huhtikuu 13, 2018 |

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry: Nyt sote-uudistus valmiiksi – kauan jatkunut epävarmuus ja alkanut kilpavarustelu vieneet pienet kuntoutusyritykset ahtaalle

| MEDIATIEDOTE 13.4.2018

Pieniä kuntoutusalan palveluntuottajayrityksiä ja ammatinharjoittajia edustava Suomen Kuntoutusyrittäjät ry antaa tukensa sote-uudistuksen toteuttamiselle. Uudistuksen pitkittyminen on vienyt pienet palveluntuottajat monilla paikkakunnilla lähes kestämättömään tilanteeseen ja uhkaa kansalaisten lähipalveluja.

– Annamme tukemme sote-uudistukselle siitäkin huolimatta, ettei uudistus ole sosiaali- ja terveydenhuollon mikro- ja pk-palveluntuottajien kannalta täydellinen ja että se jättää paljon vastuuta toteuttajille, sanoo toiminnanjohtaja Leila Salonen.

Puheenjohtaja Mikko Utecht korostaa, että ratkaisua ei voi enää pitkittää – viivästymisen seurauksia eletään jo. – Se on johtanut tilanteeseen, jossa kentällä vallitsevat nyt villin lännen lait. Pienissä kuntoutusyrityksissä vallitsee epävarmuus tulevaisuudesta.

Pienten kuntoutusalan palveluntuottajien ahdinko johtuu vauhdittuneesta palvelujen keskittymisestä isoille toimijoille. Sekä monet suuret julkiset tuottajat että yksityiset jättitoimijat ovat ryhtyneet vahvistamaan omaa palvelutarjontaansa sote-uudistusta odotellessa.

– Kuntoutuksessa tämä näkyy mm. siinä, että asiakkaiden aiemmin saamat lähetteet, joilla he saattoivat hankkia tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja myös pieniltä palveluntuottajilta, ovat joillakin paikkakunnilla vähentyneet oleellisesti tai kokonaan loppuneet. Tämä on seurausta siitä, ettei asiakkaan oikeutta neutraaliin palveluohjaukseen enää kunnioiteta, vaan heidät ohjataan yhä useammin suoraan lähettävän tahon omaan kuntoutukseen. Sen lisäksi asiakas ei aina ole saanut lähetettä, vaikka olisi sitä pyytänytkin. Tämä on osassa Suomea johtanut jo siihen, että paikalliset asiakasta lähellä olevat kuntoutusyritykset ovat joutuneet irtisanomaan henkilökuntaansa tai lopettamaan toimintansa. Samalla nopea kuntoutukseen pääsy hidastuu ja asiakasta lähellä olevat palvelut siirtyvät entistä kauemmaksi arkiympäristöstä.

Salonen ja Utecht korostavat, että soten valinnanvapaus ei voi toteutua, jos jo ennen lakien voimaan astumista pienet lähipalveluyritykset on syöty pois markkinoilta. – Syntymättä jäävät myös kustannussäästöt, jos valinnanvaraa ei enää olekaan ja keskittymiskehitys on nitistänyt pienet palveluntuottajat ulos. Samalla ovat uhattuina kansalaisten tarvitsemat lähipalvelut ja soten tavoittelema eriarvoisuuden vähentäminen terveyspalveluissa. Kuinka monella isolla on intressiä säilyttää kuntoutuspalvelut myös pienissä kunnissa?

– Sote-ratkaisun viivästyminen on tuonut esiin epävarmuutta. Uudistus on toteutettava ja sen antamat raamit, pelisäännöt ja valvonta saatava toimimaan mahdollisimman pian, jotta sotelle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Soten tavoitteiksihan on kirjattu nopeat hoitopolut ja  kustannustehokkaat lähipalvelut – nyt on huolehdittava siitä, että myös mikro- ja pk-yritykset ovat jatkossakin tuottamassa kuntoutuspalveluja tälle ikääntyvälle kansalle, Leila Salonen ja Mikko Utecht korostavat.

Lisätietoja:  Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:
Leila Salonen
, toiminnanjohtaja, 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi
Mikko Utecht
, puheenjohtaja, 046 810 2070, mikko.utecht@kuntoutusyrittajat.fi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö ja yhteistyöverkosto, johon kuuluu noin 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä, joilla on yli 860 toimipistettä eri puolilla Suomea. Valtaosa näistä yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

Mediatiedote 13.4.2018 Kuntoutusyrittajat