Uutiset

tammikuu 26, 2021

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa sote-uudistuksessa

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjäjärjestöt vievät yhteisen viestin kansanedustajille soteen alueittain. Yhteinen vaikuttamismateriaali tässä uutisessä

tammikuu 23, 2021

Uusi jäsenetu – maksutonta yrittäjyyskoulutusta keväällä 2021

Uusi jäsenetu: Koulutusta yrittäjyydestä maksutta Kuntoutusyrittäjien jäsenille!

tammikuu 14, 2021

Liikennevahingon tai tapaturman uhri ei aina saa valita kuntouttajaansa

Julkaisimme tammikuussa 2021 oppaan kuntoutusyrityksille ja -asiakkaille antamaan tietoa hoitopaikan valintatilanteissa eri kuntoutustilainteisiin

tammikuu 11, 2021

Korkein hallinto-oikeus kumosi kaupungin laittomaksi katsotun vierailukiellon

Vuoden ensimmäisen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen mukaan tartuntatautilain 17 §:n perusteella ei voida rajoittaa vammaispalveluiden mukaisia perusoikeuksia. 

tammikuu 11, 2021

Kuntoutuja: Valinnanvapautesi sinua hoitavasta terapeutista on laaja

Uusi Kuntoutusyrittäjien opas antaa kuluttajalle tietoa tämän oikeuksista kuntoutusasiakkaana.

tammikuu 8, 2021

Koronakevään vierailukielto laiton – Päätös Korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Jos asiakas haluaa tavata terapeuttinsa, sitä ei voida tartuntalakiin vetoamalla ja vierailukiellolla estaa. Tätä tarkoittaa vuoden 2021 ensimmäinen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös. Tartuntatautilain perusteella ei voida rajoittaa vammaispalveluiden mukaisia perusoikeuksia.

tammikuu 5, 2021

Musiikkiterapeutti kuntoutusyrittäjänä

Mitä musiikkiterapiassa tehdään? Kuka voi tulla musiikkiterapiaan? Pitääkö osata soittaa jotakin instrumenttia ja kyetä lukemaan nuotteja? Nämä ovat kysymyksiä, joihin musiikkiterapeutti törmää työssään jatkuvasti, ja siksi haluan avata tässä kirjoituksessa musiikkiterapeutin työtä ja asiakaskuntaa.

joulukuu 21, 2020

Näin vaikutimme Kuntoutusyrittäjyyden puolesta 2020

Mihin kuntoutusalan asioihin Kuntoutusyrittäjät onnistuivat vaikuttamaan vuonna 2020? Lue vaikuttava lista!

joulukuu 18, 2020

Kustannustuki II:n toimialat on julkaistu – haku alkaa 21.12.

Kustannustuen jatkossa oletusarvoisesti mukana olevia kuntoutuksen toimialoja on enää fysioterapia. Muut toimialat, kuten puhe-, toiminta-, psyko-, musiikki- ja ravitsemusterapia voivat kuitenkin hakea kustannustukea, mutta täytyy perustella enemmän.

joulukuu 17, 2020

Kuntien on korvattava henkilösuojainkulut yksityisille yrityksille, suosittaa STM

Kunnat ovan toimivaltaisia päättämään, korvataanko henkilösuojainkuluja yrityksille. Ministeriö suosittelee kunnille kulujen korvaamista.

joulukuu 9, 2020

Kuntoutusasiakkaan kuntoutuspaikan valintamahdollisuudet ovat rajoitettuja – Syynä ovat vakuutusyhtiöt

Kuntoutujan valinnanvapaus ei toteudu liikenne- ja tapahturmavahingoissa - Kuntoutusyrittäjät pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta kannanottoa, jotta vakuutusyhtiöiden nykyinen oikeus rajoittaa kilpailua kuntoutusmarkkinassa muuttuisi.

joulukuu 7, 2020

Kuntoutusyrittäjät lausui asiakastietolaista

Kuntoutusyrittäjät luovutti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kirjallisen asiantuntijalausunnon asiakastietolain uudistamisesta. Lausunnossa pyydettiin kiinnittämään huomiota mm. nykyisiin käytäntöihin joita ei ole kuitenkaan kirjattu lakiin.


Kategoriat