Susanna Antikainen FYSI ry:n kehitysjohtajaksi

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallitus on valinnut järjestölle kehitysjohtajan. Tehtävässä aloittaa 1.1.2018 Susanna Antikainen Fysio Center Jyväskylä Oy:stä. Antikainen on fysioterapeutti, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kuntoutusalan yrittäjänä. Hänellä on yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

| Henkilövalinnat 21.11.2017


Susanna Antikainen toimii tämän vuoden loppuun saakka FYSI ry:n varapuheenjohtajana sekä Markkinointi- ja viestintätyöryhmän ja Kanta-työryhmän puheenjohtajana. Hän on toiminut usean vuoden ajan FYSI:n Kanta-pilottina ja Kanta-kouluttajana. Susanna Antikainen on ollut järjestön hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

FYSI ry vahvistaa resurssejaan palvellakseen jäsenistöään entistä paremmin yhä nopeammin muuttuvassa, sote-aikaan valmistautuvassa toimintaympäristössä.

Kehitysjohtajaksi valitulla Susanna Antikaisella on vankka kuntoutusalan asiantuntijuus ja perehtyneisyys meneillään olevaan sote-uudistustyöhön. Hänellä on vahva some-, verkosto- ja digitaalisen markkinoinnin osaaminen, medialukutaito sekä valmius tarttua muuttuvan toimintaympäristön vaatimiin tehtäviin FYSI ry:ssä.

  Fysi 2/2017

Image

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio, johon kuuluu 840 yritystä eri puolilta Suomea. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, keskimäärin 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Noin 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.