Kuntoutusyrittäjä 2/2018 ilmestynyt!

Kuntoutus on vaikuttavaa - samoin sen puute. Lue kuntoutujatarinat!

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – YHDESSÄ VAHVEMMAT

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on kuntoutusyrittäjien oma järjestö, jonka tärkein tehtävä on edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kuntoutusalan yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Ammattitaitoa asiakkaan parhaaksi

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät korostaa yrityksissä olevaa korkeatasoista ammatillista osaamista, jota hyödynnetään aina asiakkaan parhaaksi.

Lähipalveluita kaikenikäisille

Kuntoutusalan yrityksissä tehdään työtä kaikenikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntoutusyrittäjä: innostu, onnistu ja menesty!

Kuntoutusyrittäjien aktiivinen verkosto voimaannuttaa. Yhdessä eteenpäin muuttuvassa toimintaympäristössä!

Ajankohtaista

maaliskuu 27, 2018 Susanna Antikainen

Selkäkipuasiakkaat tyytyväisiä fysioterapeuttien suoravastaanottoon

Kyselyyn vastanneista selkäkipuasiakkaista yli 80 % oli erittäin tyytyväisiä fysioterapeutilla käyntiinsä ja ilmoitti hyötyneensä fysioterapeutilla käynnistä paljon.

Blogi

toukokuu 7, 2018 Susanna Antikainen

Onko yrittäjillä varaa myöhästyä Kanta-junasta?

Yksi keskeinen asia yrittäjäkentän valmistautumisessa soteen ja valinnanvapauteen on Kanta-palvelut ja sähköinen potilastietojen käsittely. Tällä hetkellä ei laki, kela eikä mikään muukaan taho kiellä paperikortistoja. Tämän vuoksi moni yksin töitä tekevä ammatinharjoittaja on lykännyt liittymistä.

Mediatiedotteet

kesäkuu 15, 2018

Kuntoutusalan palveluntuottajat toivovat sote-ratkaisun syntyvän

Kuntoutusalan palveluntuottajayrityksiä ja ammatinharjoittajia edustava Suomen Kuntoutusyrittäjät ry antaa tukensa sote-uudistuksen toteuttamiselle. Eri puolilla maata lähipalveluja kansalaisille tuottavat kuntoutusalan yrittäjät toivovat sote-ratkaisun nyt syntyvän ja pitkään jatkuneen epävarmuude

Otsikoissa muualla

Geriatrian eli vanhuslääketieteen keskeinen tavoite on toimintakyvyn säilyttäminen. Sillä pyritään estämään tilanne, jolloin vanhus ei enää pärjää itsenäisesti vaan tarvitsee muiden ap

"Liike on lääke", sanotaan. Jo jonkin aikaa on ollut tiedossa, että aerobinen liikunta (esim. kävely, juoksu, uinti ja pyöräily) voivat toimia terapian tukena masennuksen lievittämise

Perjantaina on jälleen yksi kriittinen päivä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kannalta, kun hallitus saa oikeuskanslerinviraston näkemyksen lakipakettiin tehtävistä korjaustarpeista.

Alaselkäkipu on yksi tavallisimmista syistä, joiden vuoksi Suomessa hakeudutaan lääkärin vastaanotolle. <img itemprop="url" src="//hs.mediadelivery.fi/img/978/9d9c4aaac09248