tammikuu 8, 2021 |

Koronakevään vierailukielto laiton – Päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Korkein hallinto-oikeus totesi laittomaksi kaupungin asettaman vierailukiellon vammaisten asumisyksikössä

Vuoden ensimmäisen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen mukaan tartuntatautilain 17 §:n perusteella ei voida rajoittaa vammaispalveluiden mukaisia perusoikeuksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisessä tapauksessa Espoon kaupungin vammaispalvelupäällikön tekemä vierailukieltopäätös oli laiton, ja se kumottiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.

Päätöksen perusteella voidaan todeta, että tartuntatautilain 17 §:n perusteella ehdottomia vierailukieltoja ei voida asettaa. Nyt kyseessä olevassa päätöksessä välttämättömiä kuntoutuspalveluita ei oltu kielletty, mutta julkaistu päätös vahvistaa joka tapauksessa asiakkaan oikeutta ottaa myös tätä hoitava terapeutti vastaan: kuntoutuksen välttämättömyydestä ei tarvitsisi siis tämän päätöksen mukaisesti edes keskustella. Riittävää on, että asiakas haluaa tavata vieraan tai terapeutin.

KHO perusteli päätöstä mm. seuraavasti:

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että asumisyksikköä koskevan vierailukiellon antaminen merkitsee pitkälle menevää puuttumista asumisyksikön asukkaiden yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Tartuntatautilain 17 § koskee hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Lainkohdassa ei säädetä toimivallasta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan perusoikeuksia. Tällainen toimivalta on laissa säädetty vain karanteeni- ja eristämistilanteita varten (HE 13/2016 vp, StVM 24/2016 vp ja PeVL 11/2016 vp). Vammaisten asumisyksikköä koskevaa vierailukieltoa ei ole voitu antaa tartuntatautilain 17 §:n tarkoitettuna hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimenpiteenä. Näin ollen vammaispalvelupäällikön päätöksellä ei ole voitu asettaa vierailukieltoa. Päätös on lainvastainen.

Vierailukiellon laissa sääntelemättömyyden vuoksi asiassa ei ole edellytyksiä tuomioistuimessa tarkemmin ratkaista, mitkä vierailuja koskevat rajoitukset olisivat saattaneet olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja välttämättömiä.

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja vammaispalvelupäällikön päätös kumottava ja poistettava.

Koko ennakkoratkaisun voi lukea täältä.