WellO Hengitys

WellO hengityksen avulla ehkäistään sekä huonosta sisäilmasta johtuvaa ärsytystä, että ilman saasteiden haitallisia vaikutuksia. WellO Hengityksessä yhdistyvät aktiivinen vastustettu hengityslihasharjoittelu sekä lämpimän höyryn hengittäminen. Tämä yhdistelmä on maailmalla uutta. Tutkimuksia on runsaasti vastustetun hengitysharjoituksen vaikuttavuudesta sekä lämpimän höyryn hyödyistä, mutta näitä ei ole aikaisemmin pystytty yhdistämään.

| MESSUT, Fysioterapia 2019


WellO2 puhdistaa keuhkoja poistamalla sieltä tehokkaasti limaa, mikä voi kertyä ilmateihin hetkellisesti tai vähitellen ilmansaasteiden vaikutuksesta. Lima on monimuotoinen yhdistelmä.  Limassa voi olla ilmasta peräisin olevia partikkeleita, soluista vapautuvia aineita kuten histamiinia, ja solujen kappaleita.  Pysyvä sitkeä lima ilmateissä voi heikentää epiteelikudosta ja värekarvan toimintaa, jopa tuhota värekarvoja ja näin johtaa useisiin muihin vaurioihin ilmateissä.

WellO Hengitys helpottaa hengitysongelmia useilla eri tavoilla:

  • Lievittää ilmateiden ärsytystä syvälle hengitysteihin työntyvän höyryn avulla. Lämmin höyry kosteuttaa limakalvoja ja sitoo pienhiukkasmateriaalia, mikä poistuu liman mukana. Lima muuttuu juoksevammaksi ja helposti ulos yskittäväksi.
  • Hengityslihasharjoittelulla (RMT) voidaan edistää keuhkotuuletusta. Vahvistamalla hengityslihaksia ja avaamalla myös syvempiä hengitysteitä.

WellO Hengitysharjoitus sopii kaikille. Se vahvistaa hengityslihaksia, vähentää limaisuutta ja kuivan ja kylmän ilman ärsytystä ilmateissä. Lisäksi Wello Hengittämisellä voidaan vähentää huonon ulko- ja sisäilman aiheuttamaa ilmateiden ärsytystä sekä ylähengitysteiden tukkoisuutta.

WellO Hengitys aktivoi kiertäjähermoa, jonka parasympaattiset vaikutukset näkyvät mm. alentuneena systolisena ja diastolisena verenpaineena sekä stressin tuntemuksena.

Tutustu WellO2 osoitteessa: https://wello2.com/fi/

 

  • Wello2 Fysioterapia 2019 -messuilla osastolla 31.
  • Katso Messukartta