Lausunnot

syyskuu 14, 2023

Kuntoutusyrittäjien lausunto hoitotakuulainsäädännöstä

Kuntoutusyrittäjät lausui hallituksen esitykseen hoitotakuun muuttamisesta seitsemästä päivästä neljääntoista. Kuntoutusyrittäjät kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kuntoutuksen pääsyn kokonaisprosessin kestoon, ja ehdotti, että kolmessa kuukaudessa olisi päästävä mm. Kelan kuntoutukseen.

syyskuu 8, 2023

Kuntoutusyrittäjien lausunto fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä

Kuntoutusyrittäjät lausui fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksen lakiesityksestä valtiovarainministeriölle 8.9.2023. Kuntoutusyrittäjät piti lakiluonnosta terapioiden verovähennystä koskevilta osin hyvänä, ja esitti siihen pieniä täsmennyksiä työnantajaetuuteen ja laajentamiseen liittyen.

heinäkuu 17, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui Kanta-maksuasetuksesta vuosille 2024-2025

Kuntoutusyrittäjät lausui vuosien 2024-2025 Kanta maksuasetuksesta. Kuntoutusyrittäjät suhtautui lausunnossaan kriittisesti erityisesti 90 euron minimimaksuun, jonka avulla perittävä tuotto oli pienempi kuin vuoden 2021 maksujen ylijäämä. Maksun perimiseen näin tulee suhtautua kriittisesti.

toukokuu 19, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaaliturvakomiten välimietinnöstä

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Lausunto koski osatyökykyisiä työntekijöitä.

toukokuu 4, 2023

Kuntoutujalla voi olla oikeus terapiaan rikosvahingon johdosta

Rikosvahinkolakia ollaan uudistamassa siten, että valtiokonttori myöntäisi jatkossa mm. maksusitoumuksia rikosvahinkolain mukaisen terapiaan, esimerkiksi vakavan rikoksen uhrin läheisille.

maaliskuu 14, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui STM:n muistoon tartuntatautilainsäädännöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö käytti lausunnolla luonnoksen tartuntatautilainsäädäntöön liittyvistä ongelmista, joita edellisen covid-19 pandemian aikana oli erityisesti kohdattu. Kuntoutusyrittäjät lausui asiasta ja korosti lausunnossaan työlainsäädännön selkeyttä ja kuntoutuksen jatkuuvuutta.

joulukuu 13, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui potilasasiavastaavien lakimuutoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lakiesityksestä, jolla potilasasiamiesten toiminta muutettaisiin potilasasiavastaavien toiminnaksi ja ulotettaisiin osaksi hyvinvointialueen toimintaa.

marraskuu 30, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui Kela-korvausasetuksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen poistamista. Lakimuutokseen liittyen käsittelyssä on myös sv-korvausten valtioneuvoston asetus, johon tehtäisiin vastaavat muutokset. Kuntoutusyrittäjät vastusti muutosta lausunnossaan ja vaati siirtymäajan vuoden 2023 loppuun.

marraskuu 11, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui StV:lle fysioterapian sv-korvauksen poistoehdotuksesta

Kuntoutusyrittäjät antoi 11.11.2022 lausuntonsa fysioterapeuttisen tutkimuksen ja hoidon Kela-korvausten poistamisesta. Kuntoutusyrittäjät esitti vaihtoehtoina siirtymäaikaa sekä siirtymistä lääkärittömään suoravastaanottopohjaiseen korvausjärjestelmään.

lokakuu 4, 2022

Kuntoutusyrittäjät oli kuultavana asiantuntijana YEL-uudistuksessa

Kuntoutusyrittäjät kutsuttiin yrittäjän eläkelainsäädännön täsmentämiseen liittyvään kuulemistilaisuuteen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kuuleminen tapahtui etänä, ja siitä jätettiin kirjallinen asiantuntijalausunto.

syyskuu 19, 2022

Lausunto häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevasta asetuksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa otettiin kantaa hyvinvointialueiden häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevaan asetukseen. Asetuksella velvoitetaan mm. hyvinvointialueet varautumaan poikkeusoloihin jo ennalta hankintasopimuksissa.

elokuu 16, 2022

Kuntien covid-19 testausvelvollisuus päättyi – todistus vaaditaan silti vuoden loppuun

Tartuntatautilain 48 a §:n voimassaolo jatkuu vuoden loppuun. Lääketieteellisestä syystä rokottamattomat ovat voineet poikkeuksen perusteella testauttaa itsensä kunnalla 72 h ennen työvuoron alkua. Kuntien velvollisuus järjestää testejä päättyi kuitenkin 30.6.2022.


Kategoriat