Tietoa meistä

Ketä ovat Kuntoutusyrittäjät

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus-, musiikki- ja toimintaterapiayrittäjien ja -yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Kuntoutusyrittäjillä on lähes 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa jäsenyritystä. Näillä yrityksillä on 900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1-3 hengen yrityksiä. Ne tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asiakkaille ja työllistävät kuntoutusalan ammattilaisia. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

Lue esitteestä tarkemmin eri kuntoutusmuodoista: Kuntoutusyrittäjät Yhteisesite 2021

Kuntoutusyrittäjän oma vaikuttamisjärjestö

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa valtakunnallisesti ja alueellisesti, että kuntoutuspalveluja tuottavien yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa. Yhdessä muiden kanssa lisäämme kuntoutuksen tunnettuutta ja hyötyjä ihmisille. Edistämme kuntoutusyritysten ammatillista sekä yrittäjyysosaamista, ja tarjoamme verkoston eri terapia-alojen ammattilaisille.

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa esimerkiksi esittämällä lainmuutoksia ja aloitteita, sekä osallistumalla niihin. Annamme säännöllisesti lausuntoja ministeriöille ja eduskunnalle sekä lausumme kuntiin ja kuntayhtymiin ja Kelaan eri väyliä pitkin. Vaikuttamisella edistämme kuntoutusalan arvonantoa ja asiakkaan pääsyä palveluihin ja oikeutta valita terapeuttinsa.

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät tuo esiin yrityksissä olevaa korkeatasoista terveydenhuollon ammatillista osaamista, jota hyödynnetään asiakkaan parhaaksi. Meidän kuntoutusyrityksissämme tehdään työtä kaiken ikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lähes jokaisessa Suomen kunnassa on kuntoutuspalveluja tuottava yritys – useassa kunnassa montakin!

Katso jäsenluettelomme täältä