Kuntoutusalan työnohjaajia

Tältä sivulta löydät tueksi yritystoiminnallesi listan kuntoutusalaa ymmärtävistä työnohjaajista ja heidän vahvuuksistaan. Näillä ammattilaisilla on osaamista tukea kuntoutusalan yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Tutustu heihin tällä sivulla ja ota yhteyttä!

Mallisopimuksen tarjottavasta työnohjauksesta yrityksesi ja työnohjaajan yrityksen välille voit ladata vain Kuntoutusyrittäjien jäsenille tarkoitetusta jäsenintrasta kohdasta ”Työnohjaus”. Nämä mallit on tarkoitettu sopijapuolten avuksi sopimusta tehtäessä. Omiin sopimuksiin voi ja on syytä tehdä muutoksia ja täsmennyksiä. Myös palautetta sopimusmalleista otetaan mielellään vastaan.

Image

Tapani Alanen

Näen, että toimivan ja menestyksekkään työyhteisön takana on hyvinvoivat työntekijät, esihenkilöt ja johtajat koko organisaatiossa. Mielestäni työnohjaus on sitä, että voi tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtään sekä miettiä minkälainen on oma suhteeni työhön. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja kokemusten yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksissa voimme pohtia myös erilaisia suhtautumistapoja työntekijän mieltä painaviin ongelmiin.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu ja lähikunnat. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja (STOry), työyhteisösovittelija, psykoterapeutti, laillistettu sosionomi, erityistason seksuaaliterapeutti

Lisätietoa: www.sinunaika.fi, p. 044 975 7540,  terapia(a)sinunaika.fi

 

Image

Hanni Angelaho

Työnohjaajana toimin voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin. Tavoitteena on löytää ohjattavan tai ryhmän kanssa yhdessä erilaisia näkökulmia ja voimavaroja työhön, olkoonpa kyseessä ajatuksia herättävä case tai yleisemmin työn organisoitiin ja jaksamiseen liittyvä pohdinta. Minulla on pitkä työkokemus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana sekä käytännön yhteistyöstä toiminta-, fysio- ja musiikkiterapeuttien kanssa.

 

Sijainti: Pääkaupunkiseutu, Tampere ja eteläinen Pirkanmaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja STOry, musiikkiterapeutti, puheterapeutti

Lisätietoa: www.varpu.net, p. 040 577 0455, hanni(a)varpu.net

 

Image

Satu Herukka

Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja, joka työskentelee yksilöiden ja ryhmien kanssa. Työnohjaajana minulle on tärkeää, että ohjauksessa jokainen voi olla oma itsensä. Työnohjauksessa kuljemme yhdessä ”matkaa” työn äärellä ja keskitymme siihen, mikä on tärkeää, tarkastellen ja kehittäen omaa tai työyhteisön toimintaa. Yhdessä synnytämme jotakin uutta, ja kohtaamisessamme on läsnä kunnioitus, avoimuus ja hyväksyminen. Työkokemusta minulla on lasten ja nuorten sekä perheiden psykiatrisen avohoidon parista noin 15 vuoden ajalta, ja se on minulle tutuin ala. Olen työskennellyt myös päiväkodissa, neuvolassa/ terveyskeskuksessa ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon puolella.

Sijainti: Oulu. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: toimintaterapeutti YAMK, lähihoitaja, traumapsykoterapeutti, työnohjaaja

Lisätietoa: www.iloaa.fi, p. 040 963 3145, satu.herukka(a)outlook.com

 

Image

Outi Hietanen

Työnohjaukseni tavoitteena on sellaisen turvallisen työnohjaussuhteen rakentaminen, jossa työnohjattava voi kokea tulevansa kohdatuksi ja arvostetuksi yksilönä. Hyvässä yhteistyösuhteessa on mahdollista tarkastella myös vaikeita ja kipeitä tunteita herättäviä asioita työhön liittyen. Työnohjauksen keskeisiä tavoitteita ovat mm. perustehtävää tukevien rakenteiden selkeyttäminen sekä työssä jaksamista ja työn merkityksellisyyttä lisäävien tekijöiden vahvistaminen. Työskentelen mielelläni sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

Sijainti: Tampere. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: erikoispsykologi (PsL), kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja (STOry)

Lisätietoa: www.outihietanen.com, p. 041 505 9796, outi.hietanen(a)protonmail.com

Image

Mervi Inki-Virta

”Kohtaamisia ja oivalluksen iloa!” Näihin sanoihin kiteytän sekä oman perustehtäväni puheterapeuttina että työnohjaajana. Työnohjauksen viitekehyksenä on sosiaalipedagoginen näkemys ihmisestä niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenä ja menetelmänä prosessiluonteinen, dialoginen ja reflektoiva keskustelu luottamuksellisessa ilmapiirissä. Olen tehnyt työnohjauksia 12 vuoden ajan yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille niin terapia-alan ammattilaisten kuin koulumaailman ja järjestötoiminnan parissa.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu. Teen työnohjauksia tarvittaessa myös etäyhteydellä.

Koulutus: puheterapeutti, työnohjaaja, työyhteisön kehittäjä (SosPed)

Lisätietoa: www.dialoginavaimet.fi, p. 050 567 8420, mervi.inki-virta(a)elisanet.fi

Image

Taina Karman-Mäkiniemi

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2005. Olen työnohjannut sekä yksilöitä että ryhmiä, niin esimiehiä kuin työntekijöitä niin järjestöistä, opetus- kuin kuntoutusaloilta. Toimin myös työnohjaajana psykoterapeuteille ja terapeuteille. Minulla on pitkä kokemus työnohjauksesta ja myös kriisityönohjauksesta lyhyellä aikavälillä. Käytän työskentelyssä paljon luovia menetelmiä ja tietoisuustaitoharjoituksia keskustelevasti ja osallistavasti. Pitkä työkokemus järjestöalan eri töistä ja psykoterapiatyöstä on antanut laajaa näkökulmaa työn haasteisiin. Psykoterapiatyön myötä minulla on käsitys mielenterveyden haasteista ja niiden vaikutuksesta työelämään.

Sijainti: Tampere. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: psykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaaliterapeutti

Lisätietoa: www.karman.fi, p. 050 523 7311, taina(a)karman.fi

Image

Tuija Martikainen

Olen toiminut yrittäjänä 13 vuotta hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalalla. Esimiestyössäni viimeisen kymmenen vuoden ajan olen toiminut coachaajana, fasilitaattorina ja mentorina. Viimeisen kolme vuotta olen opiskellut ratkaisukeskeistä viitekehystä ja siirtänyt sen merkittäväksi punaiseksi langaksi.  Minulla on kokemusta niin julkisen kuin yksityisen sektorin työnohjauksesta, sekä esimiestyönohjauksesta.  Toimin Kuopion kaupungin luottamustehtävässä ja vapaaehtoisena sovittelijana rikos- ja riita-asioissa.

Sijainti: Pohjois-Savo. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työyhteisösovittelija, fysioterapeutti

Lisätietoa: www.morethanwork.fi, www.elementstudio.fi, p. 044 331 8668, tuija.martikainen(a)elementstudio.fi

Image

Anna-Liisa Merisaari

Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja, digifasilitaattori sekä viestinnän ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Uskon dialogin ja yhdessä oivaltamisen voimaan. Työnohjaajana olen läsnäoleva ajatuskumppani. Yksilöohjauksistani lähdetään työpäivään kirkkaampien ajatusten, selkeämmän suunnan ja paremman työn hallinnan tunteen siivittäminä. Ryhmätyönohjauksessa yhteinen ymmärrys ja vuorovaikutus paranevat.
Taustani julkishallinnon, työterveyshuollon ja kasvuyritysten palveluksessa auttaa minua ymmärtämään sinun työsi realiteetteja, mutta tuomaan myös esiin uusia näkökulmia. Teen työnohjausta sekä suomeksi että englanniksi.

Sijainti: Helsinki / pääkaupunkiseutu. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä. 

 

Koulutus: työnohjaaja (HY+), filosofian maisteri (puheviestintä)

 

Lisätietoa: www.huomi.fi/anku, p. 045 783 34631, anku(a)huomi.fi

Image

Teija Pirnes-Hyvönen

Toimin pääsääntöisesti työnohjaajana ja  kouluttajana sekä perhe- ja paripsykoterapeuttina. Työni keskiössä ovat terapiatyö, kriisi- ja traumatyö, lastensuojelu (perhehoito), perheet ja parisuhde sekä päihdetyö, mielenterveys ja (kehitys)vammaisuus. Työssäni ovat paljon esillä kiintymys- ja objektisuhteet; niiden kehitys, merkitys ja häiriintyminen sekä kuntoutus. Lisäksi minulla on vahva osaaminen ryhmien ja työyhteisöjen ilmiöiden tutkimiseen ja ohjaamiseen. Varhaisempaa työkokemusta minulla on lasten ja nuorten vaativan neurologisen ja kokonaiskuntoutuksen fysioterapeuttina ja kouluttajana.

Sijainti: Oulu ja lähikunnat. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä. 

 

Koulutus: työnohjaaja (STOry), psykoterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti VET, fysioterapeutti (NDT baby), psykodraamaohjaaja

 

Lisätietoa: www.instory.fi, p. 040 542 0651, teija.pirnes-hyvonen(a)instory.fi

Image

Teija-Liisa Ranta

Olen helposti lähestyttävä ja kannustava työnohjaaja. Yksilö- tai ryhmätyönohjauksessa annan luottamuksellista tukea ja ohjausta yhdessä mietittyjen tavoitteiden suuntaan. Työnohjauksessa voi purkaa työpainetta, ajatella yhdessä avoimesti, peilata omia ratkaisuja, saada tukea ja palautetta työstä sekä vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään. Vahvuuksiani työnohjaajana on monipuolinen ja pitkä työkokemukseni sekä yksilöiden että ryhmien kanssa ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä muutoksessa elämisen taitojen ohjaus.

Sijainti: Helsinki / pääkaupunkiseutu. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja, fysioterapeutti

Lisätietoa: www.teija-liisaranta.fi, p. 050 403 0303, teijaliisa.ranta(a)gmail.com

Image

Hanna Räike

Työnohjaajana sovellan luovasti voimavarakeskeisestä dialogisesta työnohjaajakoulutuksesta saamiani oppeja, sekä laajaa kokemustani toimintaterapeuttina lasten ja perheiden kanssa. Työnohjaajana minulla on kokemusta terveydenhuollon henkilöstön yksilö- ja ryhmätyönohjauksesta. Ihmisenä ja työnohjaajana olen utelias, myötätuntoisesti kuunteleva ja läsnäoleva. Jag handleder också på mitt modersmål svenska.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu ja ympäryskunnat. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja, erikoistoimintaterapeutti

Lisätietoa: www.htt.fi, p. 041 440 7793, hanna.raike(a)htt.fi

Image

Aija Takala

Olen työnohjaajana aktiivinen ja empaattinen. Työnohjaus on yhteistyötä, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin omassa työtilanteessaan. Se voi keskittyä asiakastapauksiin, mutta painopiste voi olla myös oma prosessi työntekijänä/ tiiminä, yhteistyön haasteet jne. Pystyn tukemaan työskentelyssä haastavien asiakkaiden kanssa; minulla on eritysosaamista neuropsykiatristen ja/tai traumatisoituneiden asiakkaiden kuntoutuksesta. Jag jobbar också på svenska.

Sijainti: Raasepori, pääkaupunkiseutu, Uusimaa. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: työnohjaaja STOry, psykologi, psykoterapeutti

Lisätietoja: www.aijatakala.com, p. 050 490 0367, aija.takala(a)gmail.com

Image

Mari Tynkkynen

Olen työnohjaaja, joka on kuntoutusyrittäjä ja esihenkilö, ja siten kokemusta Kelan, hyvinvointialueiden ja muiden sopimustahojen vaateista. Teen asiakastyötä toimintaterapeuttina. Tuttua on siis monet kuntoutusalan ilmiöt, käytänteet ja haasteet sekä terapeutin että työnantajan näkökulmasta. Työnohjauksessa näen tärkeänä tarkastella tilannetta niin, että siihen saadaan uutta näkökulmaa tai ymmärrystä. Teen yksilö- ja ryhmätyönohjauksia.

Sijainti: Savonlinna, Mikkeli, Etelä-Savo. Teen työnohjauksia myös etäyhteydellä.

Koulutus: toimintaterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja

Lisätietoa: www.terapiaperhonen.com/tyonohjaus, p. 040 748 5390, mari.tynkkynen(a)terapiaperhonen.com