Käynnissä: 1000 toimipisteen metsästys!

Kuntoutusyrittäjä tai Ammatinharjoittaja, liity nyt Kuntoutusyrittäjien jäseneksi - voita 1000€ koulutusrahaa! #yhdessävahvemmat

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – YHDESSÄ VAHVEMMAT

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on kuntoutusyrittäjien oma järjestö, jonka tärkein tehtävä on edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kuntoutusalan yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Ammattitaitoa asiakkaan parhaaksi

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät korostaa yrityksissä olevaa korkeatasoista ammatillista osaamista, jota hyödynnetään aina asiakkaan parhaaksi.

Lähipalveluita kaikenikäisille

Kuntoutusalan yrityksissä tehdään työtä kaikenikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntoutusyrittäjä: innostu, onnistu ja menesty!

Kuntoutusyrittäjien aktiivinen verkosto voimaannuttaa. Yhdessä eteenpäin muuttuvassa toimintaympäristössä!

Kuukauden kumppani

toukokuu 6, 2019 Ritva Tiittanen-Wallenius

Viisi harhaluuloa yrittäjien eläkevakuutuksesta – ei vaikuta vain vanhuuseläkkeen määrään

Suuri osa yrittäjistä luulee, että YEL-vakuutusmaksut vaikuttavat ainoastaan vanhuuseläkkeen määrään. Yrittäjän eläkevakuutukselle määritelty työtulo vaikuttaa kuitenkin suoraan ja laajasti yrittäjän sosiaaliturvaan sairauspäivärahasta aina työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Blogi

huhtikuu 8, 2019 Susanna Antikainen

Digitalisaatio on arkipäivää myös terapia-alalla

Suomi on yksi maailman kärkimaista terveyden ja hyvinvoinnin sähköisessä tiedonhallinnassa. Meillä on EU-maiden paras digiosaaminen. ”Digitalisaatio muuttaa maailmaa luomalla uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille ja tutuille toiminnoille”, asiantuntija Sami Tarnanen toteaa.

Mediatiedotteet

toukokuu 7, 2019

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen uusiksi

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen kumottavaksi karkeasti samoilla perusteilla, kuin millä se kumosi syksyllä 2018 Kelan ostamien tulkkipalveluiden kilpailutuksen: terapeuttien nimeäminen ei saanut olla lisäpisteiden saamisen edellytyksenä.

Otsikoissa muualla

toukokuu 23, 2019

Etätyö vaatii kokemusta

potilastyössä. Kun teen ultraäänitutkimuksia, on pakko olla läsnä potilaiden luona. Muut päivät toimin yksityisenä lastenpsykiatrina ja psykoterapeuttina, ja teen siinä ohessa etäradiologi

on valmistunut opas lapsen ylipainon puheeksi ottamiseksi vastaanotolla. Oppaan ovat tuottaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuki ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä Sydänliitto/Neuvokas perhe.

tervettä sydäntä ja ehkäiseeylipainoa. Kaikille aikuisille suositellaan kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaaainakin 150 minuuttia viikossa. Lihasvoimaaylläpitävää tai lisäävää l

toukokuu 22, 2019

Saa värittää!

tai tulen punainen herukka? Viittä väriä päivässä ei todellakaan ole vaikeaa löytää. Geryn blogivieraana on laillistettu ravitsemusterapeutti THM, Erjastiina Heikkinen, Helsingin kaupunki, Ik

ovat tuottaneet yhdessä THL, Tuki ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä Sydänliitto. Puuttuminen ylipainoon on tärkeätä, koska lihavuus jatkuu usein aikuisikään ja lisää useiden sairauksien, k

soitan. Tätä ystäväni jaksavat edelleen nauraa. Syntyi uusia verkostoja: jumppareita, voimavalmentajia ja opiskelukavereita ja fysioterapeutteja – avoimia keskustelupaikkoja ja ajatustenvaihtoma

fysioterapeutit ja lääkärit seuraavat Emil Leskisen ja Lokomat kävelyrobotin yhteistyötä tarkkaavaisesti. Aivovamman jälkeen kuntoutuvalle Leskiselle tämä on tuttua puuhaa. Teknologia on näk

kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa työikäisille ihmisille, mutta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään paljon lapsille ja nuorille. Kuntoutus voi olla esimerkiksi ammatillista k