Puheenjohtajalta: Tietoa ja tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen

| Puheenjohtajalta 21.11.2017

Suomalaiset fysioterapiayrittäjät ovat monitaitoisia kuntoutuksen palveluntuottajia. Kansalaiset saavat nopeaa apua, ohjausta, kuntouttavia toimenpiteitä ja terapiaa liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ja häiritseviin kipuoireisiin.

Fysioterapeutit kouluttautuvat jatkuvasti kuntoutuksen ajanmukaisiin menetelmiin ja päivittävät työotettaan tutkimusnäyttöön perustuen.

Kuntoutuksen ”hoitopolun” toteutuksessa kannattaisi jo varhaisessa vaiheessa – heti toimintakyvyn häiriöiden ilmaantuessa – ohjata oireileva asiakas fysioterapeutin vastaanotolle, jotta aktiiviset, tehokkaat ja lääkkeettömät toimintakykyä parantavat toimenpiteet saataisiin käyntiin. Näin vältettäisiin vaivojen kroonistumista.

Aktiivinen toimenpiteisiin ryhtyminen säästää aikaa ja rahaa niin kansalaisilta kuin kunnilta, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin suoravastaanottokäytännöstä tehty tutkimus osoittaa. Meidän kaikkien terveydenhuolloin ammattilaisten päätavoite on tukea ihmisten aktiivista otetta elämään ja auttaa heitä säilyttämään toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä.

 

Paula Sarias

FYSI ry:n hallituksen puheenjohtaja

paula.sarias@fysios.fi

  Fysi 2/2017

Image