www.fysioterapia.info kertoo fysioterapiasta ja kuntoutuksesta kansalaiselle

Mitä fysioterapiassa tapahtuu? Mitä fysioterapeutti tekee? Mistä fysioterapiaa saa? Tarvitaanko aina lääkärin lähete…?

| Fysioterapia, kuntoutus 21.11.2017

Siinä joukko kysymyksiä, joihin löytyy vastauksia www.fysioterapia.info -sivustolta.

Kehitimme FYSI ry:ssä fysioterapia.info -sivuston ihmisille, jotka tarvitsevat ja etsivät apua tuki- ja liikuntaelinvaivoihinsa tai joilla on muuta sellaista vaivaa ja kipua, joihin löytyy apua nimenomaan fysioterapeutin työkalupakista.

Haluamme osaltamme olla mukana auttamassa ihmisiä huolehtimaan itsestään ja läheisistään tarjoamalla selkokielistä, luotettavaa, ammattilaisten laatimaa tietoa.

Sivustolta löydät perustietoa siitä, mitä kaikkea fysioterapia on sekä innostuneiden ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmia. Eri-ikäiset fysioterapian asiakkaat jakavat tarinoissaan omia kokemuksiaan fysioterapian roolista omassa elämässään. Sivuston asiantuntijalääkärinä toimii fysiatrian erikoislääkäri Jukka Pekka Kouri.

Menetelmät-sivulta löytyy aakkosellinen luettelo fysioterapiaan keskeisesti liittyvistä menetelmistä ja käsitteistä.

Hoitopaikat-kohdasta löydät paikkakunnittain aakkostetun listauksen fysioterapiaa eri puolilla maata tarjoavista fysioterapia- ja kuntoutusyrityksistä. Yritykset ovat Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n jäseniä: lähellä kansalaisia toimivia palveluntuottajia, joiden omilta kotisivuilta löydät vielä paljon lisää tietoa ja vinkkejä omasta ja läheistesi terveydestä ja toimintakyvystä huolehtimiseen.

www.fysioterapia.info löytyy myös facebookista www.facebook.com/fysioterapia.info

Också på svenska!

Nu kan du läsa information om fysioterapi och rehabilitering också på svenska på sajten www.fysioterapia.info/sv

VISSTE DU DET? – Till fysioterapi kan man också komma utan remiss av en läkare.

”Jag har inte någon remiss. Hur kan jag komma till fysioterapin?”, är en allmän fråga till fysioterapeuten. Svaret lyder: ”Man kan söka sig till fysioterapeutisk vård direkt – även utan remiss av läkare”.

Ring och boka tid hos närmaste fysikaliska vårdinrättning på samma sätt som du bokar tid hos frisören eller tandläkaren. I Finland finns det fysioterapiföretag runt om i landet nästan i varje kommun – även i glesbygdsområdena.

Sök vårdplats

Image
Fysioterapins mål fokuserar på att upprätthålla och förbättra människans funktions- och rörelseförmåga. Fysioterapeuten är en yrkesutbildad person som med sin egen sakkunskap handleder rehabiliteringsklienten att nå målen. Bild: Vesa-Matti Väärä.

Fysioterapiaan voi ja saa tulla myös ilman lääkärin lähetettä

Fysioterapiaan voi ja saa tulla myös ilman lääkärin lähetettä joko ennaltaehkäisevästi tai oireiden ilmaannuttua. Yhä useampi asiakas tekeekin näin, sillä oikea-aikaisella fysioterapialla saadaan hyviä tuloksia – siksi fysioterapiaan kannattaa hakeutua ajoissa.

Yksityisistä fysioterapiayrityksistä saa ajan varattua nopeastikin, jolloin fysioterapian tarve päästään arvioimaan viiveettä. Fysioterapeutti tekee aktiivista yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Lääkärin lähetteellä tulevalla on mahdollisuus saada fysioterapiasta Kela-korvaus.

Etsi kuntoutuspalvelun tuottajaa

Image
Image
Fysioterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija. Fysioterapeutti havainnoi, testaa, aktivoi ja ohjaa asiakasta ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Fysioterapeutti havainnoi, testaa, aktivoi ja ohjaa

Fysioterapia on aina yksilöllistä ja sen lähtökohtana ovat asiakkaan kokemat toimintakyvyn haitat.

Haastattelulla ja tutkimisella fysioterapeutti selvittää oireita, niiden syitä sekä selviytymistä kotona, työssä ja harrastuksissa.

Tutkimisen perusteella päätetään asiakkaan kanssa tavoitteista ja valitaan yksilöllisesti menetelmät.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä toimintakykyä edistävä neuvonta. Fysioterapeutti havainnoi, testaa, aktivoi ja ohjaa asiakasta ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Myös ergonomiaan ja ympäristöön liittyvät asiat otetaan huomioon.

  Fysi 2/2017