LT, työterveyden dosentti Helena Miranda: ”Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsystä tulisi tehdä kansalaisen lakiin säädetty oikeus”

– Fysioterapeutin suoravastaanotto ehkäisee työkyvyttömyyttä tehokkaammin kuin mikään muu yksittäinen tähän asti käytössä ollut toimenpide, toteaa LT, työterveyden dosentti Helena Miranda.

| Vaikuttavuus, suoravastaanotto, sote 21.11.2017


Helena Miranda pitää tähänastisten kansallisten kokemusten perusteella fysioterapeutin suoravastaanottoa niin vaikuttavana toimintamallina, että suoravastaanotolle pääsemisen tulisi olla kaikkien Suomen kansalaisten lakiin säädetty oikeus samaan tapaan kuin Norjassa jo on.

Miranda puhuu moninkertaisesta win-win –tilanteesta: palaute sekä lääkäreiltä, fysioterapeuteilta että asiakkailta on ollut hyvää tai erinomaista.

– Yhteiskunnalle fysioterapeutin suoravastaanotto tuo merkittävät kustannussäästöt verrattuna nykyiseen lääkäripainotteiseen kipupotilaan tutkimiseen ja hoitoon ja se tulisi ottaa riittävässä laajuudessa käytännöksi uudessa sotessa, Miranda painottaa.

– Tavoitteena on ohjata vähintään kolmasosa aiemmin lääkärille ohjautuneista kipupotilaista fysioterapeutin suoravastaanottoon. Silloin toiminta tulee tuottamaan työväestöllemme kymmeniä, ellei satoja tuhansia työkykyisiä päiviä lisää sekä sairauspoissaolokustannuksissa miljoonien eurojen säästöt vuodessa.

Image
20160607 Naantali. Fysioterapiakuvitusta kuvattuna Naantalin kuntokeskuksessa. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

 

“Kaikki kipuoireiset eivät tarvitse lääkärin vastaanottoa.”

“Huolella tutkitut, yksilöidyt ohjeet saaneet potilaat tarvitsevat fysioterapeutin suoravastaanottokäynnin jälkeen harvoin sairauslomaa, lääkäriaikaa tai edes uutta käyntiä fysioterapeuteille.”

LT, tyoterveyden dosentti Helena Miranda

Valtaosa tule-vaivoista juontaa arjen ylikuormituksiin

– Useat tutkimukset osoittavat, että valtaosa tule-vaivoista johtuu sellaisista arjen tottumuksiin liittyvistä ylikuormituksista, joiden arviointi on nimenomaan fysioterapeuttien ammattiosaamista, kertoo TtM, ft, OMT, fysioterapian opettaja Eira Karvonen.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan koulutusta kehittämässä ollut Karvonen toteaa, että fysioterapeuttien suoravastaanottoihin on johtanut halu antaa kansalaisille parempaa ja nopeampaa palvelua.

– Tule-asiakkaat pääsevät viivytyksettä arvioon, saavat tiedon jatkosta ja yksilöidyt ohjeet omaan hoitoon nykyisten Käypä hoito- ja fysioterapiasuositusten mukaisesti, Eira Karvonen toteaa.

Image
Järjestyksessä jo neljäs ryhmä yksityissektorin fysioterapeutteja aloittaa toukokuussa Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n järjestämän täydennyskoulutuksen, joka antaa valmiudet tule-vaivojen suoravastaanottotoimintaan perusterveydenhuollossa. Kouluttajina mm. LL, ft Jouko Heiskanen, TtM, ft, OMT, fysioterapian opettaja Eira Karvonen ja ft, OMT, TtT, Tule fysioterapian erikoisasiantuntija Markku Paatelma.

LL, ft Jouko Heiskanen on lääkärinä, tutkijana ja kouluttajana seurannut mielenkiinnolla sote-uudistuksen etenemistä. Hän näkee fysioterapeuttien suoravastaanotot luontevana osana uutta sotea.

– Sote-järjestelmän kannalta tavoitteena on laadukas, turvallinen, kaikki tarvittavat asiat huomioiva vastaanottotapahtuma. Silloin kun on kyse toiminnallisesta häiriöstä, saattaa jo yksi fysioterapeutin arvio- ja ohjauskerta antaa potilaalle itselleen ne avaimet, joiden avulla hänen oireensa korjaantuu.

“Potilaan kannalta oleellista on, että hän saa oikean hoidon oikeaan aikaan. Juuri siihen fysioterapeuttien suoravastaanotoilla tähänastisten kokemusten mukaan päästään. Vaivat eivät pitkity ja kustannuksia säästyy.”

LL, ft Jouko Heiskanen

Palvelusetelillä fysioterapeutin suoravastaanotolle

– Tulevaa sote-ratkaisua odotellessa pitäisi jo voimassa olevaa palvelusetelijärjestelmää hyödyntää tehokkaammin antamalla tuki- ja liikuntaelinoireiselle asiakkaalle palveluseteli, jolla hän voisi hakeutua suoravastaanottoon koulutetulle fysioterapeutille myös yksityissektorille. Tämä varmistaisi asiakkaan nopeamman hoitopolun, esittää FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen.

Lue FYSI ry:n mediatiedote

Lue Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutuksesta

Image
Suoravastaanoton osaajat valmiina palvelukseen! Maljat kohotettiin FYSI:n koulutustilassa 19.5.2017 sen kunniaksi, että uusi ryhmä fysioterapeutin suoravastaanottoon kouluttautuneita yksityissektorin osaajia valmistui. Kuva: Mati Visakko

Kannatusta hallituksen ja opposition riveistä

LT, työterveyden dosentti, kuntoutuslääkäri Helena Mirandan näkemykset fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan hyödyistä ovat saaneet kannatusta sekä hallituksen että opposition riveistä.

Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat yleistyneet terveydenhuollossa ympäri maata. Sen sijaan, että tuki- ja liikuntaelinoireen takia perusterveydenhuoltoon hakeutunut potilas jäisi jonottamaan pääsyä lääkärille, hänet ohjataan yhä useammin suoraan fysioterapeutille.

Ritva Tiittanen-Wallenius, terveystoimittaja

 

  Fysi 2/2017