään tavan tehdä työtä ja sekä keinoja hallita työn haasteita ja kuormitusta. Käyttöteoriani on dialoginen, toiminnallinen ja ratkaisukeskeinen. Käytän toiminnallisia menetelmiä ja luovia materiaaleja keskustelun tueksi, työtapani on käytännönläheinen. Terveydenhuollon henkilöstön työnohjausasiakkaani ovat niin yksilöitä, ryhmiä kuin työyhteisöitäkin.  Supervision also in English.

 

Koulutus: Työnohjaaja (STOry), toimintaterapeutti

Sijainti: Pääkaupunkiseutu ja lähikunnat. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Lisätietoa: www.pruju.fi, p. 045 783 44634, anu.soderstrom(a)pruju.fi

Image

Aija Takala

Olen työnohjaajana aktiivinen ja empaattinen. Työnohjaus on yhteistyötä, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin omassa työtilanteessaan. Se voi keskittyä asiakastapauksiin, mutta painopiste voi olla myös oma prosessi työntekijänä/ tiiminä, yhteistyön haasteet jne. Pystyn tukemaan työskentelyssä haastavien asiakkaiden kanssa; minulla on eritysosaamista neuropsykiatristen ja/tai traumatisoituneiden asiakkaiden kuntoutuksesta. Jag jobbar också på svenska.

Sijainti: Raasepori, pääkaupunkiseutu, Uusimaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja STOry, psykologi, psykoterapeutti

Lisätietoja: www.aijatakala.com, p. 050 490 0367, aija.takala(a)gmail.com

Image

Mari Tynkkynen

Työnohjaukseen luontaisesti näkökulmia tuovat arkeni roolit; olen yrittäjä, työnantaja, tiimin jäsen sekä aktiivisesti kuntoutustyössä monen eri sopimustahon myötä. Työnohjauksessani yleensä käsitellään tilannetta, toimintaa, tapausta tai fiiliksiä siten, että jotain uutta voi syntyä tilalle.

Sijainti: Savonlinna, Mikkeli, Etelä-Savo. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: toimintaterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja

Lisätietoa: www.terapiaperhonen.com/tyonohjaus, p. 040 748 5390, mari.tynkkynen(a)terapiaperhonen.com