Yrittäjä: Näin YEL-vakuutus turvaa, jos sairastut

Yhteistyökumppanin artikkeli

Moni yrittäjä kokee, ettei hänellä ole varaa sairastaa. Erityisen hankalaa on yksinyrittäjällä, sillä sairauden iskiessä ei ole tuuraajaa. Yritystoiminta seisoo paikallaan eikä synny tulosta. Onneksi myös yrittäjä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa, joka paikkaa ansionmenetystä sairastamisen ajalta.

| Vakuutus, työelämä 21.11.2017


− Silloin tällöin kuulee yrittäjiltä, että he mieluummin sijoittavat tai säästävät itse eläkepäiviä varten kuin maksavat työeläkevakuutusmaksuja, toteaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén.

Hän muistuttaa, että kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa, kauanko säästöjä ehtii kerätä, kun sairaus tai työkyvyttömyys osuukin kohdalle. – YEL-vakuutusta ei pitäisikään ajatella pelkästään sijoituksena eläkepäiviin, sillä se on vakuutus myös ennen eläkeikää, Sandén korostaa.

“YEL-vakuutusta ei pitäisi ajatella pelkästään sijoituksena eläkepäiviin, sillä se on vakuutus myös ennen eläkeikää.”

Näin YEL-vakuutus turvaa, kun yrittäjä sairastuu

 

  1. Kela laskee yrittäjän sairauspäivärahan määrän viimeksi vahvistetun verovuoden YEL-työtulon mukaan. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää.
  2. Kelan sairauspäiväraha auttaa yrittäjää lyhytkestoisen työkyvyttömyyden sattuessa kohdalle. Joskus työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy eikä nykyisissä työtehtävissä jatkaminen ei ole enää mahdollista. Tällöin YEL-vakuutetulla yrittäjällä on mahdollisuus hakea apua ammatillisesta kuntoutuksesta tai hakea työkyvyttömyyseläkettä.
  3. Yrittäjä on palkansaajaan nähden ainutlaatuisessa asemassa, sillä hänellä on sekä vapaus että vastuu määritellä oman sosiaaliturvansa taso. Jos yrittäjä sairastuu vakavasti, YEL-työtulo vaikuttaa Kelan sairauspäivärahan lisäksi myös kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

 

Lue laajempi artikkeli, jossa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon liiketoiminta-asiantuntija Kristiina Sandén kertoo yksityiskohtaisemmin, mitä hyötyä YEL-vakuutuksesta on yrittäjän sairastuessa tai työkyvyn heiketessä.

  Fysi 2/2017