Lausunnot

1 maaliskuun, 2024

Ajanvaraustiedot Kantaan

Päivitys 12.3.2024: Lisätty lausunto. Vuoden alussa voimaan tullut asiakastietolaki sisältää uusia ominaisuuksia. Yksi niistä on ajanvaraustietojen vienti Kantaan lokakuuhun 2026 mennessä. Ajanvaraustiedot viedään Kantaan palveluntuottajan tai järjestäjän potilastietojärjestelmästä.

23 lokakuun, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui kotitalouvähennyksestä eduskunnalle

Kuntoutusyrittäjät antoi eduskunnalle asiantuntijalausunnon fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä. Esitimme työnantajan maksaman kuntoutuksen parempaa huomioimista sekä asetuksenantovaltuutusta tulevaisuuteen esimerkiksi audionomien antaman kotikuntoutuksen varalle.

17 lokakuun, 2023

Yhteinen kannanotto psykoterapian Kela-korvauksista

Psykologiliitto ja Kuntoutusyrittäjät ottivat kantaa psykoterapian Kela-korvausten puolesta. Sairausvakutuuskorvausta tulisi muuttaa siten, että se korvaisi myös muidenkin kuin lääkäreiden antaman psykoterapian. Lisäksi Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa olisi nostettava.

12 lokakuun, 2023

Lupalainsäädäntö uudistuu 2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupalainsäädäntö uudistuu ensi vuoden alussa kun uusi valvontalaki tulee voimaan. Uusi valvontalaki näyttäisi ainakin alkuvaiheessa nostavan erityisesti yksinyrittäjien ja ammatinharjoittajien lupamaksuja. Lupamaksut taittuvat alaspäin todennäköisesti vasta 2026.

14 syyskuun, 2023

Kuntoutusyrittäjien lausunto hoitotakuulainsäädännöstä

Kuntoutusyrittäjät lausui hallituksen esitykseen hoitotakuun muuttamisesta seitsemästä päivästä neljääntoista. Kuntoutusyrittäjät kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti kuntoutuksen pääsyn kokonaisprosessin kestoon, ja ehdotti, että kolmessa kuukaudessa olisi päästävä mm. Kelan kuntoutukseen.

8 syyskuun, 2023

Kuntoutusyrittäjien lausunto fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä

Kuntoutusyrittäjät lausui fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksen lakiesityksestä valtiovarainministeriölle 8.9.2023. Kuntoutusyrittäjät piti lakiluonnosta terapioiden verovähennystä koskevilta osin hyvänä, ja esitti siihen pieniä täsmennyksiä työnantajaetuuteen ja laajentamiseen liittyen.

17 heinäkuun, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui Kanta-maksuasetuksesta vuosille 2024-2025

Kuntoutusyrittäjät lausui vuosien 2024-2025 Kanta maksuasetuksesta. Kuntoutusyrittäjät suhtautui lausunnossaan kriittisesti erityisesti 90 euron minimimaksuun, jonka avulla perittävä tuotto oli pienempi kuin vuoden 2021 maksujen ylijäämä. Maksun perimiseen näin tulee suhtautua kriittisesti.

19 toukokuun, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaaliturvakomiten välimietinnöstä

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Lausunto koski osatyökykyisiä työntekijöitä.

4 toukokuun, 2023

Kuntoutujalla voi olla oikeus terapiaan rikosvahingon johdosta

Rikosvahinkolakia ollaan uudistamassa siten, että valtiokonttori myöntäisi jatkossa mm. maksusitoumuksia rikosvahinkolain mukaisen terapiaan, esimerkiksi vakavan rikoksen uhrin läheisille.

14 maaliskuun, 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui STM:n muistoon tartuntatautilainsäädännöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö käytti lausunnolla luonnoksen tartuntatautilainsäädäntöön liittyvistä ongelmista, joita edellisen covid-19 pandemian aikana oli erityisesti kohdattu. Kuntoutusyrittäjät lausui asiasta ja korosti lausunnossaan työlainsäädännön selkeyttä ja kuntoutuksen jatkuuvuutta.

13 joulukuun, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui potilasasiavastaavien lakimuutoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lakiesityksestä, jolla potilasasiamiesten toiminta muutettaisiin potilasasiavastaavien toiminnaksi ja ulotettaisiin osaksi hyvinvointialueen toimintaa.

30 marraskuun, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui Kela-korvausasetuksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen poistamista. Lakimuutokseen liittyen käsittelyssä on myös sv-korvausten valtioneuvoston asetus, johon tehtäisiin vastaavat muutokset. Kuntoutusyrittäjät vastusti muutosta lausunnossaan ja vaati siirtymäajan vuoden 2023 loppuun.


Kategoriat