Innovaatio: nettiterapiapelit avuksi puheterapeuttien resurssipulaan

 

Lasten äännevirheisiin kiinnitetään yleensä huomiota neuvolan ikäkausitarkastuksissa, mutta usein perheet eivät saa niihin riittävästi tai lainkaan ohjausta puheterapeuttien resurssipulan vuoksi. Etäkuntoutuksen avulla palveluita voidaan tarjota myös välimatkoista välittämättä Suomessa alueille, joilla säännöllisen puheterapian saaminen olisi haasteellista ja jopa ulkomaille.

| Puheterapia, etäkuntoutus, terapiapelit 14.3.2018


Äännevirheitä esiintyy joka neljännellä 6-8-vuotiaalla suomalaislapsella ja niistä yleisimmät ovat R- ja S-virheet. Äännevirheillä voi olla suuri vaikutus lapsen itsetuntoon ja kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.

– Tutoris Erikoiskuntoutuksessa on haettu aktiivisesti ratkaisuja helpottamaan lasten ja perheiden tilannetta kehittämällä puheterapiapalveluita teknologiaa apuna käyttäen, kertoo toimitusjohtaja Laura Juvala.

Viime vuoden lopussa julkaistut nettiterapiapelit Ärjyn Ärräkoulu ja Sirun Sihinäkoulu, tarjoavat lapsille mahdollisuuden oppia puuttuvat R- ja S-äänteet hauskalla ja motivoivalla tavalla. Lapsi tai lapsiryhmä ja aikuinen voivat tehdä monipuolisia äänneharjoituksia itsenäisesti tai ammattitaitoisen puheterapeutin etäohjaamana reaaliaikaisesti lapsen omassa toimintaympäristössä.

Selkeä työkalu helpottaa sitoutumista päivittäiseen harjoitteluun. Kuvassa puheterapeutti Hanna-Mari Virtanen ja Morris. Kuva: Tutoris

Seikkailu Sirun kanssa S-saarella ja Ärjyn kanssa R-avaruudessa ovat Tutoriksen puheterapeuttien suunnittelemia ja ne sisältävät 10 minipeliä kotiharjoitteluun yhdessä kattavan kotiharjoittelumateriaalin kanssa. – Tarjosimme  Suomen juhlavuoden kunniaksi Suomi 100 -hankkeessa sadalle lapselle mahdollisuuden omaksua puuttuva äänne nettiterapian avulla, Laura Juvala kertoo.

– Peli motivoi lasta eri tavalla kuin perinteiset puheterapiaharjoitukset. Keskittyminen pysyi yllä ja hyvä tarina sekä pelin vaikeustaso etenivät sopivaa tahtia. Pelin motoristen harjoitteiden avulla lapsi oppi hahmottamaan oman suun motoriikkaa huomattavasti aiempaa paremmin, kertoo peliä yhdessä lapsensa kanssa testannut kajaanilainen Senja Vänskä.

Yli puolet hankkeen loppukyselyyn vastanneista oppi puuttuvan äänteen jakson aikana ja harjoittelee vielä opitun äänteen vakiintumista puheeseen.

– Puheterapeuttina minun on helpompi saada perheet sitoutumaan päivittäiseen harjoitteluun, kun heillä on selkeä työkalu, minkä avulla harjoitella äänteitä, toteaa puheterapeutti Hanna-Mari Virtanen Tutorikselta.

– Teknologia mahdollistaa oikea-aikaisen, yksilöllisen ja säännöllisen kuntoutuksen. Nettiterapiapelien avulla perheiden on myös helpompi sitoutua puheterapiaan. Samalla pyritään tehokkaampaan kuntoutukseen, mikä parhaimmillaan tuottaa yhteiskunnalle säästöjä, Laura Juvala sanoo.

Erikoiskuntoutus Tutoriksen pelit ovat kaikkien ostettavissa Tutoriksen verkkokaupasta: www.tutoris.fi/verkkokauppa

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.

Yritys on Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsen.

  Kuntoutusyrittäjä 1/2018