10 tammikuun, 2023 |

Mallisopimus ulkopuolisesta vastaavasta johtajasta

Terveydenhuollon palveluista vastaava ulkopuolinen johtaja -sopimusmalli

Yleensä tälle mallisopimukselle ei ole kuntoutusyrityksissä tarvetta.

Toisinaan kuitenkin yrityksillä on syystä tai toisesta tarve nimetä terveydenhuollosta vastaava johtaja yrityksen ulkopuolelta. Tällöin aluehallintovirasto ja Valvira ovat linjanneet, että vastaavan johtajan tehtävien tulee perustua kirjalliseen sopimukseen. Se ei saa siis perustua pelkästään suulliseen sopimukseen. Kuntoutusyrittäjät laati mallin sopimuksesta, joka täyttää tämän viranomaisten asettaman minimmuodon kirjallisesta sopimuksesta.

Sopimusmalli ei ota kantaa muihin vastaavan johtajan velvollisuuksiin, kuten siihen minkälainen vastuu hänellä tehtäviinsä tai niiden laiminlyöntiin liittyen saattaa olla tai olla olematta. Tyypillisesti vastaava johtaja on lupaviranomaisille työkalu, jolla yrityksen toiminta voidaan tarvittaessa keskeyttää sillä perusteella, että vastaava johtaja ei ole toimittanut tehtäviään, koska yrityksen toiminta ei ole lainsäädännön asettamalla tasolla.

Erillistä kirjallista sopimusta ei tarvita, mikäli vastaava johtaja nimetään yrityksen sisältä työsuhteisena tai yrittäjä itse toimii terveyspalveluista vastaavana johtajana. Jos vastaaava johtaja tulee kuitenkin yrityksen ulkopuolelta, ollen esimerkiksi itsenäinen ammatinharjoittaja, tulee vastaavan johtajan tehtävistä sopia vastaavan johtajan kanssa henkilökohtaisesti erikseen.

Vastaavan johtajan tehtävistä voidaan tehtävän henkilökohtaisuudesta huolimatta laskuttaa, mikäli näin sovitaan, esimerkiksi ulkopuolisen vastaavan johtajan oman yrityksen kautta.

Malli on ladattavissa Kuntoutusyrittäjien jäsensivuilta ja myös tästä linkistä.

Mikäli vastaava johtaja nimetään yrityksen sisäpuolelta (yrittäjä itse tai työntekijä), tulee näistä tehtävistä sopia tarkemmin joko työsopimuksessa tai esimerkiksi yrittäjien välisessä osakassopimuksessa.