Tavoitteemme

Vaikuttaminen

Kuntoutus ja kuntavaalit 18.4.2021

Joka kunta haluaa toimintakuntoisia kuntalaisia

Kuntavaalit pidetään 13. kesäkuuta. Kunnan olemassaolon tarkoitus, ja samalla tärkein resurssi on toimintakykyiset kuntalaiset. Toimintakyky voi aleta esimerkiksi vamman, tapaturman tai sairauden johdosta. Palauttamisessa tai ylläpitämisessä tarvitaan kuntoutusta: fysio-, toiminta-, puhe-, psyko-, musiikki- tai ravitsemusterapiaa. Kuntoutunut ihmisen jaksaa tehdä työtä, yrittää, tai olla aktiivinen kuntalainen. Hoitamattomat mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat ennenaikaista poistumista työelämästä.

Toimintakyky heikkenee, jos kuntalainen ei pääse ajoissa kuntoutukseen. Valitettava totuus kuntalaisen arjessa on, ettei maksusitoumuksia, palveluseteleitä taikka palvelutarpeen arviointia saa vaivatta. Kuntoutukseen pitää päästä ilman viivettä. Suhde terapeuttiin muodostuu usein tiiviiksi, joten tärkeää on myös, että asiakas voi valita kuntouttajansa, myös silloin kun palvelua rahoitetaan julkisista varoista.

Esitämme, että joka puolue ja ehdokas edistää kunnassaan kuntoutukseen panostamista palvelusetelillä, sekä neutraalilla ja nopealla ohjauksella moniammatillisiin kuntoutuspalveluihin. Jokainen meistä tarvitsee kuntoutusta jossakin elämänsä vaiheessa. Tarvitsemisen hetkellä kuntoutujan voimat tulisi käyttää kuntoutumiseen, eikä sen odottamiseen tai vaatimiseen.

Opas kuntoutujalle kuntoutuspaikan valintaan 2021 Kuntoutusyrittäjät

Yhteistyökumppanimme Suomen Yrittäjien vaaliohjelma, jossa yrittäjyyttä tukevia teemoja

Viesimme kuntavaaleissa:

1. Kuntoutuksen pitää alkaa viiveettä ja ajoissa,

2. Palveluseteli käyttöön kuntoutuksessa tukemaan pääsyä kuntoutukseen ja yrittäjyyttä kunnassa,

3. Yrittäjät pitää ottaa mukaan palvelusetelin valmistelutyöhön, ja

4. Kunnan pitää ohjata asiakkaita puolueettomasti kuntoutuspalveluihin

 

Kuntoutuksella pidetään kuntalaiset toimintakykyisinä

Arvoisa kuntavaalivaikuttaja,

Kuntoutus on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, hyvinvointia ja osallisuutta. Kuntoutuksen avulla kuntalaiset säilyttävät ja saavat takaisin toimintakykyään. Oikeaan aikaan ajoitettu ja riittävä kuntoutus tekee mahdolliseksi kotona-asumisen sekä auttaa ihmisiä työelämään ja työelämässä. Kuntoutus myös  ehkäisee syrjäytymistä ja estää  siirtymisen raskaampiin sote-palveluihin.  Kuntoutus on hyvinvointi-investointi.

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin,  terveyden ja osallisuuden edistämisestä. Esitämme, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita:

  1. Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä
  2. Kuntoutuksen hoitopolut alkavat oikea-aikaisesti
  3. Kuntoutuksessa hyödynnetään monialaista osaamista ja ammattilaisia

Kuntoutumista edistävien palvelujen ja toimintojen tulee olla kuntalaista lähellä. Kunnan pitää huolehtia, että asiakas pääsee palveluun ilman kohtuutonta vaivaa, matkustamista tai odottelua.  Kuntouttava kunta tekee asiakkaalle päätöksen tämän tarvitsemista palveluista ilman viivettä.

Liikkumisen mahdollistava esteetön arkiympäristö, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä potilas- ja kansalaisjärjestöjen toiminnan, esimerkiksi ryhmämuotoisten kuntoutuskurssien ja vertaisryhmien tukeminen edistävät kuntalaisten toimintakykyä. Myös ikääntyneille suunnatuissa palveluissa toiminnan kuntoutuksellisuus läpileikkaavana ajatuksena tukee kuntouttavan kunnan tavoitteita. Myös neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa tehdään työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Kuntoutus on kunnille investointi. Se estää varhaista eläköitymistä, lisää asukkaiden työvuosia, toimintakykyä kaikissa ikäryhmissä sekä parantaa kuntalaisten osallisuutta. Kun kuntoutusteemaa pidetään esillä kuntavaaliohjelmassa ja -kampanjoissa, ne tulevat valtuutettujen myötä myös kuntastrategiaan.

Ota rohkeasti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää kuntoutuksesta sekä sen hyödyistä kunnallenne ja sen asukkaille.

 

Satu Grekin, toiminnanjohtaja p. 050 550 3488

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

 

Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja p. 050 354 5635

Tuki- ja liikuntaelinliitto, Tule ry

 

Soile Kuitunen, toimitusjohtaja p. 044 781 3117

Kuntoutussäätiö