toukokuu 21, 2021 |

Palveluiden saatavuus turvataan yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on meneillään viides tuotantokausi. Jokaisella kerralla tavoitteet ovat olleet samat: parantaa palveluiden saatavuutta, vähentää eriarvoisuuta ja hillitä kustannuksia.  

Nyt aiottu sote-uudistus nojaa voimakkaasti julkiseen sektoriin palveluiden tuottajana. Tämä on hämmentävää, koska julkiselle sektorille on jo nyt vaikea rekrytoida henkilökuntaa: työ- ja elinkeinoministeriön sote-toimialaraportin mukaan vuonna 2019 julkisella sote-toimialalla jäi täyttämättä noin 25 000 työpaikkaa. Hoitajapulan odotetaan pahenevan tulevaisuudessa. Lisäksi hoitohenkilöstön runsas eläköityminen sekä voimaan tullut hoitajamitoitus lisäävät henkilökunnan tarvetta. Hoitajamitoituksen toteuttaminen arvioidaan olevan haasteellista henkilöstön heikon saatavuuden vuoksi.  

Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on krooninen henkilöstöpula. Tämä ilmenee ongelmina perustason palvelujen saatavuudessa. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että seuraavan 15 vuoden aikana sote-alalle tarvitaan peräti 200 000 uutta työntekijää. Yhtälö ei ole kestävä.  

Hallituksen esityksessä hyvinvointialueille on osoitettu riittävän oman tuotannon vaatimus, mikä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet joutuvat tuottamaan suurimman osan palvelutuotannostaan itse. Tällä hetkellä on palvelualoja, joilla palvelut tuottaa pääosin yksityinen sektori. Erityisesti sosiaalihuollon asumis- ja laitospalveluista sekä kuntoutuksessa yksityinen sektori tuottaa tällä hetkellä suuremman osan palveluista kuin julkinen sektori. Myös muissa terveydenhuollon palveluissa yksityinen sektori työllistää merkittävästi enemmän kuin julkinen sektori. Kun näitä sopimuksia joudutaan purkamaan, mistä saadaan henkilökunta? Näissä tilanteessa on jo nykyään TEM:n mukaan krooninen henkilöstöpula.  

Lain tulee pystyä turvaamaan palveluiden saatavuus. Ongelma ei kuitenkaan ratkea, ellei yksityistä sektoria oteta laajasti mukaan tuottamaan palveluita asukkaille.  

 

Satu Grekin  

Toiminnanjohtaja, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry  

  

Panu Tast  

Toimitusjohtaja, Näkeminen ja Silmäterveys NÄE ry 

 

Tanja Matikainen 

Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät