Kuntoutujan oikeus valita terapeuttinsa

KUNTOUTUJALLE PUOLUEETONTA TIETOA TÄMÄN ERI HOITOVAIHTOEHDOISTA

Lataa tästä Kuntoutusyrittäjien Oikeus valita terapeuttinsa -opas

Asiakkaan oikeus saada esimerkiksi lähete kuntoutukseen tai jo myönnetty lähete mukaan toiseen kuntoutuspaikkaan herättää usein kysymyksiä, ja vääriä tulkintoja. Kuntoutusyrittäjät julkaisi 2021 oppaan asiakkaille antamaan tietoa näiden oikeuksista. Opas on päivitetty joulukuussa 2022.

Kuntoutusyrityksen kannattaa lisätä opas sekä alla oleva kuva verkkosivuilleen sekä jakaa oppaan tietoa asiakkailleen. Opas on helppolukuinen. Siinä on käyty läpi eri kuntoutustilanteita. Opasta voi ja kannattaa jakaa vapaasti! Oppaan on kirjoittanut Kuntoutusyrittäjien lakimies Juhani Saarinen.

Suomen Kuntoutusyrittäjät puolustaa kuntoutujien oikeutta valita itse paikan ja terapeutin kuntoutukseensa.