huhtikuu 19, 2021 |

Miksi kunnan kannattaa tehdä asiakkailleen kuntoutussuunnitelma?

Kelan kuntoutus edellyttää kuntoutussuunnitelmaa

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perustana olevan kuntoutussuunnitelman laatiminen on kuntoutujan kotikunnan tehtävä. Jos tehtävä laiminlyödään, kuntoutuminen jää asiakkaan kotikunnan vastuulle. Yleensä asiakas jää silloin täysin ilman kuntoutusta.

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista edellyttää, että Kelan myöntämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tulee perustua julkisen terveydenhuollon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Yhdessä kuntoutussuunnitelman ja kuntoutushakemuksen kanssa Kansaneläkelaitos myöntää kansalaisille Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta joka vuosi satojen miljoonien eurojen edestä.

Kuntoutussuunnitelma on aina voimassa määräajan ja se laaditaan kuntoutujan kunkin kuntoutustarpeen mukaisesti. Jos ajantasaista kuntoutussuunnitelmaa ei ole laadittu, ei Kela myönnä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kuntoutussuunnitelman ja sitä seuraavan Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen puute johtaa siihen, että kuntoutujan kuntouttamisvastuu jää kokonaan asiakkaan kotikunnan vastuulle. Usein tämä johtaa myös kuntoutuksen keskeytymiseen, mikä osaltaan kasvattaa kuntoutukseen kertyvää hoitovelkaa.

Kuntoutussuunnitelmien laiminlyönti on johtunut koronaepidemian johdosta supistetuista julkisen terveydenhuollon palveluista. Kuntoutussuunnitelmat ovat osa koronaepidemian kasvattamaa hoitovelkaa, mutta Kelan kuntoutuksen tapauksessa sen vaikutukset myös kuntataloudelle ovat pitkällä aikavälillä merkittävät, koska kuntoutusvastuu siirtyy ajantasaisen suunnitelman loppuessa aina kotikunnalle. Kehotamme kuntia huolehtimaan siitä, että kuntalaiset saavat aina halutessaan ajantasaisen kuntoutussuunnitelman, ja voivat sen perusteella hakea ja saada myös Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kunnan pitää yleensä tehdä päätös jokaisesta palveluntarjoajasta palveluseteliä varten.

Kunnan (tai kuntayhtymän) kuntoutussuunnittelija, -hoitaja, tai -lääkäri kirjoittaa kuntoutussuunnitelmat. Ne ovat kuntoutuksen myöntämisen pohjana. Ennen kuin asiakas pääsee kuntoutumaan, pitää lisäksi palveluntuottajakin olla nimetty ja hyväksytty/päätetty. Nämä vaiheet muodostavat moninkertaisen uhkan, että kuntoutus voi viivästyä. Kuntoutuksen varhainen aloittaminen on paras tie tuloksiin.

Fiksu kunta

  • antaa asiakkaan valita kuntoutuspaikkansa
  • järjestää nopean pääsyn kuntoutukseen palvelusetelillä, julkisella hankinnalla tai maksusitoumuksella
  • arvioi palvelusetelin hinnan oikein ja realistisesti