Kysy FYSIn lakimieheltä: “Onko otettava rokotus?”

| Lakiasiat, rokotukset 21.11.2017

Kysymys:

Täytyykö kuntoutusyrityksessä henkilökunnan ottaa rokotus ja jos, niin mitä rokotuksia?

Vastaus:

Tämän vuoden alkupuolella voimaan tulleen uuden tartuntatautilain 48 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työntekijöillä on oltava kattava rokotus tai taudin aiemman sairastamisen antama suoja 1.3.2018 alkaen, mikäli nämä työskentelevät riskiryhmien parissa.

Lakimuutosta on perusteltu sillä, että rokottamisen on osoitettu vähentävän asiakkaiden sairastavuutta ja jopa kuolleisuutta.

Lailla suojattavia riskiryhmiä ovat alle 1-vuotiaat, yli 65-vuotiaat sekä sairauden tai raskauden vuoksi heikomman immuunivasteen vuoksi riskiryhmään kuuluvat muut asiakkaat. Rokotteella tai sairastamisella suojattavia tauteja ovat tuhkarokko ja vesirokko. Aina rokotteella suojattavia tauteja ovat puolestaan hinkuyskä ja kausi-influenssatNäistä hinkuyskärokote vaaditaan kuitenkin vain alle yksivuotiaiden kanssa työskenteleviltä.

Tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan riittää suojaksi taudin aiempi sairastaminen, jolloin rokottamiseen ei siten ole aina velvollisuutta. Hinkuyskän ja kausi-influenssan osalta rokotteet täytyy kuitenkin säännönmukaisesti lain nojalla uusia.

Käytännössä kuntoutusta tehdään paljon tällaisten riskiryhmien kanssa, minkä lisäksi tuleviin hankintasopimuksiin tullaan lain ohjaamana erikseen lisäämään velvoite työntekijöiden rokotussuojan ajantasaisuudesta. Hankintasopimuksissa velvoitetaan myös jo nyt yleisesti noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Velvollisuus huolehtia rokotesuojan kattavuudesta koskee kaikkia asiakkaiden kanssa työskenteleviä, myös mahdollisia alihankkijoita tai avustavaa ei-terveydenhuollon henkilökuntaa sekä opiskelijoita.

Työnantajan tulee kustantaa työntekijöille sellaiset tarpeelliset rokotukset, jotka eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Hallituksen esityksen mukaan tällainen on esimerkiksi aikuisten vesirokkorokotus. Rokotuksia kannattaa tiedustella omasta terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta.

Mikäli työntekijä ei suostu ottamaan rokotusta, on tälle tarjottava mahdollisuuksien mukaan sellaisia töitä, joissa tämä ei ole tekemisissä edellä mainittujen riskiryhmien kanssa. Jos tällaisia korvaavia töitä ei 1.3.2018 alkaen ole, voidaan työntekijä viimekädessä jopa irtisanoa, jollei tämä ota rokotusta.

Työskentely ilman rokotusta on sallittua ainoastaan erityisestä syystä, kuten siksi, että uutta työntekijää ei ole vielä ehditty rokottaa, mutta tämä on täytynyt kuitenkin työn kiireellisyyden vuoksi ottaa heti työhön.

  Fysi 2/2017

  • Potilasasiamiehen tehtävänä on ensisijaisesti neuvoa potilaita asioissa, jotka liittyvät potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen tai potilasvahinkolakiin.
  • Potilasasiamiehellä on hyvä olla sekä lainsäädännön että käytännön tuntemus neuvonnan piiriin kuuluvista asioista. Tämä edellyttää säännöllistä työskentelyä näiden kysymysten parissa.
  • Potilasasiamiespalvelu on FYSI ry:n merkittävä, jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu.
  • Jäsenyritys voi nimetä asianajaja Ismo Saarisen potilasasiamiehekseen. Yritys toimittaa Aluehallintovirastoon Ismo Saarisen allekirjoittaman potilasasiamieslomakkeen.

Image
FYSI ry:n asiantuntijajuristit Ismo ja Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky:stä vastaavat tällä palstalla lukijoiden kysymyksiin. Asiantuntijajuristit ovat perehtyneet kuntoutusyritysten toimintaan liittyviin kysymyksiin. Asiantuntijajuristien puhelinneuvonta on FYSI ry:n jäsenetu.