Varaudu tietoturvariskeihin myös vakuutuksella

Toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo isoja muutoksia siihen, miten yritysten on suojattava asiakkaidensa, työntekijöidensä ja muiden ihmisten henkilötietoja. Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönnistä voi jatkossa joutua maksamaan huomattavia hallinnollisia maksuja tai vahingonkorvauksia.

| MESSUT, Fysioterapia 2018


Tietoturvaympäristöön kohdistuu monenlaisia riskejä, esimerkiksi erilaiset tietoverkkorikokset kuten tietomurrot ja kiristyshaittaohjelmat. Keskeiseen tietojärjestelmään kohdistuva tietoturvapoikkeama voi johtaa pahimmillaan liiketoiminnan keskeytymiseen. Lisäksi inhimillinen virhe voi aiheuttaa esimerkiksi luottamuksellisten tietojen vuotamisen, mikä saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvastuun lisäksi vakavia mainehaittoja.

Tietoturvavakuutus kattaa myös tietoturvapalvelun

Kuten kaikkiin riskeihin, myös tietoturvariskeihin voi ja kannattaa varautua ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Näitä ovat esimerkiksi huolehtiminen varmuuskopioinnista ja päivityksistä, virus- ja palomuuriohjelmistojen asentaminen sekä henkilökunnan tietoturvakoulutus. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäksi yrityksen kannattaa varautua tietoturvapoikkeamien aiheuttamiin taloudellisiin vahinkoihin erillisellä tietoturvavakuutuksella.

Fennian tietoturvavakuutus antaa yritykselle paremmat valmiudet vastata tietosuoja-asetuksen tuomiin velvollisuuksiin ja mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta aiheutuviin taloudellisiin vahinkoihin. Se korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta, haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä.

Tietoturvavakuutus tuo yrittäjän avuksi myös Fennian 24h tietoturvapalvelun. Vahingon sattuessa tietoturvapalvelu selvittää vahingon syyt ja aloittavat välittömästi tarvittavat toimenpiteet vahingosta toipumiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi.

Kysy lisää tietoturvavakuutuksesta ja tutustu muihin Kuntoutusyrittäjille suunniteltuihin vakuutusratkaisuihin!

Soita, p. 010 503 8818 ma–pe klo 8–17. Tutustu myös fennia.fi/kuntoutusyrittajat.

Fennia Fysioterapia 2018 Messuilla osastolla 26