Uutiset

3 tammikuun, 2024

Soteri on avattu ja maksut vahvistettu 2024-2025

Päivitetty 28.2.2024 avin hinnastosivulla. Soteri-rekisteri on otettu käyttöön 3.1.2024. Myös päätökset rekisteröintimaksuista on nyt tehty. Vuosittaisia valvontamaksuja ei enää peritä.

3 tammikuun, 2024

Kuntoutusyrittäjien pitkäaikainen jäsen myy toimitilaa Raahessa

Julkaisemme toimintansa jo lopettaneen pitkäaikaisen jäsenen tilan myynti-ilmoituksen.

27 joulukuun, 2023

Vuodenvaihteen 2024 muutoksia

Soteri, fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennys, uudet rikostaustaotteet, Kelan terapioiden sähköinen laskutus, uudet omavalvontasuunnitelmat ja muita vuodenvaihteen uudistuksia on kerätty tälle sivulle.

27 joulukuun, 2023

Asiakas on ajanvarauksessa tunnistettava luotettavasti

Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut huomautuksen terveydenhuollon toimijalle, joka salli ajanvarauksen pelkästään asiakkaan nimellä ja henkilötunnuksella. Sähköiseen ajanvaraukseen suositellaan sote-alalla käytännössä vain erillistä sähköistä tunnistautumista. Myös laki muuttuu 2024.

21 joulukuun, 2023

Henkilötunnus uudistui hieman

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja erityisen sen henkilötunnusta koskevasta osasta uudistui vuoden 2023 alussa. Ensimmäiset uuden asetuksen mukaiset henkilötunnukset on annettu nyt joulukuussa 2023. Uudet välimerkit korvaavat erityisesti 1900-luvulla syntyneiden miinusmerkkejä.

20 joulukuun, 2023

Vuoden 2024 pakollinen omavalvontasuunnitelma

1.1.2024 voimaan astuva Soteri- ja valvontalakiuudistus velvoittaa laatimaan omavalvontasuunnitelman. Virallista mallia ei kuitenkaan ole vielä julkaistu. Kuntoutusyrittäjien jäsensivuille on nyt lisätty väliajan mallisuunnitelma.

19 joulukuun, 2023

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa Pohteen hankintoihin

Kuntoutusyrittäjien jäsenistöltä on tullut useita yhteydenottoja liittyen Pohteen suunnittelemiin alihankintaehtojen kiristämisiin. Niiden seurauksena yritykset eivät ole välttämättä saaneet lisätä uusi alihankkijoita, mikäli alihankinnan osuus ylittäisi 49 % palvelusta. Lähetimme Pohteelle kirjeen.

14 joulukuun, 2023

Velvollisuus ilmoittaa avun tarpeessa olevasta eläimestä 2024

Uusi eläinten hyvinvointilaki tulee voimaan 1.1.2024. Laissa on täsmennetty niitä ammattikuntia, joilla on velvollisuus ilmoittaa kunnalle avun tarpeessa olevasta eläimestä. 1.1.2024 alkaen ilmoitusvelvollisuus koskee myös terveydenhuollon ammattilaisia ja terveydenhuollon palveluntuottajia.

11 joulukuun, 2023

Kuntoutusyrittäjien esite vuodelle 2024 päivitetty – tutustu esitteeseen!

Uusi jäsenesite esittelee Kuntoutusyrittäjien vaikuttamisen tavoitteita ja jäsenetuja.

8 joulukuun, 2023

Täydennyskoulutus kuuluu työnantajalle ja työntekijälle

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen täydennyskoulutusvelvollisuus, joka jakautuu sekä työnantajan että työntekijän vastuulle. Henkilöstön täydennyskouluttaminen palvelee yleensä sekä työnantajaa, että työntekijää kuin myös muutakin työyhteisöä.

5 joulukuun, 2023

Näin Kuntoutusyrittäjät vaikutti vuonna 2023

Kuntoutusyrittäjissä on tehty vuoden 2023 ajan jälleen aktiivista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä - jäseniämme varten. Lue tästä, mitä kaikkea tuli tehtyä.

1 joulukuun, 2023

Soterin ja valvontalain usein kysytyt kysymykset (UKK)

Sote-valvontalaki tulee voimaan 1.1.2024. Mitä yrittäjän tai ammatinharjoittajan täytyy siitä tietää? Lue usein kysytyt kysymykset täältä!


Kategoriat