7 joulukuun, 2022 |

Harjoittelukorvausten maksatus siirtyy korkeakouluilta aluehallintovirastolle

Lakimuutos 1.1.2023: harjoittelukorvauksen maksaa aluehallintovirasto

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakouluopiskelijoiden käytännön harjoittelun korvausmaksatus siirtyy korkeakouluilta valtiolle. Korkeakoulut ovat maksaneet sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille tähän asti pienen korvauksen opiskelijan ottamisesta harjoitteluun. Vuoden 2023 alusta korvauksen maksatus siirtyisi valtakunnallisesti aluehallintovirastolle.

Oikeus korvaukseen syntyisi jatkossakin korkeakoulun kanssa tehdyn harjoittelusopimuksen ja suoritetun harjoituksen perusteella. Korvausta haettaisiin aluehallintovirastolta erikseen.

Tasavallan presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia. Tarkemmat maksatusohjeet tulevat erillisellä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.