syyskuu 3, 2018 |

Palveluntuottajien kunnioitettava potilaan tiedonsaantioikeutta

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa terveysammattilaiset antamaan potilailleen selvityksen eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista, joilla on merkitystä tämän hoidossa. Tuo laki on oikein hyvä laki.

Nyt on julkisuuteen putkahtanut useita tapauksia, joissa tuo lainkohta on unohtunut.  Potilaita on ohjattu omiin palveluihin kertomatta, mitä valinnanmahdollisuuksia potilaalla olisi. Eli palveluohjaus jatkohoitoon ei ole ollut aina neutraalia.

Epäneutraali palveluohjaus ei ole kansalaisten edun mukaista, koska sillä rajataan ihmisen oikeutta ja vapautta valita.

Myös kuntoutuspalveluja tuottavissa yrityksissä on viime kuukausien aikana tehty lukuisia havaintoja epäneutraalista palveluohjauksesta. Seurauksena on ollut se, että läheteasiakkaat ovat vähentyneet ja asiakkaat ohjautuneet jättitoimijoille.

Vaarana on se, että lähipalveluja tuottavat, kotikuntiinsa veroja maksavat yritykset laittavat pillit pussiin ja lähipalvelut loppuvat. Miten silloin käy kuntoutusta tarvitsevien vaikeavammaisten ja ikäihmisten? Taksillako lähikaupunkiin kymmenien ja satojen kilometrien päähän? Sekö olisi asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta palvelutuotantoa?