Kuntoutusyrittäjä 2/2018 ilmestynyt!

Kuntoutus on vaikuttavaa - samoin sen puute. Lue kuntoutujatarinat!

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – YHDESSÄ VAHVEMMAT

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on kuntoutusyrittäjien oma järjestö, jonka tärkein tehtävä on edunvalvonta- ja vaikuttamistyö kuntoutusalan yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Ammattitaitoa asiakkaan parhaaksi

Vaikuttamistyössään Kuntoutusyrittäjät korostaa yrityksissä olevaa korkeatasoista ammatillista osaamista, jota hyödynnetään aina asiakkaan parhaaksi.

Lähipalveluita kaikenikäisille

Kuntoutusalan yrityksissä tehdään työtä kaikenikäisten ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntoutusyrittäjä: innostu, onnistu ja menesty!

Kuntoutusyrittäjien aktiivinen verkosto voimaannuttaa. Yhdessä eteenpäin muuttuvassa toimintaympäristössä!

Ajankohtaista

maaliskuu 27, 2018 Susanna Antikainen

Selkäkipuasiakkaat tyytyväisiä fysioterapeuttien suoravastaanottoon

Kyselyyn vastanneista selkäkipuasiakkaista yli 80 % oli erittäin tyytyväisiä fysioterapeutilla käyntiinsä ja ilmoitti hyötyneensä fysioterapeutilla käynnistä paljon.

Blogi

heinäkuu 3, 2018 Ritva Tiittanen-Wallenius

Ei tehdä siitä niin vaikeaa…

… siis sotesta. Jos on lukenut valinnanvapauslakiesityksen yksityiskohtaisine perusteluineen, ymmärtää hyvin idean: kaikki lailliset kriteerit täyttävät palveluntuottajat voisivat tuottaa kansalaisille soten peruspalveluja ja asiakas saisi itse valita, keneltä palvelunsa hakee. Myös pienet, paikalli

Mediatiedotteet

heinäkuu 9, 2018

Parempi sote ei synny odottamalla, panostetaan palveluseteliin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen sekä asiakaslähtöisten lähipalvelujen tarjoaminen on täysin kuntien ja kuntayhtymien omissa käsissä. Tämä onnistuu lisäämällä olemassa olevien palveluseteleiden käyttöä ja ottamalla käyttöön uusia. Palvelusetelilaki on voimassa olevaa lainsäädä

Otsikoissa muualla

Geriatrian eli vanhuslääketieteen keskeinen tavoite on toimintakyvyn säilyttäminen. Sillä pyritään estämään tilanne, jolloin vanhus ei enää pärjää itsenäisesti vaan tarvitsee muiden ap

"Liike on lääke", sanotaan. Jo jonkin aikaa on ollut tiedossa, että aerobinen liikunta (esim. kävely, juoksu, uinti ja pyöräily) voivat toimia terapian tukena masennuksen lievittämise

Perjantaina on jälleen yksi kriittinen päivä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kannalta, kun hallitus saa oikeuskanslerinviraston näkemyksen lakipakettiin tehtävistä korjaustarpeista.

Alaselkäkipu on yksi tavallisimmista syistä, joiden vuoksi Suomessa hakeudutaan lääkärin vastaanotolle. <img itemprop="url" src="//hs.mediadelivery.fi/img/978/9d9c4aaac09248