12 lokakuun, 2023 |

Lupalainsäädäntö uudistuu 2024

Uusi sote-valvontalaki voimaan 1.1.2024

Päivitetty 13.10.2023: Lisätty tähän Kuntoutusyrittäjien lausunto rekisteröitymismaksuista.

Tänä vuonna tehdyt ilmoitukset ja tänä vuonna saadut luvat ovat voimassa sellaisenaan myös ensi vuoden puolella ilman erillisiä toimenpiteitä tai maksuja.

Uudella lainsäädännöllä kumotaan lait yksityisestä terveydenhuollosta ja yksityisistä sosiaalipalveluista. Jatkossa sekä sosiaali- että terveyspalveluista säädetään samalla lainsäädännöllä.

Kuntoutusyrittäjät oli 12.10.2023 sosiaali- ja terveysministeriön ensi vuoden rekisteröintimaksuja suunnittelevan työryhmän kuultavana. Työryhmä esitti alustavat mallinsa ensi vuoden lupamaksuista. Alustavista malleista kävi ilmi, että nykyisille lupamaksuille on ensi vuodelle nousupainetta, erityisesti pienyritysten osalta. Kuntoutusyrittäjät jättää pian lausuntonsa työryhmälle ja lausunto julkaistaan myös Kuntoutusyrittäjien verkkosivuilla.

Työryhmä saa työnsä loppuun käytännössä marraskuussa, jolloin asetus rekisteröitymismaksuista etenee normaaliin lainsäädäntökoneistoon. Uusi asetus tulee voimaan 1.1.2024.

Tänä vuonna saadut luvat ja erityisesti itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitukset ovat todennäköisesti ensi vuotta edullisempia

Itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus muutetaan uuden lain voimaantulon jälkeen viran puolesta ja maksutta uuden lain edellyttämiksi palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinneiksi. Tästä johtuen tänä vuonna tehty itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus on seuraavien vuosien näkökulmasta todennäköisesti satasia edullisempi tapa aloittaa yritystoiminta.

Jos siis aloittava yrittäjä pohtii, kannattaako itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus tehdä tänä vai ensi vuonna, näyttäisi tänä vuonna tehty ilmoitus olevan ensi vuotta edullisempi.

Yhtiömuotoisten ja työnantajatoimijoiden osalta hinnoittelumuutos ei vaikuta yhtä selvältä ensi vuoteen – hinnat nousevat ehkä satasia, mutta eivät suhteessa yhtä paljon

Tänä vuonna tehty lupamuutos (yhtiömuotoiset yritykset) käsitellään tämän vuoden maksuasetuksen mukaisesti, mutta vain, jos asia saadaan ratkaisua tänä vuonna. Aluehallintovirastoissa on tällä hetkellä jonoa, mutta tilanne on avin edustajalta kuultuna parempi kuin miltä verkkosivut näyttävät: myös Etelä-Suomessa lupamuutokset ja uudet luvat saatetaan saada käsiteltyä jo tämän vuoden puolella. Avit myös työskentelevät kovasti lupajonojen purkamiseksi ennen vuodenvaihdetta.

Yhtiöiden lupamuutoksille ei ole erityistä kiirettä, mutta todennäköistä silti on, että maksut ovat ensi vuonna kenties joitain satasia suurempia, kuin tänä vuonna. Joka tapauksessa maksut ovat edullisempia, jos yrittäjä tekee lupahakemuksen verkossa. Paperimuotoiset lupamaksut ovat useita satasia kalliimpia niin tänä kuin ensi vuonnakin.

Huomionarvoista myös on, että vuosittaisia lupa- ja valvontamaksuja ei enää ensi vuodesta alkaen peritä. Ainoastan muutoksista peritään siis maksuja. Myös vuosittaiset toimintakertomukset jäävät historiaan.

Ongelmana maksujen nousussa on todennäköisesti julkisen sektorin puuttuminen maksajista

Virkamiestyöryhmä selitti maksujen nousua osaltaan sillä, että julkinen sektori, joka on tulossa rekisteröintivelvolliseksi 2026 alkaen, ei ole vielä maksutaakan jaossa mukana. Odotettavaa on, että maksut laskevat 2026 jonkin verran, mutta kuinka paljon, se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa maksuasetusta joudutaan melko pian täsmentämään, kun toteutuneet kustannukset alkavat viranomaisille selvitä, eikä hinnoittelu perustu enää arvioihin.

Valtion maksuperustelain mukaan lupa- ja rekisteröitymismaksujen tulee vastata viranomaisille aiheutuneita todellisia kuluja. Koska laki on uusi, ei todellisia kuluja voida vielä etukäteen tietää, jolloin maksut perustuvat arvioihin ja nykyisen toiminnan kuluihin. Arviot tulevista kustannuksista ovat nyt saadun tiedon mukaan olleet suhteellisen korkeita. Lopulliset päätökset maksutasoista ovat vielä tätä kirjoittaessa tekemättä.

Valvontalaista on tulossa sekä Kuntoutusyrittäjien että viranomaisten webinaareja

Kuntoutusyrittäjien jäsenten oma valvontalakiwebinaari järjestetään marras-joulukuussa. Päivämäärä vahvistetaan lähiviikkoina.

Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät webinaarit uudesta valvontalaista viimeisimmän tiedon mukaan 24.11 sekä 1.12. Todennäköistä on, että Kuntoutusyrittäjien jäsenwebinaari aiheesta pidetään samoihin aikoihin. Keskeinen instrumentti webinaaria varten olisi oletettu omavalvontasuunnitelman uusi malli. Vielä ei ole tiedossa, antavatko viranomaiset sellaista vai tuleeko malli laatia itse. Tiedotamme jäseniä tästäkin lisää lähiviikkoina.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje uudesta valvontalaista on tulossa vielä lokakuun aikana. Ohje toimii osaltaan pohjana tuleville webinaareille.

Lainsäädännön pohjalta Kuntoutusyrittäjät järjesti webinaarin 1.6.2023. Webinaari on katsottavissa Kuntoutusyrittäjien jäensivuilta kirjautumisen jälkeen.