Muut uutiset

24 marraskuun, 2022

Vastuu hoidosta kun Kelan päätös on epäselvä

Asiakkaan kotikunta tai hyvinvointialue on aina vastuussa kuntotuksen jatkamisesta, jos esimerkiksi Kelan päätös viivästyy.

12 syyskuun, 2022

Kuntoutusyrittäjiltä ja Suomen fysioterapeuteilta vetoomus Kelalle

Kuntoutusyrittäjät ry ja Suomen fysioterapeutit vetosivat Kelaan tarjoajien tasapuoliseksi kohtelemiseksi kevään 2022 kilpailutuksessa. Osalta tarjoajista jäivät terapeuttien nimet lisäämättä Kelan lomakkeen vaikeaselkoisuuden vuoksi. Pääosin kilpailutus sujui kuitenkin edellistä paremmin.

24 elokuun, 2022

Tietosuojavaltuutettu: Vakuutusyhtiöiden tietopyynnöt ovat liian laveita

Vakuutusyhtiöt ovat Tietosuojavaltuutetun mukaan tehneet liian laveita tietopyyntöjä terveydenhuollon toimijoille selvittäessään vakuutuksenhakijan riskitasoa. Viranomainen on ohjannut vakuutusyhtiöitä muuttamaan käytäntöjään, ja pyytämään vain ne tiedot, joille on lain edellyttämä tarve.

22 elokuun, 2022

Kuntoutusyrittäjien nimen historia

8 elokuun, 2022

Brittiyliopistosta valmistuneista psykoterapeuteista tulossa päätös

EU-tuomioistuin on antanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle ennakkoratkaisunsa asiassa, jossa Helsingin Psykoterapiainstituutti on toteuttanut UWE Bristolin kanssa (University of the West of England Bristol). Valvira ei ole ollut myöntänyt heille psykoterapeutin ammatinharjoittamisoikeutta.

30 toukokuun, 2022

Kela kysyy täsmennyksiä tarjouksiin

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouspyynnöt on nyt Kelan toimesta avattu ja jäsenille on lähetetty ensimmäiset tarjouspyynnöt. Yksinkertainen ja viaton kysymys ei ole välttämättä helppo.

23 toukokuun, 2022

Valtakirjamalli ammatinharjoittajan sv-suorakorvauksille

Kuntoutusyrittäjät on laatinut malliasiakirjan, jolla ammatinharjoittaja valtuuttaa toisen yrityksen perimään Kelalta tämän toiminnasta kertyneen sairausvakuutuslain mukaisen tutkimuksen ja hoidon korvauksen.

18 toukokuun, 2022

Potilastiedon kirjaamisen yleisopas 2022 ja tietosuoja

THL on julkaissut potilastiedon kirjaamisen yleisoppaan uuden version. Opas täydentää 2012 julkaistua sosiaali- ja terveysministeriön rekisterinpitäjille suunnattua potilasasiakirjaopasta. Oppaan tarkoitus on ohjata ammattilaisia yhdenmukaisiin kirjaamismerkintöihin.

18 toukokuun, 2022

Hoitotakuun parantamisesitys eteni eduskuntaan

Hallituksen esitys kiireettömän hoidon hoitotakuun parantamisesta nykyisestä kolmesta kuukaudesta (3 kk) seitsemään vuorokauteen (7 vrk) on annettu 12.5.2022 eduskunnan käsiteltäväksi. Artikkelissa kerromme hoitotakuuesityksen ydinasiat.

18 toukokuun, 2022

Kustannustuet ja Kelan suojainkorvaukset päättymässä toukokuun loppuun

Näillä näkymin koronatukien maksaminen tai hakeminen loppuu toukokuun loppuun mennessä. Artikkelissa linkki avien kustannustukitiedotteeseen sekä Kelan suojainkorvaustiedotteisiin.

18 toukokuun, 2022

Valtakirjapohja lähetteen pyytämistä varten – asiakas voi valtuuttaa kuntoutusyrityksen pyytämään omaa lähetettään

Erityisesti osalla fysioterapiayritysten asiakkaista on ollut viime aikoina ongelmia saada lähetteensä mukaan sen kirjoittaneelta lääkäriltä. Kuntoutusyrittäjät laati malliasiakirjan, jolla asiakas voi valtuuttaa kuntoutusyrityksen pyytämään lähetettä ja lähetteen toimittamista.

8 huhtikuun, 2022

Kelan etuusohjeet verkossa

Kela jakaa verkkoon myös sisäiset etuuskäsittelijöidensä ohjeet. Ohjeista löytyy muun muassa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisäinen käsittelyohje.


Kategoriat