helmikuu 28, 2019 |

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät: Kelan menettelystä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät ovat yhdessä kuntoutujien kanssa tehneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Kelan menettelyä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden järjestämisessä.

Kela ei tosiasiassa käsittele kuntoutujien suorahankintapyyntöjä

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n ja Suomen Fysioterapeutit ry:n tietoon on tullut jäsenten kautta, että Kelan vakuutuspiirit eivät todellisuudessa käsittele vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian asiakkailta tulevia suorahankintapyyntöjä. Tällöin asiakkaan pyyntö suorahankinnan tekemiseksi on hylätty asiaa enempää tutkimatta.

Asiasta on yhdistysten toimesta keskusteltu Kelan valtuutettujen ja Kelan johdon kanssa. Kelan johdon mukaan tällaista ”lainvastaista määräystä” ei ole annettu, eikä näin myöskään ole vakuutuspiireissä toimittu. Kelan kertomus ei vastaa käsitystämme asiasta, mutta yhdistykset ovat yhtä mieltä siitä, että tällainen menettely olisi asiakkaiden perusoikeuksia loukkaavana perustuslain vastainen.

Kilpailutuksen perusteena ollut palvelukuvaus ei täytä lain asettamia vaatimuksia erityisasiantuntemuksesta

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 10 § edellyttää, että lain nojalla järjestettyjen terapioiden ja moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia sekä perustua erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön.

Kelan 1.1.2019 voimaan tullut terapioiden palvelukuvaus toistaa laissa säädetyn, eli sen, että kuntoutuksen tulee perustua erityisasiantuntemukseen. Palvelukuvaus ei kuitenkaan määrittele sitä mitä erityisasiantuntemus on tai miten se todennetaan. Kela ei määritellyt tai kysynyt erityisasiantuntemusta myöskään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita koskevassa keväällä 2018 järjestetyssä kilpailutuksessa.

Kantelun tehneet yhdistykset ovat kysyneet Kelalta, miten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen erityisasiantuntemuksesta on huolehdittu. Kela ei ole osannut vastata tähän kysymykseen. Toivomme eduskunnan oikeusasiamiehen tai tämän edustajan kysyvän saman kysymyksen Kelalta.

Kelan johdon ja terapiajärjestöjen tapaamisessa 29.1.2019 Kela ilmoitti, että erityisasiantuntemusta ei kilpailutuksen kriteereistä löydy siitä syystä, että Kela haki kevään 2018 kilpailutuksellaan nimenomaisesti ”yleisfysioterapiaa”, ei erityisasiantuntemusta. Tämä on käsityksemme mukaan lainvastaista.

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry

Tiina Mäkinen, puheenjohtaja
tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi

Jarmo Mäkelä, kehittämisasiantuntija (yrittäjyys)
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Hanna-Kaisa Järvi, toiminnanjohtaja
hanna-kaisa.jarvi@kuntoutusyrittajat.fi

Juhani Saarinen, varatoiminnanjohtaja, lakimies
juhani.saarinen@kuntoutusyrittajat.fi

 

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 28.2.2019. Tekijöinä Suomen Kuntoutusyrittäjät ja Suomen Fysioterapeutit yhdessä kuntoutujien kanssa.

 

Lisätiedot:
Juhani Saarinen p. 040 723 8928, juhani.saarinen@kuntoutusyrittajat.fi
Tiina Mäkinen p. 040 5077 382, tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi