kesäkuu 20, 2021 |

Kuntoutusyrittäjien viestit Kelaan

Viestimme Kelaan

Vaikutamme yrittäjyyden puolesta esittämällä muutoksia yrittäjyyttä vaikeuttaviin epäkohtiin. Esitimme Kelaan kolmea muutosta, jotka helpottavat kuntoutuksen saatavuutta ja hähentävät hallintotaakkaa:

1. Kuntoutussuunnitelman laadintaan osallistuminen rajoittaa kuntoutujan vapautta valita palveluntuottajansa 

Kuntoutusyrittäjien saaman tiedon mukaan julkisen terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman arviointiin osallistunut yksityinen terapeutti ei voisi olla Kelan linjauksen mukaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.  

Kuntoutusyrittäjät vaatii muutosta: terapeutin osaamista ei tule torjua täysin pois asiakastyöstä, vaikka tämä olisi osallistunut myös kuntoutussuunnitelman tekoon.

2. Tarjouksen sisäinen jousto terapeuttien vaihdostilanteissa 

Kelan terapioissa palveluntuottaja joutuu raskaiden voi olla haasteita uusien ja erityisesti kokeneiden terapeuttien saatavuudessa vanhojen poistuneiden terapeuttien tilalle.

Kuntoutusyrittäjät esittää, että Kela tarkastelisi palveluntuottajien terapeuttivaihdoksissa yksittäisen terapeutin sijasta terapiapalveluntuottajan toimipisteen eli sopimuksen mukaista henkilöstöä kokonaisuutena.

Lue lisää: Kuntoutusyrittäjien Kuntoutuskysymyksiä Kelalle 18 6 2021

Kelan vastaukset kysymyksiin 1 & 2 pähkinänkuoressa

  • Kelan palvelukuvaus edellyttää, että hoidon suunnitteluun osallistuva terapeutti ei osallistu enää palvelun hoitoon.
  • Näin tapahtuva “jäävääminen” perustuu Kelan tulkintaan hallintolaista, jossa päätöksentekijä ei saa olla esteellinen.
  • Jääväys on terapeuttikohtainen, eli ei koske koko yritystä. Toinen terapeutti samasta yrityksestä saa osallistua hoitoon.
  • Kela tunnistaa pisteytyksessä jouston tarpeen, ja pisteytyksissä on tapauskohtaisesti tehtyä myös joustoa terapeutin vaihtotilanteissa, jos asiakkaan kuntoutusta ei ole muuten pystytty järjestämään.

Lue Kelan koko vastaus tästä linkistä.

3. Ostopalveluvaltuutukset laajemmin käyttöön

Kela on ottanut käyttöön ostopalveluvaltuutuksen Kanta-palveluissa. Valmistunut ostopalveluvaltuutus ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan esimerkiksi palvelusetelikäyttöön, sillä uuden ostopalveluvaltuutuksen lisääminen edellyttää vielä toistaiseksi suurta määrää käsityötä sekä kunnalta tai sairaanhoitopiiriltä, että kuntoutusyritykseltä.

Kuntoutusyrittäjät esittää, että jotta palvelu saataisiin lukumääräisesti mahdollisimman monen rekisterinpitäjän saataville, tulisi Kelan Kanta-palveluiden kehittämiseksi ostopalveluvaltuutukseen saatava tuki palvelusetelien käytölle saada kuntien ja palveluntuottajien käyttöön mahdollisimman pian. Valmistelu tulisi käynnistää heti.

Lue lisää: Ostopalveluvaltuutukseen parempi palvelusetelisopivuus 18 6 2021

Kelan Kanta-palveluiden vastaus pähkinänkuoressa

  • Ostopalveluvaltuutuksen jatkokehitys, jossa on tuki palveluseteleille (Ostopalveluvaltuutus 2.0) on Kelassa tunnistettu tärkeä kehitystehtävä.
  • STM:n päätöksellä ostopalveluvaltuutuksen kehittämisen resurssit jouduttiin alkuvuonna 2021 suuntaamaan korona- ja rokotetodistuksiin, joka viivästytti mm. ostopalveluvaltuutuksen kehitystyötä.
  • Ostopalveluvaltuutuksen kehittymistä arvioidaan elo-syyskuussa. Myös sote-uudistuksen eteneminen voi aiheuttaa viivästyksiä.
  • Tavoitteena on, että ostopalveluvaltuutuksen kehitystyö jatkuu loppuvuodesta 2021.
  • Kela-muutosten jälkeen vastavat muutoksen on tehtävä potilastietojärjestelmiin, ja koulutettava ammattilaisille.
  • Lisäksi Kela esittää Kuntoutusyrittäjille viestinnällistä yhteistyötä kuntiin päin, kun ostopalveluvaltuutus taas etenee, ja kiittää aiemmasta viestinnästä. Pyyntöön yhteistyöstä Kuntoutusyrittäjät vastaa tietysti myöntävästi.