Tuki- ja liikuntaelinsairaudet: Ennaltaehkäisy säästäisi satoja miljoonia

Tuki- ja liikuntaelinongelmat (tule) syövät suomalaisten toimintakykyä ja maksavat miljardeja. Ne ovat Suomen suurin sairauspäiviä aiheuttava sairausryhmä, jonka kansanterveydelliset vaikutukset ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tule-ongelmien suorien ja välillisten kustannusten on arvioitu olevan peräti kolme miljardia euroa vuodessa.

| Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, tule-terveys 21.11.2017


Tuki- ja liikuntaelinvaivoille altistavista tekijöistä ikä ja perimä ovat asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Mutta: lukuisiin asioihin voimme. Niitä ovat liikkumattomuus, heikko lihasvoima, ylipaino, riittämätön D-vitamiinin ja kalsiumin saanti, tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, raskas työ, riittämätön ergonomia työssä, liian vähä tai huonolaatuinen uni ja stressi, luettelee Suomen Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen. Hän lisää, että nämä ovat yksilötason asioita, mutta väestöryhmittäin terveyserot tule-sairastavuudessa ovat valtavia.

– Tule-ongelmiin voidaan vaikuttaa koko elinkaaren ajan – ennaltaehkäisevästi jo lapsuudesta asti, muistuttaa toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Suomen tuki- ja liikuntaelinliitosta..

Tule-sairaudet ovat suurin syy työkyvyttömyyteen, kertovat Kelan tilastot. 4,7 miljoonaa sairauspäivää viime vuonna – tarkoittaa 14 000 henkilötyövuotta. – Ja Kelan päivillehän mennään vasta kymmenentenä päivänä sairastumisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeasti se kuorma on vieläkin isompi, Kinnunen painottaa.

Väestömme ikääntyy. Tällä hetkellä väestöstä jo viidennes on yli 65-vuotiaita ja 13 vuoden kuluttua jo yli neljännes. Ikä tuo mukanaan tule-ongelmia, mutta tutkimukset kertovat selvää kieltä siitä, että ikääntyvän väestön toimintakykyyn kannattaa sijoittaa.

Mutta miten ikääntyneiden tule-terveys on huomioitu kunnissa? – Tiedetään, että ilmainen liikuntaneuvonta ikääntyneille on kustannustehokasta. Kuitenkin vain puolet kunnista tarjoaa sitä. On kuntia, jotka raportoivat, että terveyskeskuskäynnit vähenivät, kun ne laittoivat fysioterapeutin antamaan liikuntaneuvontaa.

Kunnissa havaittua: Terveyskeskuskäynnit vähenevät, kun iäkkäillä on mahdollisuus saada fysioterapeutin antamaa liikuntaneuvontaa.

Asiantuntijat ja tutkimukset nostavat merkityksellisimmiksi keinoiksi liikunnan, istumisen ja paikallaanolon vähentämisen sekä lihaskunnosta huolehtimisen ja tasapainon. Lisäksi esiin nousevat tapaturmien ehkäisy, ylipainon vähentäminen ja ravitsemus sekä oikea-aikainen hoito silloin, kun ongelma on jo syntynyt. – Ennaltaehkäisy on ykkösasia, mutta silloin kun vaivoja jo ilmenee, oikea hoito oikea-aikaisesti on ensiarvoisen tärkeää, Kinnunen toteaa.

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry teki keväällä 2017 selvityksen tule-terveyden edistämisestä Suomessa. – Halusimme tietoa, jota ei saada selville suoraan terveyskertomuksista.

Selvityksen teki Aula Research Oy Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n toimeksiannosta. Suomalaisilta kuntavaikuttajilta sekä valtakunnan tason päättäjiltä kysyttiin tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisestä kunnissa.

Selvitys osoitti, että tuki- ja liikuntaelinongelmien laajuus ja niiden aiheuttamat kustannukset ovat valtaosalle kuntavaikuttajista kysymysmerkki. – Asiaan tulee saada parannus, sillä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin terveyden edistämisen vastuu säilyy kunnilla, Marja Kinnunen muistuttaa. – Tule-terveys tulisi ottaa huomioon jo kuntien ja maakuntien strategiatyössä ja hyvinvointikertomuksissa asettamalla tule-terveyteen liittyviä tavoitteita ja tekemällä ennakkoarviointeja.

  • Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n keväällä 2017 teettämä selvitys kertoi, että kuntapäättäjien tietotaso tule-terveyden edistämiseen liittyvistä työkaluista ja laskelmista yleisesti on huonolla tasolla.
  • Enemmistö vastaajista (59 %) ei osannut kertoa, lasketaanko heidän kunnassaan eri tule-sairauksien aiheuttamia kustannuksia, onko heidän kunnassaan tehty vertailevia laskelmia tai ennakkoarviointeja terveyden edistämisen toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta (55 %) tai seurataanko heidän kunnassaan kuntatyöntekijöiden tule-sairauksista aiheutuvia kustannuksia (45 %).
Image
Image

 

  • Vastanneista kuntavaikuttajista 55 % ei tiennyt, onko heidän kunnassaan tehty vertailevia laskelmia kustannusvaikuttavuudesta. Jopa 51 % sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoista ilmoitti, ettei kunnassa ole tehty vertailevia laskelmia tai ennakkoarviointeja terveyden edistämisen toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta.
  • Hyvää kuitenkin tämä: 94 % sivistystoimen vastaajista kokee, että heidän kunnassaan lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on otettu erittäin tai jokseenkin hyvin huomioon. Liikkuva koulu näkyy kunnissa!
HUR Suomen Voima kuuluu kaikille -videolla lähes 100-vuotiaat treenaavat salilla: “Itsenäisyys syntyy voimasta. Hyvä elämä nojaa vahvoihin lihaksiin myös heillä, jotka olivat mukana rakentamassa itsenäistä Suomea. Videolla Helena Muurinen (96 v), Laura Hietala (98 v), Börje Heinola (90 v), Taito Vesala (97 v), Olli Hongell (92 v) sekä Ebba Sjöberg (90 v) treenaavat salilla ja kertovat ajatuksiaan treenin merkityksestä elämässä.” 

“Kunnat voivat yllättävilläkin tavoilla tukea asukkaidensa tuki- ja liikuntaelinterveyttä. Yhdyskuntasuunnittelu, hyötyliikuntaa tukevat liikenneratkaisut ja talvikunnossapito edistävät kaikki omalta osaltaan kuntalaisten tule-terveyttä.”

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton puheenjohtaja Anssi Kemppi

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto ry tiedotti tule-terveys -selvityksen tuloksista 26.10.2017.
Tutustu materiaaleihin:

 

  Fysi 2/2017