Käynnissä: 1000 toimipisteen metsästys!

Kuntoutusyrittäjä tai Ammatinharjoittaja, liity nyt Kuntoutusyrittäjien jäseneksi - voita 1000€ koulutusrahaa! #yhdessävahvemmat

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – YHDESSÄ VAHVEMMAT

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on kuntoutusyrittäjien oma järjestö, jonka tärkein tehtävä on edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kuntoutusalan yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Ammattitaitoa asiakkaan parhaaksi

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät korostaa yrityksissä olevaa korkeatasoista ammatillista osaamista, jota hyödynnetään aina asiakkaan parhaaksi.

Lähipalveluita kaikenikäisille

Kuntoutusalan yrityksissä tehdään työtä kaikenikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntoutusyrittäjä: innostu, onnistu ja menesty!

Kuntoutusyrittäjien aktiivinen verkosto voimaannuttaa. Yhdessä eteenpäin muuttuvassa toimintaympäristössä!

Kuukauden kumppani

toukokuu 6, 2019 Ritva Tiittanen-Wallenius

Viisi harhaluuloa yrittäjien eläkevakuutuksesta – ei vaikuta vain vanhuuseläkkeen määrään

Suuri osa yrittäjistä luulee, että YEL-vakuutusmaksut vaikuttavat ainoastaan vanhuuseläkkeen määrään. Yrittäjän eläkevakuutukselle määritelty työtulo vaikuttaa kuitenkin suoraan ja laajasti yrittäjän sosiaaliturvaan sairauspäivärahasta aina työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Blogi

huhtikuu 8, 2019 Susanna Antikainen

Digitalisaatio on arkipäivää myös terapia-alalla

Suomi on yksi maailman kärkimaista terveyden ja hyvinvoinnin sähköisessä tiedonhallinnassa. Meillä on EU-maiden paras digiosaaminen. ”Digitalisaatio muuttaa maailmaa luomalla uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille ja tutuille toiminnoille”, asiantuntija Sami Tarnanen toteaa.

Mediatiedotteet

toukokuu 7, 2019

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen uusiksi

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen kumottavaksi karkeasti samoilla perusteilla, kuin millä se kumosi syksyllä 2018 Kelan ostamien tulkkipalveluiden kilpailutuksen: terapeuttien nimeäminen ei saanut olla lisäpisteiden saamisen edellytyksenä.

Otsikoissa muualla

kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa työikäisille ihmisille, mutta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään paljon lapsille ja nuorille. Kuntoutus voi olla esimerkiksi ammatillista k

toimintakyvyn menetystä erityisesti vanhuudessa. – Tämän lisäksi suurempi lihasmassa myös lisää energiankulutusta ja voi ehkäistä ylipainon kertymistä. Se voi myös suojata ylimääräisen

Turku Antti Oulasvirta, Aalto yliopiston käyttöliittymien ja käytettävyyden professori Ursula Schwab, Itä Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Mikko Siponen, Jyväskylän yliopiston ti

psykoterapia on rajattu alle 65 vuotiaille. Työterveyshuollon lakkaaminen heikentää monen ikääntyneen pääsyä myös psykologipalveluihin. Tilanne huolettaa ikääntymisen tutkijoita ja ikään

Toimintaterapeutit Johanna Hytönen ja Ulla Sippola laittoivat hynttyyt yhteen noin vuosi sitten ja ryhtyivät sivutoimisiksi yrittäjiksi. Mikään satunnainen päähänpisto kahden ei toiminimiyrity

. Kotiuttamista pohtii yhdessä moniammatillinen tiimi, jossa on potilaan lisäksi lääkäri, sairaanhoitaja, toisinaan fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijäkin. Kotiuttamiseen osallistuvat pääas

Vaivaisenluu mielletään usein varvasongelmaksi, mitä se ei ole, sanoo Oulun yliopistollisen sairaalan jalkakirurgisen erityisosaamisalueen vastuulääkäri Tero Klemola. Tiedätkö kuinka monet ken

implantti poistetaan. Aiemmin on luultu, että Parkinsonin tauti toimii päinvastoin ja heikentää aivojen lähettämiä signaaleja jalkoihin päin. - Tämä kuntoutus menetelmä on siis täysin eril