julkaisematon

20 joulukuun, 2022

Vad jobbar Suomen Kuntoutusyrittäjät för?

Suomen Kuntoutusyrittäjät rf är en förening för företag som verkar inom området rehabiliteringstjänster i Finland. Målet för föreningen är att främja utvecklingen av högklassig rehabilitering och främja frihet att välja var man får sin rehabilitering.

19 joulukuun, 2022

What does Suomen Kuntoutusyrittäjät work for?

Suomen Kuntoutusyrittäjät works to promote cooperation and networking among rehabilitation entrepreneurs and to facilitate the sharing of knowledge and best practices within the rehabilitation industry. It also works to raise awareness of the importance of rehabilitation services.

13 helmikuun, 2020

Kuntoutusyrittäjäilta Jyväskylässä 4.3.2020 ja Tampereella 5.3.2020

Suositut kuntoutusyrittäjäillat, seuraavaksi Jyväskylässä ja Tampereella.

30 tammikuun, 2020

Kuntoutusyrittäjäilta Seinäjoella 12.2.2020

Suositut kuntoutusyrittäjäillat, seuraavaksi Seinäjoella


Kategoriat