Vaikuttamistyö

Mediatiedotteet

syyskuu 10, 2019

Terveyspalvelualan järjestöt: Palvelusetelit hyötykäyttöön

Yrittäjätoimialajärjestöt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Lääkäripalveluyritykset ry ja Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry vetoavat Kuntamarkkinoille kokoontuviin kuntapäättäjiin, että palvelusetelijärjestelmiä kehitetään ja otetaan laajasti käyttöön myös terveyspalveluissa.

syyskuu 6, 2019

Kela ja Kuntoutusyrittäjät tapasivat 5.9.2019

Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi ja lakimies Juhani Saarinen osallistuivat 5.9.2019 Kelan markkinavuoropuhelutilaisuuteen. Tilaisuudessa Kela kertoi, että markkinaoikeus on kumonnut viisi Kelan tekemää hankintapäätöstä.

kesäkuu 5, 2019

Kuntoutus vahvasti hallitusohjelmassa – toteutus turvattava

Antti Rinteen (sd.) johdolla käydyt hallitusohjelmaneuvottelut on saatu päätökseen. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Kuntoutussäätiö ja Suomen Kuntoutusyrittäjät ovat vedonneet kevään aikana päättäjiin tuoden esille kuntoutuksen merkitystä ajan haasteissa.

toukokuu 29, 2019

Sonja Hällfors Kuntoutusyrittäjien viestintäpäälliköksi

Sonja Hällfors, Master of Philosophy (MPhil), aloittaa Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n viestintäpäällikkönä 1.8.2019. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:ssä Hällforsin vastuulla on viestinnän suunnittelu ja kehittäminen sekä vaikuttajaviestintä.

toukokuu 7, 2019

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen uusiksi

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen kumottavaksi karkeasti samoilla perusteilla, kuin millä se kumosi syksyllä 2018 Kelan ostamien tulkkipalveluiden kilpailutuksen: terapeuttien nimeäminen ei saanut olla lisäpisteiden saamisen edellytyksenä.

huhtikuu 29, 2019

Vetoomus – Kuntoutus on viisas investointi!

Kuntoutus on yksi tehokkaimmista keinoista nostaa väestön työllisyysastetta. Hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys edellyttää, että huomattavasti isompi osa nyt työelämän ulkopuolella olevista työllistyy ja osatyökykyiset pystyvät jatkamaan työssä. 

maaliskuu 28, 2019

Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys: Kuntoutuspalveluissa selviä alueellisia eroja ja hyödyntämätöntä potentiaalia

Kuntoutuksen tarpeen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Päättäjät ja asiantuntijat näkevät kuntoutustarpeen koskevan niin toimintakykyä, työkykyä kuin sosiaalista osallisuuttakin. Kuntoutuspalvelut toteutuvat osana ihmisten kokonaishoitoa ja palveluketjuja.

maaliskuu 11, 2019

Sote kaatui – Toimivat kuntoutuskäytännöt kaikkiin kuntiin turvattava

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry pitää soten kaatumista viime metreillä erittäin harmillisena.  Suurimmat häviäjät ovat kansalaiset. Palvelujen tarve ei vähene yhtään. Kuntoutus onkin nousemassa ratkaisevaksi tekijäksi, kun haasteita ratkotaan.

maaliskuu 7, 2019

Haatainen, Rehula ja Sarkomaa: Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan

Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan ja sen ympärille tulee muodostaa laajapohjainen ja moninäkökulmainen kärki- tai strateginen hanke. Näin linjasivat yksimielisesti kuntoutusvetoomuksen vastaanottaneet kansanedustajat Tuula Haatainen, Juha Rehula ja Sari Sarkomaa järjestetyssä ”Kuntoutus rake

maaliskuu 6, 2019

Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoivaa Suomea – Se voisit olla sinä!

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Kuntoutussäätiö ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry julkaisivat tänään yhteisen kuntoutusvetoomuksen, jolla haastetaan päättäjät keskustelemaan kuntoutuksen hyödyistä. Haluamme, että kuntoutus nähdään hyvinvointia ja toimintakykyä lisäävänä investointina.

helmikuu 28, 2019

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät: Kelan menettelystä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät ovat yhdessä kuntoutujien kanssa tehneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Kelan menettelyä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden järjestämisessä.

helmikuu 18, 2019

Jäsenkyselyn synkkä saldo Kelan epäonnistuneesta kilpailutuksesta: yritysten lopettamisia, kuntoutushenkilökunnan lomauttamisia ja irtisanomisia

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry selvitti jäsenkyselyllään:                                                                      Synkkä saldo Kelan epäonnistuneesta kilpailutuksesta - yritysten lopettamisia, kuntoutushenkilökunnan lomauttamisia ja irtisanomisia

helmikuu 4, 2019

Kelan on korjattava epäonnistuneen kilpailutuksen vaurioita välittömästi

Kelan viimekeväinen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on aiheuttanut valtavaa sekasortoa kuntoutuskentällä. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry haluaa, että epäonnistunut kilpailutus korjataan.

joulukuu 18, 2018

Hanna-Kaisa Järvi Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi

Hanna-Kaisa Järvi, HTM,  on nimitetty 15.1.2019 alkaen Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi. Järvi siirtyy tehtävään Hyvinvointiala HALI ry:n yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä.

joulukuu 11, 2018

Palvelusetelillä lyhennetään hoitojonoja ja vältetään vaivojen pitkittymistä

Kuntien kannattaa hyödyntää olemassa olevaa palvelusetelijärjestelmää laajemmin ja ottaa käyttöönsä palveluseteleitä palvelujen järjestämisessä. Näin ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja kustannussäästöjä syntyy. Hyvä ja selkeä lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton

marraskuu 21, 2018

Aalto-yliopiston raportin vaikutus toteutettuun kilpailutukseen

Kuntoutusyrittäjien näkemys on, että Aalto-yliopiston raportissa ei ymmärretty vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen substanssia ja että ohjeistus siksi johti Kelan kilpailutuksen epäonnistumiseen, jonka seurauksena nyt ilman sopimusta jääneet palveluntuottajat irtisanovat henkilöstöään ja myyvät yri

marraskuu 20, 2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen laatupainotuksen vaikutuksia kentällä

Kilpailutuksen perusongelma on laadun perustason ja erikoisosaamisen sulava sotkemineen keskenään. Kilpailutuksessa tulee erottaa selkeästi, mikä on terapeutin pätevyyden perustasoa ja mikä eristyisosaamista, jota laatupisteillä arvotetaan.

marraskuu 20, 2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus – Kuntoutusyrittäjien juridiset näkemykset

Kela on ilmoittanut palveluntuottajilleen osoittamallaan yleisellä viestillä, ettei se tule sallimaan sopimuksen saaneiden palveluntuottajien terapeuttien määrien lisäämistä missään tapauksessa, ennen kuin se on havainnut, että terapeuteista on tietyllä alueella pulaa. Tämän jälkeen terapeuttien mää

marraskuu 6, 2018

Kilpailutuksessa eriytettävä terapeutin osaamisen perustaso ja erityisosaaminen

Kilpailutuksessa tulee erottaa selkeästi, mikä on terapeutin pätevyyden perustasoa ja mikä eristyisosaamista, jota laatupisteillä arvotetaan.

marraskuu 6, 2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen haasteet eivät korjaannu pelkällä lasten- ja nuortenterapian lisähankinnalla

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 10 § edellyttää, että lain nojalla järjestettyjen terapioiden ja moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia sekä perustua erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön.

marraskuu 2, 2018

Terapialiitot vaativat Kelan hallitusta käsittelemään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen oikaisuvaatimuksen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen täydentävä, uusi hankinta ei korjaa jo toteutuneessa hankinnassa tapahtunutta virhettä. Päinvastoin, se tekee tilanteesta vieläkin epäselvemmän. Kelan hallituksen tulee pikaisesti estää hankintaan liittyvien lisäongelmien syntyminen.

lokakuu 24, 2018

Kela vastaa terapialiitoille: Hankintaoikaisulle ei ole perusteita

Terapialiitot vaativat Kelalta maanantaisessa kannanotossaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen hankintaoikaisua. Kelan näkemyksen mukaan sille ei ole perusteita.

lokakuu 22, 2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen vakavat ongelmat voidaan korjata tekemällä hankintaoikaisu

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, Suomen Psykologiliitto ry ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry ovat jättäneet tänään Kelalle vaatimuksen, jonka mukaan Kelan on korjattava kevään 2018 epäonnistunut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailu

lokakuu 8, 2018

Kela täydentää lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintaa – pääjohtaja aloitti selvityksen kilpailutuksen kehittämisestä

Kela aloittaa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän uuden, täydentävän hankinnan valmistelun. Tavoitteena on avata täydentävä hankinta joulukuun aikana. Nykyinen hankinta jatkuu suunnitellusti.

lokakuu 4, 2018

Hätähuutoja vammaisten lasten vanhemmilta – Kela ei arvosta laatua lasten fysioterapiassa

Kela on lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessaan pudottanut palveluntuottaja-listaltaan ennennäkemättömän suuren määrän neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneita yrityksiä ja ammatinharjoittajia. Erityisesti leikkurin alla ovat olleet lastenfysioterapiaan erikoistuneet kuntoutusyritykset.  

syyskuu 14, 2018

Vuoden Kuntoutusyritys kantaa huolta kuntoutujista

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on nimennyt Vuoden 2018 Kuntoutusyritykseksi Oulussa toimivan Oulunseudun Fysioterapia Oy:n. Voittajayrityksen yrittäjä Sirpa Erhon unelmana on fysioterapian nostaminen siihen arvoon, joka sille kuuluu.

syyskuu 14, 2018

Kultaiset ansiomerkit elämäntyöstä Eira Karvoselle ja Markku Paatelmalle

Keskuskauppakamari on myöntänyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n hakemuksesta kultaiset elämäntyömerkit fysioterapeutti, terveystieteen maisteri Eira Karvoselle ja fysioterapeutti, terveystieteiden tohtori Markku Paatelmalle.

elokuu 23, 2018

Lähetekäytäntö kuntoutuspalveluihin on muuttunut, palveluohjaus on epäneutraalia

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on huolestuneena seurannut muuttunutta lähetekäytäntöä: Lähetteet kuntoutukseen, etenkin fysioterapiaan, ovat vähentyneet ja niiden saaminen on vaikeutunut. Asiakkailta tulleen palautteen mukaan kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat ohjataan suoraan lähetteen kirjoittavan

heinäkuu 9, 2018

Parempi sote ei synny odottamalla, panostetaan palveluseteliin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen sekä asiakaslähtöisten lähipalvelujen tarjoaminen on täysin kuntien ja kuntayhtymien omissa käsissä. Tämä onnistuu lisäämällä olemassa olevien palveluseteleiden käyttöä ja ottamalla käyttöön uusia. Palvelusetelilaki on voimassa olevaa lainsäädä

kesäkuu 15, 2018

Kuntoutusalan palveluntuottajat toivovat sote-ratkaisun syntyvän

Kuntoutusalan palveluntuottajayrityksiä ja ammatinharjoittajia edustava Suomen Kuntoutusyrittäjät ry antaa tukensa sote-uudistuksen toteuttamiselle. Eri puolilla maata lähipalveluja kansalaisille tuottavat kuntoutusalan yrittäjät toivovat sote-ratkaisun nyt syntyvän ja pitkään jatkuneen epävarmuude

toukokuu 9, 2018

Elinkeinoelämä vetoaa eduskuntaan: Suomi tarvitsee sote-uudistuksen nyt

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistuspaketti on vietävä maaliin tällä kevätistuntokaudella. Uudistusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva malli on jalostunut versio aikaisemmista

toukokuu 3, 2018

Kuntoutusyrittäjät: ”Paluu huutolaisaikaan” – Kelan hinta-laatu -painotus rappeuttaa terapiapalvelujen laadun

Kelan meneillään oleva vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on herättänyt kuntoutusalan yrityksissä kautta maan suuttumusta ja hätäännyksen kuntoutujien puolesta. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry vaatii Kelaa korjaamaan kilpailutuksen hinta -laatu –painotuksen.

huhtikuu 13, 2018

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry: Nyt sote-uudistus valmiiksi – kauan jatkunut epävarmuus ja alkanut kilpavarustelu vieneet pienet kuntoutusyritykset ahtaalle

Pieniä kuntoutusalan palveluntuottajayrityksiä ja ammatinharjoittajia edustava Suomen Kuntoutusyrittäjät ry antaa tukensa sote-uudistuksen toteuttamiselle. Uudistuksen pitkittyminen on vienyt pienet palveluntuottajat monilla paikkakunnilla lähes kestämättömään tilanteeseen ja uhkaa lähipalveluja.

helmikuu 14, 2018

FYSI on nyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on uudistanut toimintaansa ja samalla myös nimensä. Uusi nimi – Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – kuvaa paremmin yrittäjäjärjestön nykyistä jäsenkenttää, joka koostuu kuntoutusalan ammattilaisyrityksistä, mm. fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapi

helmikuu 12, 2018

Selkäkipuiset suoraan fysioterapeutille

Lepo ei ole aina välttämättä paras hoito selkäkipuiselle. Sen sijaan, että tuki- ja liikuntaelinvaivan takia terveydenhuoltoon hakeutunut potilas jäisi jonottamaan pääsyä lääkärille ja sairaslomalle ohjautumista, hänet tulisi ohjata suoraan fysioterapeutille.