heinäkuu 19, 2021 |

Korona ja kuntoutus – lisätietolinkit kesälle 2021

Korona ja kuntoutus, lisätietolinkit ja kysymyksiä 2021

Päivitys 12.8.2021

Alueiden voimassaolevat rajoitukset ajantasaisesti löytyvät täältä THL:n sivuilta. Tänään annetut rajoituksen Etelä-Suomeen koskevat vain yleisötilaisuuksia.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset


Päivitys 6.8.2021

Sulkemiskorvauksen haku päättyy 31.8. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu mm. kuntosaleille. Lue lisää tästä.

Neljännen kustannustuen haku alkaa 17.8. Kannustamme kuntoutusyrittäjiä hakemaan tukia. Lue lisää tästä.

Päivitys 19.7.2021

THL pitää voimassa edelleen kansalaisia koskevan maskisuosituksen, jonka lisäksi myös terveydenhuollossa on voimassa kirurgisen kasvomaskin ja/tai visiirin yleinen käyttösuositus. Suosituksen sanamuodon painavuus vaihtelee jonkin verran asiakasryhmien haavoittuvuuden mukaan.

Sillä onko covid-19 rokotteita saatu yksi vai kaksi, ei ole toistaiseksi vaikutusta suojainsuosituksiin.

Hoiva- ja vanhainkodeissa lähihoidossa suosituksena on kirurginen suu-nenäsuojus tai visiiri, jos covid-19 tartuntaa ei ole todettu. Jos tartunta on todettu, FFP2/3 suojain tulisi olla niiden sijaan. Linkki ohjeeseen tässä.

Ohjeistus on sama kotiin vietävissä palveluissa.

Samoin suun terveydenhuollossa ja aerosoleja tuottavissa hoidoissa.

Päivitys 16.6.2021

Aluehallintovirastot ovat lieventäneet rajoituksia koko maassa

Perustason alueilla ei tällä hetkellä rajoiteta kokoontumisia lainkaan.

Kiihtymisvaiheen alueilla sisätiloissa yli 10 henkilön yleisötilaisuuksissa ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa pitää noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta siten, että osallistujat voivat tosiasiallisesti välttää lähikontaktin toisiinsa. Kiihtymisvaihe on käynnissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Ns. yleistä turvavälimääräystä eli tartuntatautilain 58 d §:n mukaista määräystä ei ole tällä hetkellä Kuntoutusyrittäjien tiedon mukaan voimassa missään päin Suomea. Myöskään leviämisvaiheen rajoituksia ei ole tällä hetkellä käytössä missään päin Suomea.

Lisätietoja aluehallintovirastojen yhteisestä tiedotteesta (tapahtumajärjestäjille).

Koronaviruksesta johtuvat varotoimenpiteet jatkuvat parantuneesta tilanteesta huolimatta ennallaan, ja esimerkiksi Kela on päättänyt jatkaa koronaviruksesta kuntoutuksen palveluntuottajille aiheutuvien lisäkulujen korvaamista 30.9.2021 saakka.

Päivitys 5.5.2021 klo 14.31

Kokoontumisrajoituksia lievennetään alueilla joissa koronatilanne parantuu, Itä-Suomi ja Kymenlaakso

Itä-Suomen Avin tiedotteessa kerrotaan kokoontumisrajoitusten lieventämisestä kolmen sairaanhoitopiirin alueella. Etelä-Suomen Avi on puolestaan kumonnut ns. turvavälimääräyksen ja siihen liittyvän suunnitelmavaatimuksen Kymenlaakson alueella.

Rajoituksia tarkastellaan säännöllisesti ja niitä kumotaan sitä mukaan kun aluehallintovirastot tulkitsevat, etteivät lakiin perustuvat edellytykset rajoituksille täyty.

Päivitys 22.4.2021 klo 14.41

Kokoontumisrajoitukset ja asiakastilojen turvavälivelvoite jatkuvat Etelä-Suomessa toukokuun puoliväliin asti – liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei olla jatkamassa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tänään päätöksen turvavälivelvoitteen (ja sitä vastaavan kirjallisen turvavälisuunnitelman laatimisvelvoitteen jatkamisesta, kuin myös kokoontumisrajoitusten jatkamisesta. Liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei olla kuitenkaan uusimassa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sulkupäätösten viimeinen voimassaolopäivä on 23.4.2021 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen päätöksen 28.4.2021. Osassa alueista (Päijät-Häme ja Kanta-Häme) kuntosalien sulkupäätös on jo päättynyt.

Lue aluehallintoviraston 22.4.2021 annettu tiedote tästä.

Päivitys 20.4.2021 klo 14.38

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä. Tilat voi avata 21.4.2021, mutta turvatoimia on noudatettava.

Aluehallintoviraston tiedotteeseen pääsee tutustumaan tästä linkistä ja itse päätös löytyy tästä linkistä.

Päivitys 15.4.2021 klo 10.07

Kuntoutusyrittäjät kysyi Avien koronainfolta kuntosalin määritelmää – tartuntatautilaissa ei ole linkitystä terveydensuojelulain mukaisiin kuntosali-ilmoituksiin

Kryptisen otsikon taustalla oli kysymys siitä, mikä on kuntosalin määritelmä. Yleisölle avoimen kuntosalin määritelmä löytyi jo vanhastaan ennen koronapandemiaa yhdestä paikasta, nimittäin terveydensuojelulaista ja tarkemmin sen 13 §:stä. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava kaikille avoin kuntosali kunnalle 30 päivää ennen sen avaamista. Näistä ilmoituksista kunnalla on olemassa myös rekisteri. Vakiintuneen tulkinnan mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kuntosali ei ole kaikille avoin. Tällainen tilanne voi tulla vastaan, jos kuntosalia käytetään vain kuntoutukseen ja esimerkiksi fysioterapia-asiakkaiden omatoimiseen kuntoutumiseen.

Kysyimme siis viranomaisilta, saako tällaista kuntoutumiseen ja terapia-asiakkaisiin kohdistettua (ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolista) kuntosalia pitää edelleen auki koronarajoituksista huolimatta. Lupaa ei viranomaisilta herunut. Tartuntatautilaissa on itsenäinen kuntosalin määritelmä, eikä ilmoitusvelvollisuudella tai avoimuudella vain terapia-asiakkaille ole merkitystä. Suljettavaksi on määrätty tilat, joiden käyttöoikeus perustuu sopimukseen tai jäsenyyteen.

Samaan hengenvetoon viranomainen kuitenkin muistutti, että lakisääteisten kuntoutuspalveluiden antamista sulkupäätös ei estä. Suljettavaksi määrätyn kuntosalin laitteita saa siis käyttää lakisääteiseen kuntoutuspalveluun.

Lue kysymys ja vastaus kokonaisuudessaan tästä linkistä: Kuntoutusyrittäjien Kysymys Kuntosalin Määritelmästä Ja Vastaus 15.4.2021

Päivitys 13.4.2021 klo 9.18

Kysy rajoitustoimista AVIlta! Webinaari to 15.4. klo 16 – 17

Suomen Yrittäjät, Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry ja Aluehallintovirasto järjestävät liikunta-, kuntoutus-, terveys- ja sosiaalialan yrityksille maksuttoman webinaarin koronarajoituksista ja niiden tulkinnoista.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään osallistujilta esimerkkejä ja kysymyksiä tulkintaongelmista 14.4. klo 12 mennessä. AVI:n asiantuntijat ottavat etukäteen jätetyt kysymyksen huomioon alustuksissaan.

Ohjelma:

  • Avaus – Tanja Matikainen SY ja Riitta Hämäläinen-Bister SKY
  • Alustus ja informaatio rajoituksista, AVI:n asiantuntijat
  • Kysymyksiä – keskustelu
  • Yhteenveto

Ilmoittaudu tästä!


Päivitys 9.4.2021 klo 14.18

Liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 28.4. asti

Aluehallintovirasto on 9.4.2021 tehnyt päätöksen sulkupäätösten jatkosta. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää myös lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Avin tiedotteen voi lukea täältä.

 


Päivitys 8.4.2021 klo 16.37

Liikunta- ja virkistystiloja määrätään aluehallintoviraston 8.4.2021 tekemällä päätöksellä suljettavaksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella – Etelä-Karjalassa sulku jatkuu 23.4. asti.

Päätös tilojen sulkemisesta ei koske lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen, toteuttamista.

Lue Etelä-Suomen avin tiedote päätöksestä täältä.


Päivitys 6.4.2021 klo 12.54

Rokotejärjestystä ollaan muuttamassa mahdollisesti siten, että se huomioisi aiempaa laajemmin rokotteiden alueellisen painotuksen.

Muuten rokotusjärjestykseen ei olla esittämässä muutoksia, vaan edelleen kärjessä olisivat riskiryhmien kanssa hoivakodeissa työskentelevät henkilöt. Lue Kuntoutusyrittäjien helmikuinen uutinen asiasta täältä.

Uusi alueellinen rokostusjärjestysesitys löytyy täältä. Se on lausunnolla 13.4.2021 asti, ja tulee mahdollisesti voimaan sen jälkeen.

Päivitys 1.4.2021 klo 12.37

Myös Lounais-Suomen aluehallintovirasto on sulkenut alueellaan toimivia kuntosaleja ja muita tiloja, sekä edellyttänyt turvavälien pitämistä ja niitä koskevan suunnitelman laatimista. Rajoitukset ovat voimassa 1.4.2021-14.4.2021 välisenä aikana, ellei niitä jatketa. Tiedote löytyy tästä linkistä.

Lounais-Suomen avin päätöksessä on maininta, että sulkupäätös ei saa estää henkilöiden lakisääteisten palveluiden toteutumista. Maininta on sama kuin Etelä-Suomen avin päätöksessä, vaikka Lounais-Suomi ei kuntoutusta nimenomaisesti erikseen mainitsekaan. Kuntoutusyrittäjien tulkinnan mukaan lakisääteinen (mm. Kelan ja kuntien) kuntoutuksen jatkaminen muutoin suljettavaksi määrätyissä kuntosalitiloissa on sallittua päätöksestä huolimatta.

Kuntoutusyrittäjät on aluehallintovirastojen koronaneuvontaan yhteydessä ja tiedustelee, mikä on yleisen suljettavaksi määrätyn kuntosalin ja mm. vain terapiakäyttöön tarkoitetun salin raja. Yksi rajaus löytyy Terveydensuojelulain 13 §:stä ja sen mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta kunnalle, jos sali on kaikille avoin. Ei ole vielä tiedossa, koskeeko sulkupäätös myös muita kuin tällaisia 13 §:n tarkoittamia saleja.

Suomen hallitus veti pois liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa koskevan lakiesityksensä

Perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset olivat niin suuria, että hallituksen esitys päätettiin vetää pois kokonaan. Vielä ei ole tiedossa, tuleeko korvaava esitys tai milloin se tapahtuu.

Valtioneuvoston tiedote 31.3.2021.

Päivitys 31.3.3021 klo 15.59

Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi uuden lain mukaiset sulkemispäätökset – lakisääteinen kuntoutus saa jatkua

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut uuden tartuntatautilain mukaiset liikuntatilojen sulkemispäätökset, sekä päätökset turvavälien varmistamisesta asiakastiloissa ja myös kokoontumisrajoitusten jatkamisesta. Kuntosalien sulkemispäätökset koskevat kaikkia Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla sijaitsevia yleisölle tai rajatulle osallistuja -ja asiakaspiirille tarkoitettuja kuntosaleja, pois lukien lakisääteinen lääkinnällinen kuntoutus.

Päätökset ovat voimassa 1.4.2021 – 14.4.2021 välisen ajan. Lue avin tiedote tästä linkistä. Itse päätöksen voi lukea tästä linkistä.

Lain kiristymisestä huolimatta lakisääteisen kuntoutuksen poikkeusasema säilyi. Avin tiedotteen mukaan:

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Lakisääteisellä kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkea lakiin perustuvaa kuntoutusta, kuten kuntien palvelusetelillä järjestettävää kuntoutusta, Kelan kuntoutuslakiin perustuvaa kuntoutusta sekä todennäköisesti myös tapaturma- ja vaikkapa liikennevakuutuslakiin perustuvaa lakisääteistä muuta kuntoutusta.

Aluehallintovirastojen koronapäätökset (sulkemiset, yleisötilaisuudet ja turvavälimääräykset) Etelä-Suomen ja myös muun Suomen osalta löytyvät täältä.

—-

 

Kysymys: onko lomautusilmoitusaikaa lyhennetty jälleen?

Vastaus: ei ole. Lomautusilmoitusaika on 14 päivää. Ilmoitusaikaa on pyritty saamaan taas lyhyemmäksi, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut. Asia on iso, ja koskee miltei kaikkia työnantajia Suomessa, kun toimintaa täytyy koronan vuoksi sopeuttaa. Virallinen selitys ministeriöltä on se, ettei “lockdown” koske kuin ravintoloita, ja heillä on olemassa oma työmarkkinaratkaisu lomautuksen nopeuttamiseksi, muilla on riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin.

Kysymys: kenelle kuuluu vastuu, kun koronatartuntaa epäillään?

Vastaus: perusohje on, että tartuntatautien hoitovastuu kuuluu kunnille ja heidän ohjaamana myös sairaanhoitopiireille. Koronaan sairastumisen yhteydessä tulee ottaa yhteys kuntaan esimerkiksi perusterveydenhuollon kautta, jolloin kunta tai sairaanhoitopiiri huolehtii esimerkiksi karanteenimääräyksistä ja ohjeistamisesta.

Kysymys: velvoittaako laki työnantajaa pitämään kirjaa koronalatistuksista?

Vastaus: Kyllä velvoittaa. Laki velvoittaa työnantajaa paitsi minimoimaan työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden riskit mm. biologisten altistusten osalta, mutta laki velvoittaa työnantajaa myös luetteloimaan mm. koronavirukselle altistuneet työntekijät tämän pykälän mukaisesti.

Lisätietoa koronasta ja työsuojelusta saa työsuojelun koronasivuilta.

THL:llä on ohjesivu ammattilaisille, johon näitä on kerätty ohjeita keskitetysti asiakasryhmittäin liittyen mm. suojainten käyttöön.

Kelalla on omat keskitetyt ohjesivunsa koronasta ja kuntoutuksesta.

Myös aluehallintovirastoilla on uudistuneet koronasivut, josta selviävät mm. omaa aluetta koskevat mahdolliset rajoitustoimenpiteet.

Tilat, auki vai kiinni ja millä ehdoin?

Tietyillä alueilla tiettyjen yli 10 hengen asiakastilojen käyttö on joko kielletty, tai sitä on rajoitettu turvavälien ehdoilla toimivaksi. Avi on voinut määrät myös tilanhaltijaa tekemään turvavälien pitämisestä suunnitelman. Mallisuunnitelman voi ladata avien sivuilta. Suunnitelmamalli löytyy myös edellisestä linkistä.

Tällä hetkellä alle 10 hengen kuntosaleja saa pitää kaikkialla auki. Kuntoutusyrittäjät on pyrkinyt vaikuttamaan eduskuntaan niin, että myös asiakkaiden lakisääteinen kuntoutus voidaan jatkossa järjestää tartuntatautilain estämättä.

Kuntoutusyritysten toimintaa ei ole rajoitettu, kunhan turvaväleista huolehditaan. Sulkutoimen ja rajoitukset koskevat tällä hetkellä kuntosaleja.

Ryhmämuotoista kuntoutusta, jos se ei ole kokoontumislain tarkoittama tapahtuma, ei ole varsinaisesti rajoitettu jos turvaväleistä huolehditaan. Ryhmäliikunta voi kuitenkin yli 10 hengen osallistujamäärällä olla alueellisesti kiellettyä.

Kysymys: voinko hakea yritystukia?

Vastaus: kyllä voit, kun kustannustuki III:n haku avautuu. Tämä tapahtuu näillä näkymin huhtikuun puolivälissä. Kustannustukea haetaan valtiokonttorilta. Kustannustukea voi hakea toimialasta riippumatta, mutta koronapandemian vaikutus omaan liiketoimintaan tulee voida perustella. Kustannustuki edellyttää, että oma liiketoiminta on laskenut riittävästi suhteessa vertailukauteen. Kustannustuki III on aimmista tuista poiketen suunnattu hieman paremmin myös yksinyrittäjille.