Kysy lakimieheltä: Milloin asiakkaalla on oikeus valita hoitopaikka itse?

| Lakiasiat, valinnanvapaus 19.9.2018

Kysymys:
Milloin asiakkaalla on oikeus valita hoitopaikka itse?

Vastaus:
Vastaus kysymykseen riippuu siitä, mistä hoitoa haetaan ja kenen kukkarosta hoito kustannetaan. Laajimmillaan asiakkaan oikeudet – ja valintamahdollisuudet – ovat nykyisellään silloin, kun asiakas kustantaa hoitonsa itse.

Asiakkaan vapaus valita hoitopaikkansa määräytyy kaikissa tilanteissa pitkälti potilaslain 5 §:n ja 6 §:n perusteella.

Potilaslain 5 §:ssä säädetään potilaan tiedonsaantioikeudesta. Lain mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvityksen voi lähtökohtaisesti jättää antamatta ainoastaan silloin, kun asiakas sen erikseen kieltää.

Keskeisintä asiakkaan informoinnissa on huomioida asiakkaan etu. Asiakkaan etu on aina asetettava esimerkiksi lähetteen kirjoittajan oman edun edelle.

Hoitopaikan valinnan kannalta olennaista on laissa terveydenhuollon ammattihenkilöille osoitettu määräys kertoa erilaisista hoitovaihtoehdoista. Mikäli esimerkiksi asiakkaan itse maksama hoito on todellinen vaihtoehto jatkohoidolle, tulee se tuoda myös asiakkaan tietoon.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa tätä tietoa pimittää tai antaa asiakkaan muutoinkaan ymmärtää, että tämän olisi sitouduttava nimenomaisesti hänen tai jonkun muun hänen suosittelemansa toimijan asiakkaaksi. Keskeisintä asiakkaan informoinnissa on huomioida asiakkaan etu. Asiakkaan etu on aina asetettava esimerkiksi lähetteen kirjoittajan oman edun edelle.

Toinen merkittävä pykälä on potilaslain 6 §, jossa määrätään potilaan itsemääräämisoikeudesta. Sen mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Pykälän toteutuminen käytännössä on merkittävällä tavalla riippuvainen potilaslain 5 §:n eli asiakkaan tiedonsaantioikeuden toteutumisen kanssa. Erityisesti asiakkaan kyky sanoa ”ei” tietylle jatkohoito- tai -hoitopaikkavaihtoehdolle riippuu pitkälti siitä, mitä vaihtoehtoja asiakkaalle on esitetty. Asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä jatkohoidosta. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ei voi loukata määräämällä, että hänen tulee hakea hoitoa vain tietystä paikasta.

Julkisen terveydenhuollon osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalle on aina annettava tieto hänen kotikuntansa käyttämistä yleisistä hoitovaihtoehdoista. Yksi tällainen voi olla asiakkaalle soveltuva palveluseteli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palveluseteli olisi aina myönnettävä. Kuitenkin tieto palvelusetelin mahdollisuudesta on aina annettava asiakkaalle.

Tulevalla valinnanvapauslainsäädännöllä on tarkoitus merkittävästi laajentaa asiakkaan valinnanvapautta julkisessa terveydenhuollossa.

Sairauskuluvakuutuksissa asiakkaan valinnanvapaus riippuu sopimusehdoista ja vakuutusyhtiön ohjauskäytännöstä. Vapaus valita itselleen hoitopaikka on merkittävä etu vakuutusyhtiöitä kilpailutettaessa. Se kannattaa ottaa huomioon vakuutusta valittaessa. Vakuutusyhtiöt joustavat myös usein heidän määräämässään hoitopaikassa, mikäli asiakas joustoa osaa erikseen kysyä.

Lakisääteiset vakuutukset, kuten tieliikennevakuutus ja työnantajan tapaturmavakuutus, lähtevät lainsäädännössä siitä, että vakuutusyhtiöllä on aina oikeus valita hoitopaikka vakuutetun puolesta. Käytännössä vakuutusyhtiöt ovat kuitenkin jo vuosikymmenten ajan antaneet asiakkaalle mahdollisuuden valita itse hoitopaikkansa myös lakisääteisten vakuutusten yhteydessä, mikäli asiakas sitä erikseen pyytää. Vakuutusyhtiön ohjauskäytäntö voi olla vakuutusyhtiön valintaan vaikuttava seikka myös liikenne- ja tapaturmavakuutusta valittaessa.

  Kuntoutusyrittäjä 3/2018

Potilasasiamiespalvelu

  • Potilasasiamiehen tehtävänä on ensisijaisesti neuvoa potilaita asioissa, jotka liittyvät potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen tai potilasvahinkolakiin.
  • Potilasasiamiehellä on hyvä olla sekä lainsäädännön että käytännön tuntemus neuvonnan piiriin kuuluvista asioista. Tämä edellyttää säännöllistä työskentelyä näiden kysymysten parissa.
  • Potilasasiamiespalvelu on Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n merkittävä, jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu.
  • Jäsenyritys voi nimetä asianajaja Ismo Saarisen potilasasiamiehekseen. Yritys toimittaa Aluehallintovirastoon Ismo Saarisen allekirjoittaman potilasasiamieslomakkeen.
Image
Kuntoutusyritysten toimintaan perehtyneet asiantuntijajuristit Ismo ja Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky:stä vastaavat tällä palstalla lukijoiden kuntoutustoimialaa sivuaviin kysymyksiin. Asiantuntijajuristien puhelinneuvonta on potilasasiamiespalvelun tavoin Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu.

 

MYYDÄÄN
FYSIOTERAPIAYRITYKSEN
LIIKETOIMINTA

ILMOITUS

Myydään Kuoreveden Fysioterapian liiketoiminta

Yritys toimii Hallin taajamassa terveysaseman vieressä, 90 m2 vuokratilassa.
Yrityksellä on vakiintunut asiakaskunta ja lukuisia yhteistyösopimuksia.

Kysy lisää, ota yhteyttä:
Irene Anastasi p.0400138359, irene@jamsanfysikaalinen.fi
Tapio Salonen p. 0505442220, tapio@jamsanfysikaalinen.fi