syyskuu 12, 2022 |

Kuntoutusyrittäjiltä ja Suomen fysioterapeuteilta vetoomus Kelalle

Kuntoutusyrittäjät on järjestänyt Kelan kilpailutuswebinaareja keväästä 2018 alkaen.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n ja Suomen Fysioterapeutit ry:n vetoomus Kelalle terapeuttien puuttuvista nimistä

Vetoomuksen voi lukea tästä.

Yhdistykset vetoavat Kelaan tekemään hankintaoikaisun 1.9.2022 tekemiinsä hankintapäätöksiin liittyen. Kelan hankinnassa tekemä virhe liittyy Kuntoutusyrittäjien toukokuussa jäsenistölle viestimään täsmennyspyyntöön, jonka Kela on lähettänyt, kun osa terapeuttien nimistä on jäänyt puuttumaan. Syynä tälle on ollut Kelan lomakkeen ja täsmennyspyynnön vaikeaselkoisuus. Lomake ei ole myöskään ilmoittanut virheestä, jos terapeuttien nimiä on jäänyt puuttumaan.

Vetoomuksen mukaan Kelan on oikaistava hankintalain vastainen päätöksensä ja hyväksyttävä puutuvan nimen perusteella hylätyt tarjoukset mukaan tarjouskilpailuun jo hyväksyttyjä tarjoajia kuitenkaan hylkäämättä.

Vetoomus on lähetetty Kelalle ja on luettavissa tästä linkistä. Vetoomus on laadittu yhdessä Kuntoutusyrittäjien ja Suomen Fysioterapeuttien kanssa.