Lausunnot

4 lokakuun, 2022

Kuntoutusyrittäjät oli kuultavana asiantuntijana YEL-uudistuksessa

Kuntoutusyrittäjät kutsuttiin yrittäjän eläkelainsäädännön täsmentämiseen liittyvään kuulemistilaisuuteen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kuuleminen tapahtui etänä, ja siitä jätettiin kirjallinen asiantuntijalausunto.

19 syyskuun, 2022

Lausunto häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevasta asetuksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa otettiin kantaa hyvinvointialueiden häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevaan asetukseen. Asetuksella velvoitetaan mm. hyvinvointialueet varautumaan poikkeusoloihin jo ennalta hankintasopimuksissa.

16 elokuun, 2022

Kuntien covid-19 testausvelvollisuus päättyi – todistus vaaditaan silti vuoden loppuun

Tartuntatautilain 48 a §:n voimassaolo jatkuu vuoden loppuun. Lääketieteellisestä syystä rokottamattomat ovat voineet poikkeuksen perusteella testauttaa itsensä kunnalla 72 h ennen työvuoron alkua. Kuntien velvollisuus järjestää testejä päättyi kuitenkin 30.6.2022.

8 elokuun, 2022

Uusi ehdotus potilasasiavastaavista tuhoaisi nyt toimivan potilasasiamiesjärjestelmän

Potilasasiamiesjärjestelmää uudistava lakiluonnos ei paranna potilaiden asemaa. Uudistuksen tarpeellisuus on kyseenalainen.

5 elokuun, 2022

Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta uhkaa romuttaa nyt hyvin toimivan IT-järjestelmän ja epätasa-arvoistaa fysioterapeutteja

Kela-korvaus yksityiseen hoitoon on edullinen työkalu. Kelan korvaama, sairausvakuutuslain mukainen tutkimus ja hoito on esimerkki toimivasta järjestelmästä, joka on paitsi kustannustehokas, myös tietojärjestelmänä täysin valmis. Vaikutamme, että korvaus ja lähete säilyvät.

1 heinäkuun, 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto kuntoutuksen ohjauksen oppaasta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry lausui kuntoutuksen ohjauksen oppaasta. Kuntoutusyrittäjät kiittää jäsenistöltä saatua palautetta.

20 kesäkuun, 2022

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto STM:lle valvontalaista kesällä 2022

Esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista on tarkoitus saattaa eduskuntaan loppukesästä 2022 ja voimaan alkuvuodesta 2024. Vuonna 2026 laki ulottuisi koskemaan kokonaisuudessaan myös julkisia toimijoita.

13 kesäkuun, 2022

Kuntoutusyrittäjien lausunto mielenterveys- ja päihdepalvelujen lakimuutoksesta

Suomen Kuntoutusyrittäjät antoi lausunnon mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lakimuutoksen luonnoksesta. Lausunnossa Kuntoutusyrittäjät keskittyi mielenterveyspalveluiden piiriin pääsemisen edistämiseen.

5 huhtikuun, 2022

Vastaus Kelan palveluntuottajajärjestökyselyyn 5.4.2022

Kela kysyi palveluntuottajajärjestöiltä yhteistyön kehittämisestä. Kuntoutusyrittäjät vastasi.

25 maaliskuun, 2022

Kuntoutusyrittäjien lausunto sote-valvontalakiluonnoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta valvontalaista 25.3.2022.

21 maaliskuun, 2022

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian tulee säilyä Kelalla

Sote-ministerityöryhmä teki kokouksessaan 3.3.2022 linjauspäätöksen monikanavarahoituksen purkamisen tiekartasta. Huoli kuntoutuspalveluiden jatkuvuudesta on suuri.

18 maaliskuun, 2022

Kuntoutusyrittäjät keräsi terapiayrittäjien palautteita Kela-taksien toiminnasta: taksipulaa, useiden tuntien odottelua, peruuntuneita terapioita

Suomen Kuntoutusyrittäjät selvitti Kela-taksien toiminnan sujuvuutta kysymällä asiasta jäsenfoorumillaan maaliskuussa 2022. Esiin nousi ongelmia useilta alueilta.


Kategoriat