Lausunnot

elokuu 8, 2022

Uusi ehdotus potilasasiavastaavista tuhoaisi nyt toimivan potilasasiamiesjärjestelmän

Potilasasiamiesjärjestelmää uudistava lakiluonnos ei paranna potilaiden asemaa. Uudistuksen tarpeellisuus on kyseenalainen.

elokuu 5, 2022

Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta uhkaa romuttaa nyt hyvin toimivan IT-järjestelmän ja epätasa-arvoistaa fysioterapeutteja

Kela-korvaus yksityiseen hoitoon on edullinen työkalu. Kelan korvaama, sairausvakuutuslain mukainen tutkimus ja hoito on esimerkki toimivasta järjestelmästä, joka on paitsi kustannustehokas, myös tietojärjestelmänä täysin valmis. Vaikutamme, että korvaus ja lähete säilyvät.

heinäkuu 1, 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto kuntoutuksen ohjauksen oppaasta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry lausui kuntoutuksen ohjauksen oppaasta. Kuntoutusyrittäjät kiittää jäsenistöltä saatua palautetta.

kesäkuu 20, 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto STM:lle valvontalaista kesällä 2022

Esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista on tarkoitus saattaa eduskuntaan loppukesästä 2022 ja voimaan alkuvuodesta 2024. Vuonna 2026 laki ulottuisi koskemaan kokonaisuudessaan myös julkisia toimijoita.

kesäkuu 13, 2022

Kuntoutusyrittäjien lausunto mielenterveys- ja päihdepalvelujen lakimuutoksesta

Suomen Kuntoutusyrittäjät antoi lausunnon mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lakimuutoksen luonnoksesta. Lausunnossa Kuntoutusyrittäjät keskittyi mielenterveyspalveluiden piiriin pääsemisen edistämiseen.

huhtikuu 5, 2022

Vastaus Kelan palveluntuottajajärjestökyselyyn 5.4.2022

Kela kysyi palveluntuottajajärjestöiltä yhteistyön kehittämisestä. Kuntoutusyrittäjät vastasi.

maaliskuu 25, 2022

Kuntoutusyrittäjien lausunto sote-valvontalakiluonnoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta valvontalaista 25.3.2022.

maaliskuu 21, 2022

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian tulee säilyä Kelalla

Sote-ministerityöryhmä teki kokouksessaan 3.3.2022 linjauspäätöksen monikanavarahoituksen purkamisen tiekartasta. Huoli kuntoutuspalveluiden jatkuvuudesta on suuri.

maaliskuu 18, 2022

Kuntoutusyrittäjät keräsi terapiayrittäjien palautteita Kela-taksien toiminnasta: taksipulaa, useiden tuntien odottelua, peruuntuneita terapioita

Suomen Kuntoutusyrittäjät selvitti Kela-taksien toiminnan sujuvuutta kysymällä asiasta jäsenfoorumillaan maaliskuussa 2022. Esiin nousi ongelmia useilta alueilta.

maaliskuu 17, 2022

Asiakastietolain lausunto

Kuntoutusyrittäjät lausui uudesta asiakastietolakiluonnoksesta. Luonnoksessa yhdistetään ja uudistetaan kolme sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevää lakia.

tammikuu 31, 2022

Lausunto kustannustuki IV:stä sekä esitetystä uudesta sulkemiskorvauksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui 31.1.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n valmistelemasta luonnoksesta kustannustueksi sekä uudeksi sulkemiskorvaukseksi

tammikuu 19, 2022

Lausunto epätyypillisen työn lakimuutoksista

Suomen Kuntoutusyrittäjät lausui 19.1 luonnoksesta hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi. Muutoksella on tarkoitus laajentaa työnantajan selvitysvelvollisuutta mm. määräaikaisissa sopimuksissa.


Kategoriat