5 joulukuun, 2022 |

Kelan kuntoutussopimusten muutosten käsittelyssä jonoa

Päivitys 14.12.2022: Kelan sivuilta löytyvät sekä 22 sopimuskauden lopun että uuden 23 kauden muutoslomakkeet. Vanhan sopimuskauden lomakkeen perässä on a-kirjain. Uudessa lomakkeessa ei a-kirjainta ole.

Kelan sopimusmuutokset 2022-2023 – luvassa ruuhkaa

Kuntoutusyrittäjät kysyi Kelalta palveluntuottajien terapeuttien ja tilojen sopimusmuutosten käsittelyn ajankohdista viitaten Kelan syksyllä lähettämiin kirjeisiin ja 30.11.2022 palveluntuottajakoulutuksessa toistamaan kantaan, että sopimusmuutoksia aletaan käsitellä 1.1.2023 alkaen. Kuntoutusyrittäjät vaati, että Kela aloittaisi sopimusmuutosten käsittelyn jo tänä vuonna. Kela vastasi, että käsittely on ruuhkautunut. Samalla Kela pyysi palveluntuottajilta tarkkuutta muutosilmoitusten laadinnassa, jotta ilmoitukset voitaisiin käsitellä kerralla ja nopeasti. Vastaus kokonaisuudessaan alla:

Olitte olleet yhteydessä sopimusmuutosten käsittelystä. Ymmärrämme Kelassa palveluntuottajien näkökulman. Kelassa on kuitenkin ruuhkaa muutosten käsittelyssä nyt kun sopimuskaudet vaihtuvat. Käsittelemme toki muutokset mahdollisimman nopeasti, mutta käsittelyajat ovat tavallista pidempiä. Muutosten käsittely on ruuhkautunut mm. siitä syystä, että palveluntuottajat siirtävät terapeutteja sopimukselta toiselle, kun kaikki tarjoukset eivät tulleetkaan valituksi. Käsittelyaikojen lyhentämiseksi toivomme, että tuottajat täyttävät muutoslomakkeet huolellisesti, jotta voimme käsitellä ne heti, kun ne tulevat käsittelyyn.

Kela ei vastauksessaan kieltänyt lähettämästä sopimusmuutoksia ennen vuodenvaihdetta, mutta totesi sopimusmuutosten käsittelyn olevan ruuhkautunut siitä syystä, että palveluntuottajat siirtävät terapeutteja sopimukselta toiselle, kun kaikki tarjoukset eivät tulleetkaan valituksi.

Tämä viittaisi siis siihen, että sopimusmuutosten käsittely on viivästynyt juurikin ensi vuoden terapiasopimusten aiheuttamien muutosten vuoksi. Palveluntuottajien tulee varautua siihen, että terapeuttimuutoksia käsitellään tavallista pidempään.