Lyhyesti: Uutisvinkit ja -linkit

Image

| 14.11.2017 Maailman Diabetespäivä

Diabetes uhkaa luustoterveyttä ja lisää murtumariskiä

Diabetesta sairastavilla on isääntynyt riski sairastua osteoporoosiin ja saada murtumia. Diabetes heikentää luuston terveyttä. Luun ja insuliinin välisellä vuorovaikutuksella oletetaan olevan keskeinen rooli havaitussa yhteydessä. Myös joidenkin diabeteslääkkeiden on havaittu suurentavan murtumariskiä. Myös diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot lisäävät murtumariskiä. Lue lisää Luustoliiton tiedotteesta

Image

| 14.11.2017 Syöpäjärjestöt

Nuuskaaminen heikentää urheilusuoritusta

”Nikotiini supistaa verisuonia ja sitä kautta nostattaa verenpainetta ja sydämen syketasoa. Tästä syystä nikotiinia käyttävän urheilijan sykereservi on kapeampi kuin kilpailijalla, joka ei käytä nikotiinia. Nikotiini vaikuttaa lihasten hapensaantiin ja aineenvaihduntaan suorituskykyä alentavasti.” kertoo Suomen Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtonen. Lue lisää Syöpäjärjestöjen tiedotteesta

Image

| 17.11.2017 Helsingin yliopisto

Kivuton verensokerin mittausmenetelmä ja 12 muuta tiedeinnovaatiota esillä Slushissa

Helsingin yliopisto esittelee Slushissa huippututkimukseen perustuvia innovaatioita eri tieteenaloilta. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat GlucoModicum, Biodecon, Moprim ja Nanojet. Helsingin yliopiston HiLIFE tuo elämäntieteet mukaan Slush Y Science -tapahtumassa. Helsingin yliopiston osastolla esitellään yhteensä 13 kaupallistamisen eri vaiheessa olevaa innovaatiota. Slushissa ne ovat etsimässä yhteistyökumppaneita, yrittäjiä ja sijoittajia.