Lausunnot

maaliskuu 14, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui STM:n muistoon tartuntatautilainsäädännöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö käytti lausunnolla luonnoksen tartuntatautilainsäädäntöön liittyvistä ongelmista, joita edellisen covid-19 pandemian aikana oli erityisesti kohdattu. Kuntoutusyrittäjät lausui asiasta ja korosti lausunnossaan työlainsäädännön selkeyttä ja kuntoutuksen jatkuuvuutta.

joulukuu 13, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui potilasasiavastaavien lakimuutoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lakiesityksestä, jolla potilasasiamiesten toiminta muutettaisiin potilasasiavastaavien toiminnaksi ja ulotettaisiin osaksi hyvinvointialueen toimintaa.

marraskuu 30, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui Kela-korvausasetuksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen poistamista. Lakimuutokseen liittyen käsittelyssä on myös sv-korvausten valtioneuvoston asetus, johon tehtäisiin vastaavat muutokset. Kuntoutusyrittäjät vastusti muutosta lausunnossaan ja vaati siirtymäajan vuoden 2023 loppuun.

marraskuu 11, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui StV:lle fysioterapian sv-korvauksen poistoehdotuksesta

Kuntoutusyrittäjät antoi 11.11.2022 lausuntonsa fysioterapeuttisen tutkimuksen ja hoidon Kela-korvausten poistamisesta. Kuntoutusyrittäjät esitti vaihtoehtoina siirtymäaikaa sekä siirtymistä lääkärittömään suoravastaanottopohjaiseen korvausjärjestelmään.

lokakuu 4, 2022

Kuntoutusyrittäjät oli kuultavana asiantuntijana YEL-uudistuksessa

Kuntoutusyrittäjät kutsuttiin yrittäjän eläkelainsäädännön täsmentämiseen liittyvään kuulemistilaisuuteen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kuuleminen tapahtui etänä, ja siitä jätettiin kirjallinen asiantuntijalausunto.

syyskuu 19, 2022

Lausunto häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevasta asetuksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa otettiin kantaa hyvinvointialueiden häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevaan asetukseen. Asetuksella velvoitetaan mm. hyvinvointialueet varautumaan poikkeusoloihin jo ennalta hankintasopimuksissa.

elokuu 16, 2022

Kuntien covid-19 testausvelvollisuus päättyi – todistus vaaditaan silti vuoden loppuun

Tartuntatautilain 48 a §:n voimassaolo jatkuu vuoden loppuun. Lääketieteellisestä syystä rokottamattomat ovat voineet poikkeuksen perusteella testauttaa itsensä kunnalla 72 h ennen työvuoron alkua. Kuntien velvollisuus järjestää testejä päättyi kuitenkin 30.6.2022.

elokuu 8, 2022

Uusi ehdotus potilasasiavastaavista tuhoaisi nyt toimivan potilasasiamiesjärjestelmän

Potilasasiamiesjärjestelmää uudistava lakiluonnos ei paranna potilaiden asemaa. Uudistuksen tarpeellisuus on kyseenalainen.

elokuu 5, 2022

Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta uhkaa romuttaa nyt hyvin toimivan IT-järjestelmän ja epätasa-arvoistaa fysioterapeutteja

Kela-korvaus yksityiseen hoitoon on edullinen työkalu. Kelan korvaama, sairausvakuutuslain mukainen tutkimus ja hoito on esimerkki toimivasta järjestelmästä, joka on paitsi kustannustehokas, myös tietojärjestelmänä täysin valmis. Vaikutamme, että korvaus ja lähete säilyvät.

heinäkuu 1, 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto kuntoutuksen ohjauksen oppaasta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry lausui kuntoutuksen ohjauksen oppaasta. Kuntoutusyrittäjät kiittää jäsenistöltä saatua palautetta.

kesäkuu 20, 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto STM:lle valvontalaista kesällä 2022

Esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista on tarkoitus saattaa eduskuntaan loppukesästä 2022 ja voimaan alkuvuodesta 2024. Vuonna 2026 laki ulottuisi koskemaan kokonaisuudessaan myös julkisia toimijoita.

kesäkuu 13, 2022

Kuntoutusyrittäjien lausunto mielenterveys- ja päihdepalvelujen lakimuutoksesta

Suomen Kuntoutusyrittäjät antoi lausunnon mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lakimuutoksen luonnoksesta. Lausunnossa Kuntoutusyrittäjät keskittyi mielenterveyspalveluiden piiriin pääsemisen edistämiseen.


Kategoriat