Kuntoutusteknologia vie terapian uudelle tasolle

Kuntoutusteknologia kehittyy jatkuvasti ja antaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa terapiaa mielekkäästi. Kaikille kuntoutuksen parissa työskenteleville on varsin itsestään selvää, että oleellista onnistuneessa kuntoutuksessa ovat intensiteetti, motivaatio, palaute sekä se, miten kuntoutus toteutetaan.

| MESSUT, Fysioterapia 2018


Ilman oikeita työkaluja haluttuihin tuloksiin pääseminen saattaa olla hankalaa. Teknologia mahdollistaa kuntoutuksen viemisen aivan uudelle tasolle. Se ei itsessään ole kuitenkaan kaikkivoipa, vaan oikein hyödynnettynä erinomainen työkalu ammattitaitoiselle terapeutille.

Useat tutkimukset osoittavat intensiteetin merkityksen kuntoutumisessa – uudet taidot opitaan toistojen kautta. Intensiteetti on kuitenkin muutakin kuin toistojen määrä. Jotta oppisimme uutta, on vaikeusasteen oltava riittävä. Kuntoutusteknologia mahdollistaa intensiteetin noston jo kuntoutuksen akuuttivaiheessa. Robotti jaksaa tuottaa liikettä ja terapeutti voi interaktiivisten ratkaisujen avulla haastaa kuntoutujaa. Terapeutin kuormitus laskee ja hän voi keskittyä oleelliseen eli liikkeen oikeellisuuteen ja toteutukseen. Kuntoutusteknologia mahdollistaa myös ryhmämuotoisen terapian, jolloin päivittäistä aktiivisuusmäärää on mahdollista nostaa ja lisätä näin intensiteettiä kuntoutusjaksoilla.

Motivaatio on oleellinen ja joskus vaikein osa kuntoutusprosessia. Kuntoutusteknologialla motivointi pelimaamaailmojen avulla on helpompaa, kun kuntoutuja unohtaa varsinaisesti harjoittelevansa, tehden kuitenkin juuri terapeutin asettamaa liikettä pelin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutusteknologia mahdollistaa liikkeen toteutuksen ja havainnollistamisen, niin kuntoutujalle kuin terapeutille, myös hyvin pienellä liikkeellä. Minä pystyn sittenkin –elämyksen kautta tuo pieni liike voidaan siirtää myös muuhun terapiaan ja päivittäiseen toimintaan.

Kuntoutusteknologian mahdollistama välitön palaute on tärkeää, jotta liike voidaan heti korjata oikeaksi. Palaute auttaa kuntoutujaa hahmottamaan liikettään sekä kehoaan, mutta myös terapeuttia arvioimaan objektiivisesti muutoksia suorituskyvyssä.

Jotta oppii kävelemään, on käveltävä. Tehtäväspesifisyys onkin oleellinen osa onnistunutta kuntoutusprosessia. Kuntoutuksen tulisi lisäksi olla vaikeusasteeltaan riittävää, muunneltavissa sekä mahdollisuuksien mukaan kuntoutujan itse aikomaa. Kuntoutusteknologian avulla tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa, sillä säädeltävällä tuen ja avustuksen määrällä voidaan keskittyä juuri oikeaan liikkeeseen.