Muut uutiset

tammikuu 25, 2023

Vain jäsenille: Tietoturvasuunnitelmat kuntoon lakimiehen kanssa 45 min. Hinta 129 euroa

Jäsenpalveluihin kuuluu mahdollisuus kirjallisiin töihin ja henkilökohtaiseen konsultointiin. Kuntoutusyrittäjät on paketoinut jäsenilleen mahdollisuuden ostaa OTM Juhani Saariselta 45 minuutin etätapaamisen, jonka aikana yrittäjä voi esittää kysymyksiä tietoturvasuunnitelmastaan.

tammikuu 10, 2023

Mallisopimus ulkopuolisesta vastaavasta johtajasta

Toisinaan yrityksillä on tarve nimetä terveydenhuollosta vastaava johtaja yrityksen ulkopuolelta. Tällöin aluehallintovirasto ja Valvira ovat linjanneet, että vastaavan johtajan tehtävien tulee perustua kirjalliseen sopimukseen. Se ei saa siis perustua pelkästään suulliseen sopimukseen.

tammikuu 10, 2023

Työlainsäädännön ehdotettuja muutoksia 2023

Eduskunnan käsittelyssä on ammatinharjoittajan ja eritysesti työsopimuksen määritelmän täsmentämiseen sekä työturvallisuuslainsäädäntöön liittyviä muutoksia. Lisäksi muistutetaan työolosuhteiden järjestelytuesta (4000 €).

joulukuu 21, 2022

Potilasrekisterinpitäjä sai huomautuksen salaamattomista levyasemista

Terveydenhuollon palveluntuottaja oli saanut apulaistietosuojavaltuutetulta huomautuksen, sillä tämän potilasrekisterin sisältävän tietokoneen sisältöä ei oltu tietokoneen hävitessä salattu. Kuntoutusyrittäjät ry haluaa muistuttaa jäseniään tietojen erillisen salaamisen olevan pakollinen toimenpide.

joulukuu 20, 2022

Vad jobbar Suomen Kuntoutusyrittäjät för?

Suomen Kuntoutusyrittäjät rf är en förening för företag som verkar inom området rehabiliteringstjänster i Finland. Målet för föreningen är att främja utvecklingen av högklassig rehabilitering och främja frihet att välja var man får sin rehabilitering.

joulukuu 20, 2022

Kelan käytännöt osa-aikaisista terapeuteista muuttuvat 1.1.2023

Kelan ei enää 1.1.2023 alkaen salli yhden kokoaikaisen terapeutin jakamista kahteen tai useampaan osa-aikaiseen terapeuttiin. Kaikki terapeutit on työajasta riippumatta hyväksytettävä Kelalla samalla tavalla. Kelan nyt päättyvän sopimuskauden hiljainen käytäntö asiasta siis poistuu.

joulukuu 19, 2022

What does Suomen Kuntoutusyrittäjät work for?

Suomen Kuntoutusyrittäjät works to promote cooperation and networking among rehabilitation entrepreneurs and to facilitate the sharing of knowledge and best practices within the rehabilitation industry. It also works to raise awareness of the importance of rehabilitation services.

joulukuu 12, 2022

Näin vaikutimme vuonna 2022

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa ja käyttää ääntä jäsentensä puolesta eri paikoissa. Merkittävimmät vuoden 2022 vaikuttamisen kohteet on lueteltu tässä. Lue, vaikutu ja liity meihin!

joulukuu 7, 2022

Harjoittelukorvausten maksatus siirtyy korkeakouluilta aluehallintovirastolle

Korkeakoulut ovat maksaneet sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille tähän asti pienen korvauksen opiskelijan ottamisesta harjoitteluun. Vuoden 2023 alusta korvauksen maksatus siirtyisi aluehallintovirastolle.

joulukuu 5, 2022

Kelan kuntoutussopimusten muutosten käsittelyssä jonoa

Kuntoutusyrittäjät kysyi Kelalta palveluntuottajien terapeuttien ja tilojen sopimusmuutosten käsittelyn ajankohdista. Kela vastasi, että käsittely on ruuhkautunut. Kela pyysi palveluntuottajilta tarkkuutta muutosilmoitusten laadinnassa, jotta ilmoitukset voitaisiin käsitellä kerralla ja nopeasti.

marraskuu 24, 2022

Vastuu hoidosta kun Kelan päätös on epäselvä

Asiakkaan kotikunta tai hyvinvointialue on aina vastuussa kuntotuksen jatkamisesta, jos esimerkiksi Kelan päätös viivästyy.

syyskuu 12, 2022

Kuntoutusyrittäjiltä ja Suomen fysioterapeuteilta vetoomus Kelalle

Kuntoutusyrittäjät ry ja Suomen fysioterapeutit vetosivat Kelaan tarjoajien tasapuoliseksi kohtelemiseksi kevään 2022 kilpailutuksessa. Osalta tarjoajista jäivät terapeuttien nimet lisäämättä Kelan lomakkeen vaikeaselkoisuuden vuoksi. Pääosin kilpailutus sujui kuitenkin edellistä paremmin.


Kategoriat