maaliskuu 7, 2022 |

Kuntoutusyrittäjät tapaa eduskuntaryhmiä alkuvuodesta 2022: terveiset hyvinvointialueille ja valtakunnanpäättäjille!

Kuntoutusyrittäjät tapaa eduskuntaryhmiä erillisissä tilaisuuksissa alkuvuodesta 2022. Tavoitteena on välittää kansanedustajille tietoa kuntoutuksesta ja kertoa Kuntoutusyrittäjien toiveita monikanavarahoituksen, verotuksen ja neutraalin palveluohjauksen osalta.

Kuntoutusyrittäjien terveiset tapaamisissa ovat:

 • Kuntoutujan oikeus valita kuntoutuspalvelun tuottaja
 • Palvelusetelit ensisijaiseksi kuntoutuksen järjestämistavaksi
 • Yrittäjiä on kuultava kaikessa soten järjestämisessä
 • Alihankinta ja ammatinharjoittaminen pitää sallia, sillä monta tuottajaa on kaikkien etu

Lisäksi käsitellään kolmea seuraavaa aihetta:
1. Monikanavarahoitus

  • Kela on paras järjestäjä vaativalle lääkinnälliselle kuntoutukselle
  • Sairausvakuutuskorvausten tulee kannustaa omaehtoiseen terveydestä huolehtimiseen
  • Hyvinvointialueita tulee taloudellisesti kannustaa kirjoittamaan lähetteitä yksityisille palveluntuottajille

2. Verotus

  • Kotitalousvähennys tulisi ulottaa kotikuntoutukseen
  • Musiikkiterapian arvonlisäverokohtelu tulee saada tasapuoliseksi
  • Täydennyskoulutettavissa hoidoissa ei tule käyttää lääkärin lähetettä arvonlisäverottomuuden kriteerinä (esim. ratsastusterapia, seksuaaliterapia, akupunktio) 

3. Neutraali palveluohjaus

  • Palveluohjauksen tulee olla nopeaa ja neutraalia
  • Palveluntuottajalaki voimaan
  • Julkisen tuotannon sitoutuminen yhteiseen kustannuslaskentamalliin
  • Potilaslain mukaiset potilaan oikeudet valinnanvapaudesta tulee ulottaa myös vakuutusyhtiöihin

Työ eduskunnassa on jo tuottanut osittain tulosta, sillä viime viikolla julkaistiin edustaja Sari Sarkomaan (kok) lakialoite kotitalousvähennyksen ulottamisesta kotikuntoutukseen. Aloitteessa esitetään muutoksia tuloverolain 127 a §:han, joka koskee kotitalousvähennystä. Sarkomaan aloitteen voit lukea täältä.