Investointituotteet ja kokonaisuudet vaivattomasti Fysiolinen laitepalvelun avulla

Fysiolinella lanseerattiin vuoden 2018 aikana uusi rahoitusvaihtoehto, laitepalvelu. Laitepalvelussa laitteen omistaa Fysioline ja asiakas maksaa siitä kiinteää kuukausivuokraa. Kuukausivuokra sisältää laitteen lisäksi täyden ylläpidon, asennukset, huollot, ohjelmistopäivitykset, koulutukset jatkuvan koulutuksen mallilla sekä markkinointitukea.

| MESSUT, Fysioterapia 2019


Fysiolinen laitepalvelu on asiakkaalle vaivaton vaihtoehto, joka helpottaa ja nopeuttaa laitehankintaprosessia. Rahoitussuunnittelu ja budjetointi on helppoa kiinteän kuukausivuokran ansiosta. Ennen kaikkea laitepalvelu on asiakkaalle riskitön vaihtoehto, joka ei sido pääomaa ja laitekanta pysyy koko ajan tasalla.

Asennus ja huolto

Laitepalveluun kuuluu laitteiston täysi ylläpito sisältäen asennukset, huollot, korjaukset ja päivitykset. Koko maan kattava huolto-organisaatiomme takaa laadukkaan palvelun ja nopeat vasteajat. Määräaikaishuollot tehdään laitevalmistajan määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti ja ohjelmistot päivitetään niiden kehittyessä. Vikatilanteissa korjaukset hoidetaan ennalta sovitulla vasteajalla. Laitepalveluasiakkailla on käytössä suora huoltopäivystysnumero, josta saa nopeasti apua.

Koulutus

Laitteiden käyttöön liittyvät valmistajan vaatimat käyttäjäkoulutukset sisältyvät laitepalveluun. Osaamistasoa pidetään yllä jatkuvan koulutuksen mallilla, joka laitteesta riippuen tarkoittaa henkilökunnan koulutusta säännöllisesti kerran tai kahdesti vuodessa. Koulutukset järjestetään asiakkaan laitteistolla workshop-tyyppisesti sisältäen teoriaa ja käytännön koulutusta.

Markkinointituki

Haluamme varmistaa asiakkaidemme menestymisen, siksi markkinointituki on kiinteäosa laitepalvelua. Tuemme markkinoinnin suunnittelussa markkinointitapaamisten kautta sekä tarjoamalla työkaluja markkinointisuunnitelman tekoon. Teemme myös esitteen laitepalvelua koskevasta laitteesta tai kokonaisuudesta, joka räätälöidään asiakkaan ilmeen mukaiseksi. Isompiin kokonaisuuksiin järjestämme asiakkaan kanssa yhteistyössä mediapäivän, jonka kautta tavoitellaan näkyvyyttä kokonaisuudesta riippuen paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Miksi laitepalvelu?

  • Nopeuttaa ja helpottaa laitehankintaprosessia
  • Helpottaa rahoitussuunnittelua ja budjetointia
  • Ei sido pääomaa
  • Laitekanta pysyy ajan tasalla ja laitteet ovat aina takuunalaisia
  • Henkilökunta koulutettua
  • Suunnitelmallisuutta markkinointiin

  • Fysioline Fysioterapia 2019 -messuilla osastolla 25.
  • Katso Messukartta