FYSI on nyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Tervetuloa uusille kotisivuillemme! FYSI on nyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry. Löydät sivustoltamme entiseen tapaan niin koulutukset kuin muunkin tarvitsemasi sisällön.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – YHDESSÄ VAHVEMMAT

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on kuntoutusyrittäjien oma järjestö, jonka tärkein tehtävä on edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kuntoutusalan yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Ammattitaitoa asiakkaan parhaaksi

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät korostaa yrityksissä olevaa korkeatasoista ammatillista osaamista, jota hyödynnetään aina asiakkaan parhaaksi.

Lähipalveluita kaikenikäisille

Kuntoutusalan yrityksissä tehdään työtä kaikenikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntoutusyrittäjä: innostu, onnistu ja menesty!

Kuntoutusyrittäjien aktiivinen verkosto voimaannuttaa. Yhdessä eteenpäin muuttuvassa toimintaympäristössä!

Ajankohtaista

maaliskuu 22, 2018 Ritva Tiittanen-Wallenius

Yrittäjäkenttä järkyttynyt Kelan kilpailutuksen taustaselvityksestä

Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta jo vuosien ja vuosikymmenien ajan tuottaneissa kuntoutusalan yrityksissä on tällä hetkellä suuri hämmästys ja huoli. Huolen aiheuttaja ovat Kelan ulostulot, jotka liittyvät sen omaan kilpailutusjärjestelmään.

Blogi

helmikuu 28, 2018 Ritva Tiittanen-Wallenius

Tulkoon sote – kuntoutusyrityksissä ollaan valmiita

Me Kuntoutusyrittäjissä odotamme, että eduskunta saa valmiiksi sote-päätökset tämän kevään aikana. Sen jälkeen tiedämme, miten uudessa mallissa ollaan mukana. Minkälaista uutta osaamista tarvitsemme, kenen kanssa verkostoitua, miten maakunnan kanssa pärjätään, miten sote-keskuksen kanssa toimitaan?

Mediatiedotteet

helmikuu 14, 2018

FYSI on nyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on uudistanut toimintaansa ja samalla myös nimensä. Uusi nimi – Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – kuvaa paremmin yrittäjäjärjestön nykyistä jäsenkenttää, joka koostuu kuntoutusalan ammattilaisyrityksistä, mm. fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapi

Otsikoissa muualla

Voimaharjoittelu vahvistaa tehokkaasti lihaksia, parantaa kehonkoostumusta ja tekee hyvää selälle. Lihaskuntoharjoittelun aloittamiselle on ainakin 10 hyvää syytä , eikä harjoittelun aloittamin

Kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2011 vuoteen 2017. Kelan kuntoutusta sai vuonna 2017 108 700 henkeä, joista kuntoutuspsykoterapiaan osallistui 36 700. Kelan h

Tekoälyn ja siihen pohjautuvien sovellusten toivotaan hyödyttävän Suomea. Terveydenhuolto on yksi niistä aloista, joilla Suomen kannattaa panostaa tekoälyn soveltamiseen. Näin tuumaa VTT tekoä

Aika ja paikka: 16.2. klo 12, CA102, Canthia, Kuopion kampus Terveystieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri Piia Pekolan terveystaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ” The effects of compet