Ilman kuntoutusalan yrittäjiä ei sote onnistu

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa on olennaista, miten edistämme ja ylläpidämme kaiken ikäisten ihmisten työ- ja toimintakykyä. Kuntoutus ja kuntoutusalan toimijat ovat uudistamisen yksi keskeinen avaintekijäryhmä, kirjoittaa kansanedustaja Sari Sarkomaa.

| Sote, kuntoutus, asiakasseteli 18.9.2018


Olin kokoomuksen joukkueessa, kun neuvottelimme Sipilän hallitusohjelmasta. Pidin välttämättömänä, että kirjasimme ohjelmaan kuntoutuksen kokonaisuudistuksen. Tavoitteeksi asetimme kustannustehokkaan ja asiakaslähtöisen kuntouksen.

Suomalainen kuntoutusjärjestelmä toimii monissa tilanteissa hyvin, mutta kuntoutusprosessien hajanaisuus on epäkohta. Kuntoutujilla ei myöskään ole riittävästi tietoa palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Ammattilaistemme osaamista ei täysimittaisesti hyödynnetä. On selvää, että kuntoutuksen uudistamisen on oltava ydinosa koko sote-uudistusta.

Terveydenhuoltojärjestelmän uudistamistyön venyminen on osin johtanut epätoivottaviin lieveilmiöihin. Tavoitteena on vahvistaa julkista järjestäjää mutta ei keskittää palvelutuotantoa julkiselle. Tavoitteena on monituottajamalli, jossa asiakkaan oma valinta ja kustannustehokkuus ohjaavat palvelutuotantoa. Neutraali palveluohjaus on edellytys asiakkaan valinnanvapauden toteutumiselle, samoin lähipalveluiden olemassaololle.

 

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti on kirjattu sote-lakiesitykseen niin, että ne tulevat käyttöön joka maakunnassa. Tämä on mittava parannus nykyiseen, Sari Sarkomaa sanoo. – Sote-käsittelyssä eduskunnan tulee vielä tarkkaan paneutua asiakasseteliä koskeviin pykäliin. Uusien valinnanvapausvälineiden käyttöönotto on vaativa tehtävä ja edellyttää maakunnilta osaamista laadukkaaseen palveluohjaukseen sekä oikein määritettyjä korvaustasoja palveluntuottajille.

Image

Olen saanut palautetta kuntoutusyrittäjiltä lähetekäytäntöihin tehdyistä muutoksia, joiden myötä julkisen yhteistyö yrittäjien kanssa on vähentynyt. On iso riski, että tietyiltä alueilta yrittäjäkunta harvenee. Näin murennetaan lähipalveluja ja hyvää kuntoutuksen hoitopolkua.

Sote-uudistuksessa on varmistettava, että tarjolla on yhdenvertaisesti ja avoimesti tietoa vaihtoehdoista ja hoidon laadusta sekä lähetekäytännöistä.  Lainsäädäntöön on kirjattu velvoite asiakkaan ohjauksesta ja palveluneuvonnasta. Sote-ammattilaisten koulutuksessa on oltava selkeänä osaamisalueena palveluohjaus ja palvelujärjestelmän tuntemus. Vain siten on mahdollista turvata palveluneuvonnan neutraliteetti. Se, että ihmisellä on todellinen mahdollisuus itse valita.

THL on tutkinut, miten potilaiden palveluneuvonta toteutuu eri alueilla. Vertailussa pärjäsivät huonoiten ne, joita julkisuudessa tituleerataan parhaiksi. Tiedon palveluneuvonnan laadusta ja neutraalisuudesta tulisi olla julkista ja kaikkien saatavilla.

THL on tutkinut, miten potilaiden palveluneuvonta toteutuu eri alueilla. Vertailussa pärjäsivät huonoiten ne, joita julkisuudessa tituleerataan parhaiksi. Tiedon palveluneuvonnan laadusta ja neutraalisuudesta tulisi olla julkista ja kaikkien saatavilla.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti on kirjattu sote-lakiesitykseen niin, että ne tulevat käyttöön joka maakunnassa. Tämä on mittava parannus nykyiseen.

Sote-käsittelyssä eduskunnan tulee vielä tarkkaan paneutua asiakasseteliä koskeviin pykäliin. Uusien valinnanvapausvälineiden käyttöönotto on vaativa tehtävä ja edellyttää maakunnilta osaamista laadukkaaseen palveluohjaukseen sekä oikein määritettyjä korvaustasoja palveluntuottajille. Lakiluonnoksessa todetaan, että asiakassetelin on oltava arvoltaan sellainen, että sillä on mahdollista saada lainsäädännön vaatimusten mukainen palvelu. Onneksi tukea asiakassetelin käyttöönottoon saadaan jo käynnissä olevista palvelusetelikokeiluista ja suunnitelluista piloteista.

Palvelusetelin käyttöä olisi nykyisten kuntien viisasta vauhdittaa tässä ja nyt. Siitä hyötyvät palvelunkäyttäjät ja veronmaksajat. Setelin käytön lisääminen edistää sote- uudistuksen keskeisiä tavoitteita ihmislähtöisyydestä ja paremmista palveluista.

Sari Sarkomaa
helsinkiläinen kansanedustaja

Lue myös uutinen Sari Sarkomaa: Jonottavat ihmiset ja yrittäjät toivovat palveluseteleitä

  Kuntoutusyrittäjä 3/2018