Uutiset

29 marraskuun, 2023

Eduskunta hyväksyi kuntoutuksen kotitalousvähennyksen

Eduskunta on 29.11.2023 hyväksynyt täysistunnossaan fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksen. Lain lopullinen voimaantulo (1.1.2024 alkaen) odottaa enää presidentin vahvistusta.

23 marraskuun, 2023

Tietoturvaloukkaukset on tunnistettava ja niistä on pidettävä kirjaa

Tietosuojavaltuutetun toimisto on täsmentänyt yleisiä ohjeitaan tietoturvaloukkausten varalta. Samassa yhteydessä on hyvä muistuttaa kuntoutusyrityksiä tietoturvaloukkaukseen liittyvistä tarpeellisista toimista.

19 marraskuun, 2023

Anna Nurmi-Lehto Kuntoutusyrittäjien uudeksi toiminnanjohtajaksi

Nurmi-Lehto siirtyy tehtävään kokkolalaisen kuntoutusyritys Medirex Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hän on toiminut Kuntoutusyrittäjien puheenjohtajana 2020 – 2023. Nurmi-Lehto aloittaa tehtävässään 7.12.

16 marraskuun, 2023

Kuntoutusyritys velkojana

Kiristyvä taloustilanne näkyy ja tuntuu myös Kuntoutusyrittäjien toimistolle tulevissa yhteydenotoissa. Perinteisesti kuntoutusalan eri toimijat ovat olleet hyvin luotettavia, mutta erityisesti myyntilaskujen luottamisessa kannattaa huomioida riskit.

14 marraskuun, 2023

OKM:n vastaus terapioista kouluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastasi Kuntoutusyrittäjien pyyntöön linjata valtakunnallisesti lapsen kuntoutuksen ja perusopetuksen yhdistämisestä.

9 marraskuun, 2023

Vuoden 2023 kuntoutusyrittäjä on toiminta- ja ratsastusterapeutti Johanna Pohjola Vehmaalta: “Pyrin olemaan johtaja, jolla on aina aikaa työntekijöille”

Vuoden 2023 kuntoutusyrittäjäksi on valittu toiminta- ja ratsastusterapeutti Johanna Pohjola. Johannan yritys, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy, tuottaa Varsinais-Suomen alueella toiminta- ja ratsastusterapiaa kaiken ikäisille.

9 marraskuun, 2023

Puheterapeutti Katja Koski on Kuntoutusyrittäjien puheenjohtaja 2024 – 2025

Hallitukseen valittiin toimintaterapeutti Heli Ojamaa ja puheterapeutti Minttu Sauna-aho. Varajäseniksi valittiin fysioterapeutit Emilia Huusko ja Samu Kaukoranta kaudelle 2024 - 25. Helin ja Mintun noustessa kesken varajäsenyyskautensa hallitukseen, valittiin varalle Terhi Enjala ja Marjo Valtonen.

6 marraskuun, 2023

Kela tiedottaa Nuotti-valmennuksen sopimuskauden muutoksista

Kela tiedottaa Nuotti-valmennuksen sopimuskauden vaihtumisesta 1.1.2024 alkaen. Erikoisuutena sopimuskauden vaihtumisessa on, että Kelan tiedotteen mukaan vanhat sopimushinnat jatkuvat osittain seuraavan vuoden puolelle, riippuen siitä, milloin asiakkaan kuntoutuspäätös on tehty.

6 marraskuun, 2023

Kolme ehdokasta Kuntoutusyrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi: tässä he ovat

Kuntoutusyrittäjät valitsee uuden puheenjohtajan vuosikokouksessaan, Kuntoutusyrittäjäpäivien yhteydessä Tampereella 9.11.2023. Ehdolla uudeksi puheenjohtajaksi ovat Terhi Enjala, Katja Koski ja Arto Lamberg.

2 marraskuun, 2023

Kanta-informointi uudistuu 1.1.2024 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistuu vuodenvaihteessa. Vastaavia muutoksia on ollut useampia viime vuosina, ja jälleen kerran lopputuloksena on, että potilasta on informoitava uudestaan.

27 lokakuun, 2023

Milloin hoivakoti saa luovuttaa asiakkaan tietoja terapeutille?

Toisinaan hoivakodissa tai muussa tuetussa asumisympäristössä asuva kuntoutuja tarvitsee kuntoutusta, mutta hänellä ei syystä tai toisesta ole kykyä luovuttaa hoidon kannalta tarpeellisia tietoja kuntouttajalle. Terapeutti voi silloin pyytää hoidon edellyttämät tiedot esimerkiksi hoivakodilta.

26 lokakuun, 2023

Peritäänkö lyhytterapiasta arvonlisäveroa?

Lyhytterapiaa ei ole nimikkeenä suojattu mitenkään, joten taustalta voi löytyä terveyspalvelu tai se voi olla luonteeltaan myös muuta palvelua. Terapeutin on syytä pohtia tätä viimeistään tuotteistusvaiheessa. Arvonlisäveron lisäksi pohdittavaksi tulee potilasasiakirjojen laatimisvelvollisuus.


Kategoriat