Lausunnot

huhtikuu 5, 2022

Vastaus Kelan palveluntuottajajärjestökyselyyn 5.4.2022

Kela kysyi palveluntuottajajärjestöiltä yhteistyön kehittämisestä. Kuntoutusyrittäjät vastasi.

maaliskuu 25, 2022

Kuntoutusyrittäjien lausunto sote-valvontalakiluonnoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta valvontalaista 25.3.2022.

maaliskuu 21, 2022

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian tulee säilyä Kelalla

Sote-ministerityöryhmä teki kokouksessaan 3.3.2022 linjauspäätöksen monikanavarahoituksen purkamisen tiekartasta. Huoli kuntoutuspalveluiden jatkuvuudesta on suuri.

maaliskuu 18, 2022

Kuntoutusyrittäjät keräsi terapiayrittäjien palautteita Kela-taksien toiminnasta: taksipulaa, useiden tuntien odottelua, peruuntuneita terapioita

Suomen Kuntoutusyrittäjät selvitti Kela-taksien toiminnan sujuvuutta kysymällä asiasta jäsenfoorumillaan maaliskuussa 2022. Esiin nousi ongelmia useilta alueilta.

maaliskuu 17, 2022

Asiakastietolain lausunto

Kuntoutusyrittäjät lausui uudesta asiakastietolakiluonnoksesta. Luonnoksessa yhdistetään ja uudistetaan kolme sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevää lakia.

tammikuu 31, 2022

Lausunto kustannustuki IV:stä sekä esitetystä uudesta sulkemiskorvauksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui 31.1.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n valmistelemasta luonnoksesta kustannustueksi sekä uudeksi sulkemiskorvaukseksi

tammikuu 19, 2022

Lausunto epätyypillisen työn lakimuutoksista

Suomen Kuntoutusyrittäjät lausui 19.1 luonnoksesta hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi. Muutoksella on tarkoitus laajentaa työnantajan selvitysvelvollisuutta mm. määräaikaisissa sopimuksissa.

tammikuu 4, 2022

Arvonlisäverotuksen kehittämistarpeet Kuntoutusyrittäjien näkökulmasta

Kuntoutusyrittäjät vastasi 30.12.2021 Suomen Yrittäjien keskustelunavaukseen arvonlisäverotuksen tulevaisuudesta. Esitämme mm., että musiikkiterapeutti tulisi lisätä nimikesuojattuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin, jotta musiikkiterapian arvonlisäverokohtelu yhdenmukaistuisi.

joulukuu 28, 2021

Kuntoutusyrittäjien lausunto hoitotakuusta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on antanut lausuntopalvelu.fi:ssä lausunnon hallituksen esityksestä hoitotakuun muuttamiseksi.

syyskuu 27, 2021

Kuntoutusyrittäjien lausunto Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Mehiläinen / Fysios yrityskaupasta

Kuntoutusyrittäjät ry on lausunut Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausuntopyyntöön Fysios Holding Oy:n myyntiä koskevassa asiassa.

syyskuu 13, 2021

Kelan pitää antaa järjestää ja myöntää psykoterapiaa myös jatkossa

Kelan pitää jatkossakin antaa järjestää kuntoutuspsykoterapiaa. "Roolin siirto hyvinvointialueille romuttaisi kansalaisten subjektiivisen oikeuden kuntoutuspsykoterapiaan", vaati Kuntoutusyrittäjät.

elokuu 31, 2021

Lausuimme monikavanarahoituksesta – puolustamme Kelaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäjänä ja kuntoutuspsykoterapian myöntäjänä

Kuntoutusyrittäjät lausui 30.8. monikanavarahoituksen purkamisselvityksestä STM:lle. Vaadimme, että Kelan kuntoutuksen pitää säilyä Kelan järjestämänä. Uhkana on, että ne siirtyvät hyvinvointialueille. Se heikentäisi yhdenvertaisuutta ja kuntoutuksen saatavuutta.


Kategoriat