Kanta on ja pysyy – ja mahdollistaa integraation

 

Kansallisiin Kanta-palveluihin kuuluva Potilastiedon arkisto on mahdollistanut potilastietojen ajantasaisen liikkumisen ennennäkemättömällä tavalla. Tietoa voidaan nyt hyödyntää potilaiden hoidossa – kuntoutus mukaan lukien – riippumatta siitä, minkä sektorin toimintayksikössä tieto on syntynyt. Yksityisen sektorin toimijoita liittyy Kantaan koko ajan, ja syksyllä on odotettavissa suoranaista ruuhkaa.

| Potilastiedon arkisto (Kanta), integraatio 18.6.2018


– Kanta on vain yksi osa sitä suurta murrosta, jota nyt elämme. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä peräti 41 lakia, joilla kaikilla on vaikutuksensa kuntoutusyritysten toimintaan, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n kehitysjohtaja Susanna Antikainen toteaa.

Hän luonnehtii Kantaa ensimmäiseksi toteutuneeksi palaksi, jonka kautta kuntoutuksen palveluntuottajat pysyvät mukana suuressa muutoksessa. – Tiedon liikkumista on epäilty monessa kohdassa sote-prosessia, mutta Kanta on jo olemassaoleva, pysyvä työväline ja integraation mahdollistaja, jonka avulla tieto jo liikkuu, Susanna Antikainen toteaa.

– Päätettiinpä sote-laeista mitä tahansa, Kanta on ja pysyy. Potilastiedon arkisto on tullut pysyvästi palvelemaan sote-tiedon säilyttämistä ja hyödyntämistä.

Susanna Antikaisen oma yritys Fysio Center Jyväskylä raivasi kuntoutusalan pilottiyrityksenä tietä Kantaan. Nyt pelkästään Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäseniä on liittynyt Kantaan jo pitkälti toista sataa ja uusia liittyjiä tulee lisää viikottain. – Lähes kaikki suuret yritykset ovat liittyneet, mutta joukossa on jo runsaasti ammatinharjoittajiakin.

Suoranainen liittymisruuhka on odotettavissa syksyllä, sillä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksessa vuodelle 2019 sanotaan, että kilpailutuksen edellytysten tulee täyttyä 1.11.2018. Samoissa asiakirjoissa on todettu Kelan edellyttävän potilastietojen kirjaamista koskevan lain noudattamista.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kilpailutukseen osallistuneiden palveluntuottajien on oltava liittyneinä Kantaan tuolla päivämäärällä, sillä lakihan sanoo, että kaikkien niiden palveluntuottajien, joilla on sähköinen potilastietojärjestelmä, tulee liittyä Kantaan, Susanna Antikainen selventää.

– Jos siis olet palveluntuottajana osallistunut kilpailutukseen ja aiot tuottaa palveluita ensi vuonnakin, kannattaa ottaa viivytyksettä yhteys oman potilastietojärjestelmän toimittajaan ja käynnistää Potilastiedon arkistoon liittymisen prosessi heti, sillä syksyksi on ilman muuta tiedossa ruuhkaa. Liittymisprosessi vie tällä hetkellä aikaa parisen kuukautta.

Iso osa kuntoutusyrittäjistä tuottaa tällä hetkellä kokonaan tai osittain verovaroin tuettuja palveluita. Niissä Kanta-palveluihin liittyminen on välttämätöntä. – Osa toimialasta työskentelee kuitenkin pelkästään itsemaksavien asiakkaiden parissa. Uskon, että myös näiden asiakkaiden parissa työskentelevien liittymispaine kasvaa, sillä suurin osa asiakkaista arvostaa tietojensa tallentumista ja siirtymistä vaivattomasti esimerkiksi työterveyshuoltoon. Kanta-palvelut tuovat terveydenhuoltoon läpinäkyvyyttä ja lisäävät sitä kautta myös palvelujen laatua, Susanna Antikainen arvioi.

 

TEKSTI: Ritva Tiittanen-Wallenius, terveystoimittaja

  Kuntoutusyrittäjä 2/2018

 

Terapeutit Kantaan – vastauksia ja vertaistukea facebook-ryhmästä

Susanna Antikainen jakaa yrityksensä kokemuksia liittymisprosessista ja vastaa yhdessä Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajan ja lakimiehen kanssa kysymyksiin tarkoitusta varten perustetussa facebook-ryhmässä. Terapeutit Kantaan on kuntoutusyrittäjien kysy-vastaa -palsta Potilastiedon arkistoon
(Kanta) liittymisen tueksi. Liittymispyynnön suljettuun ryhmään voi tehdä osoitteessa https://www.facebook.com/groups/744994335616768/
Image
Image

Kanta.fi -sivusto on uudistunut

Kanta-palvelut on saanut uuden ilmeen. Uudella ilmeellä ja rakenteella on julkaistu myös kanta.fi-verkkosivusto.

Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluja, joita sekä kansalaiset että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hyödyntävät.

  • Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat liittyvät mukaan kansalliseen Potilastiedon arkistoon.
  • Liittymisen jälkeen kansalainen näkee Omakanta-palvelussa terveydenhoitoonsa liittyvät tapahtumat olipa hoito tapahtunut julkisella tai yksityisellä palveluntuottajalla.
  • Hoitavat tahot voivat potilaan antamalla luvalla hyödyntää potilastietoja hoitoprosessissa yli sektorirajojen.
Image