20 heinäkuun, 2023 |

Ryhmittymäsopimuksen malli (uusi)

Ryhmittymäsopimuksen malli Kelan kuntoutukseen

Niin Kelan kuin muidenkin julkisten hankintojen tuottaminen on mahdollista paitsi yksinyrittäjänä, myös yhdessä muiden itsenäisten yritysten ja yrittäjien kanssa. Yhteistä tarjousta ja siitä seuraavaa yhteistä sopimusta kutsutaan ryhmittymänä toimiseksi.

Ryhmittymänä kaikki ryhmittymän jäsenet sitoutuvat yhtäläisesti tuottamaan esimerkiksi Kelan kanssa laadittua kuntoutussopimusta. Ryhmittymän keskinäisten vastuiden ja velvoitteiden sopiminen ei ole pakollista, mutta kylläkin suositeltavaa erityisesti siitä syystä, että ryhmittymä vastaa yhdessä ryhmittymän tuottamista potilas- ja asiakasasiakirjoista, joiden vastuista, velvoitteista ja säilyttämisestä on tärkeää sopia yhdessä.

Ryhmittymäsopimuksen malli löytyy Kuntoutusyrittäjien jäsensivuilta kirjautumisen jälkeen lomakkeet- osiosta.