Tietoa meistä

Kuntoutusyrittäjät lyhyesti

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus-, musiikki- ja toimintaterapiayrittäjien ja -yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Kuntoutusyrittäjillä on yli 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa jäsenyritystä. Näillä yrityksillä on 900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1-3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asiakkaille ja työllistävät kuntoutusalan ammattilaisia. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

 

Kuntoutusyrittäjän edunvalvoja

Kuntoutusyrittäjät valvoo ja edistää kuntoutuspalveluja tuottavien yrittäjien ja yritysten ammatillisia ja lakisääteisiä etuja ja edistää toiminnallaan alan ammattitaitoa ja yleistä arvonantoa.

Kuntoutusyrittäjät osallistuu lakeja ja säädöksiä valmisteleviin työryhmiin, antaa lausuntoja ministeriöille ja eduskunnalle sekä edistää toiminnallaan kuntoutusalan ammattitaitoa ja yleistä arvonantoa.

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät korostaa yrityksissä olevaa korkeatasoista ammatillista osaamista, jota hyödynnetään aina asiakkaan parhaaksi. Näissä lähipalveluja tuottavissa yrityksissä tehdään työtä kaiken ikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lähes jokaisessa Suomen kunnassa on kuntoutuspalveluja tuottava yritys – useassa kunnassa montakin yritystä.