Vaikuttaminen

Opas hyvään kuntoutuksen hankintaan

Kuntoutusyrittäjät on julkaissut vuonna 2023 oppaan hyvään kuntoutuksen hankintaan. Opas on suunnattu hyvinvointialueiden edustajille, aluevaltuustoille, hankintayksiköille ja Kelan organisaation edustajille. Myös yrittäjät voivat hyödyntää opasta toimiessaan markkinavuoropuheluissa ja palveluntuottajaraadeissa.

Oppaassa jaetaan vinkkejä mm. hankintailmoituksen tekoon, markkinavuoropuhelun ja palveluntuottajaraadin toteuttamiseen, sopimuksiin, laskutukseen, työturvallisuusasioihin ja tietosuojakysymyksiin.

Oppaasta on tehty sekä diaesitysversio että a4-kokoinen opas.

Lataa diaesitysversio (pdf) täältä. 

Lataa a4-opas (pdf) täältä.