toukokuu 10, 2021 |

Kuntoutusyrittäjät vaikutti: Terapeutti pääsee antamaan lakisääteistä allasterapiaa Helsingissäkin

päivitys 25.5.

Yrittäjiltä tullut huoli oli selkeä, ja Kuntoutusyrittäjät kirjelmöi uutisessa kuvatulla tavalla Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Helsinki reagoi ripeästi, ja pyysi Kuntoutusyrittäjiltä ehdotusta tilenteeseen. Esitimme, että terapeutti voisi todentaa itsensä esittämällä uimahallin kassalla sote-ammattikortin tai muun selvityksen siitä, että on terveydenhuollon ammattihenkilö. Helsingistä on vastattu, että uimahalleihin on annettu nyt uudet ohjeet. Allasterapioiden pitäisi voida jatkua.

päivitys 26.5.2021

Vantaa ilmoittaunut myös, että ohjeiustanut päästämään terapeutit uimahalleihin.

Mikäli pulmia ilmenee, Kuntoutusyrittäjät on oikea paikka olla yhteydessä!

Koronakoordinaatioryhmän päätös esteenä allasterapioille PK-seudulla

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tehnyt päätöksen, jolla avataan altaita erityisryhmille. Päätöksen täytäntöönpano estää kuitenkin tällä hetkellä kuntouttajien pääsyn altaille kuntoutettavien mukana. PK-seudun koronakoordinaatioryhmän aluehallintoviraston edustajalle on tänään kirjoitettu alla oleva viesti.

PK-seudun koronakoordinaatioryhmän 17.5.2021 voimaantulleet rajoitukset eivät huomioi saatavuutta lakisääteisiin kuntoutuspalveluihin

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on 11.5.2021 linjannut palvelujen avaamisesta 17.5.2021 alkaen. Linjaus on aiheuttanut Kuntoutusyrittäjien jäsenkentässä sen, että lakisääteinen Kelan järjestämä allasterapia (fysioterapian alamuotona) on estynyt pääkaupunkiseudun julkisissa uima-altaissa, sillä terapeutteja ei päästetä uimahalleihin, elleivät nämä kuulu myös itse päätöksessä mainittuihin erityisryhmiin.

Tilanne on erityisen haasteellinen sen vuoksi, että nyt kuntien omilla päätöksillä on asetettu tiukempia rajoituksia, kuin mitä esimerkiksi määräaikaisen tartuntatautilain muutoksen nojalla määrättiin. Tilojen sulkemista koskevassa päätöksessä nimittäin todettiin, että oikeutta lakisääteisiin palveluihin, kuten kuntoutukseen, ei saa estää. Nyt näin on kuitenkin tapahtunut lakiin perustumattomien järjestelyjen pohjalta. Terapeuttien pääsy altaille on estynyt, jolloin myös asiakkaan kuntouttaminen on estynyt.

Aluehallintoviraston edustajana ja viraston tehtävät huomioiden pyydän tuomaan tämän ongelman esille pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä ja täsmentämään ryhmän välityksellä kaupunkien ohjeistuksia siten, että lakisääteistä kuntoutusta voitaisiin pikimmiten jatkaa altaissa.

Tilanne on erityisen hankala jäsenyritysten asiakkaille eli kuntoutujille, sillä korvaavia terapiamuotoja on vaikea löytää. Lisäksi Kelan kuntoutuspäätöksen muuttaminen edellyttää kuntoutussuunnitelman muuttamista julkisessa perusterveydenhuollossa. Julkisen terveydenhuollon kyky uudistaa ja muuttaa kuntoutussuunnitelmia on koronatilanteen aiheuttamasta hoitovelan kasautumisesta johtuen tällä hetkellä heikentynyt.